Openbaar onderzoek overzicht

Inkijken enkel op afspraak

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u ENKEL OP AFSPRAAK komen inkijken op de dienst Vergunningen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan). 


Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het inzageloket https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/128/23 (OMV_2023050270) - Romeinsesteenweg 600 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie B nrs. 71K19 en 229F

Geoffrey Gobraiville namens EG RETAIL (BELGIUM) BVBA heeft op 15 april 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Verandering van een benzinestation met carwash. Dit dossier ligt ter inzage van 5 mei 2023 t.e.m. 3 juni 2023.

VA/918/23 (OMV_2023046108) -  Benedestraat 165 en 169 te 1851 Grimbergen –  afdeling 6 sectie B nrs. 632P, 633L en 633M

Björn Cornelis heeft op 30 maart 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van gebouwen en het verkavelen van een perceel in 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 05/05/2023 t.e.m. 03/06/2023.

OMV/123/23 (OMV_2022133125) - Bosstraat 15 en 56 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 283V, 283X, 283Z, 284Z2, 286B, 286A, 287C en 287B

Kristof Timmermans heef op 11 april 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een loods met aanhorigheden, de aanleg van een lagune en het verplaatsen van twee mestzakken. Dit dossier ligt ter inzage van 12 mei 2023 t.e.m. 10 juni 2023.

OMV/63/23 (OMV_2023022681) - Sint-Amandsstraat 112C te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 399R18

Carole Deligne - Anthony Blockmans hebben op 21 februari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de regularisatie van de achtergevel van een woning. Dit dossier ligt ter inzage van 19 mei 2023 t.e.m. 17 juni 2023.

VA/919/23 (OMV_2023010249) -  Vaartstraat 160 te 1850 Grimbergen –  afdeling 1 sectie C nrs. 385M, 385P en 385L

Frank Laporte namens CBI IMMO BVBA heeft/hebben op 6 april 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten voor halfopen bebouwing. Dit dossier ligt ter inzage van 19/05/2023 t.e.m. 17/06/2023.

OMV/48/23 (OMV_2023018295) - Luitberg 15 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 501B2

Michel ALLEBROECK - Irene COUTURIER hebben op 10 februari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van allerhande interne –en externe werkzaamheden met wijziging van het aantal woongelegenheden, het creëren van een fietsenberging in de tuinzone en het heraanleggen van de buitenruimte. Dit dossier ligt ter inzage van 26 mei 2023 t.e.m. 24 juni 2023. 

OMV/58/23 (OMV_2022148776) - Triohofstraat 59 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 426D

Khalid Aïssa en Loredana Spampinato hebben op 18 februari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 26 mei 2023 t.e.m. 24 juni 2023.

OMV/102/23 (OMV_2023031575) - Oyenbrugstraat 110 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 179

Kim Vyverman heeft/hebben op 29 maart 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een aangebouwde ontspanningsruimte met berging. Dit dossier ligt ter inzage van 2 juni 2023 t.e.m. 1 juli 2023.

OMV/84/23 (OMV_2023039151) - Jozef Van Den Berghestraat 17 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 127A2

Bogdan Stanculescu heeft op 19 maart 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 9 juni 2023 t.e.m. 8 juli 2023.

OMV/42/23 (OMV_2023015949) - de Villegas de Clercampstraat 117 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 560D2

Fran Stomici - Lule Stomici hebben op 3 februari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de regularisatie betreffende het wijzigen van de functie van een ééngezinswoning naar een meergezinswoning & een uitbreiding op 1ste verdieping, tuinzijde, teneinde te voldoen met de woonkwaliteit. Dit dossier ligt ter inzage van 9 juni 2023 t.e.m. 8 juli 2023. 

OMV/153/23 (OMV_2023058990) - Beigemsesteenweg 407 en 409 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nrs. 399L2, 399Y2 en 399Z2

Gert Toye namens GM REAL CONSTRUCT BVBA heeft op 9 mei 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het deels wijzigen van de omgevingsvergunning (OMV/430/21) voor het bouwen van een meergezinswoning.. Dit dossier ligt ter inzage van 9 juni 2023 t.e.m. 8 juli 2023.