Openbaar onderzoek overzicht

Inkijken enkel op afspraak

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u ENKEL OP AFSPRAAK komen inkijken op de dienst Vergunningen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan). 


Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/58/22 (OMV_2022030048) - Brusselsesteenweg 118 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 229H2

JCDECAUX BILLBOARD BELGIUM heeft op 28 februari 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van publiciteitsinrichting. Dit dossier ligt ter inzage van 8 april 2022 t.e.m. 7 mei 2022.

OMV/73/22 (OMV_2022014379) - Romeinsesteenweg 578 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie B nr. 71X21

Niek Samson namens Belgian Shell NV heeft/hebben op 15 maart 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het betreft de hernieuwing van een milieuvergunning tot omgevingsvergunning van onbepaalde duur van een bestaand Shell express tankstation. Dit dossier ligt ter inzage van 13 april 2022 t.e.m. 12 mei 2022.

OMV/101/22 (OMV_2022051527) - Achtbundersstraat 55 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 405A2 en 405Z4

Mehmet Aytekin heeft/hebben op 7 april 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning met vrijstaande garage. Dit dossier ligt ter inzage van 20 april 2022 t.e.m. 19 mei 2022.

VA/900/22 (OMV_2022049510) -  Ten Doorn 8 te 1852 Grimbergen –  afdeling 5 sectie A nr. 161Z5

Jonathan Boogmans namens STUDIE-EN LANDMETERSKANTOOR BOOGMANS BVBA heeft/hebben op 4 april 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 1 lot. Dit dossier ligt ter inzage van 20/04/2022 t.e.m. 19/05/2022.

OMV/75/22 (OMV_2022040212) - Brusselsesteenweg 44 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 215V3

Maurice De Velder en Reimond Cap hebben op 17 maart 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een publiciteitsbord. Dit dossier ligt ter inzage van 20 april 2022 t.e.m. 19 mei 2022.

OMV/77/22 (OMV_2022040655) - Wemmelsestraat 24 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 424A2

Jonathan Boogmans namens STUDIE-EN LANDMETERSKANTOOR BOOGMANS BVBA heeft op 18 maart 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft regularisatie appartement op de eerste verdieping. Dit dossier ligt ter inzage van 20 april 2022 t.e.m. 19 mei 2022.

OMV/27/22 (OMV_2022013402) - Vaartstraat 10 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 362X

Olivier en Sophie Cioe - Bogaert hebben op 30 januari 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de renovatie van een bestaande schuur. Dit dossier ligt ter inzage van 20 april 2022 t.e.m. 19 mei 2022.

VA/899/22 (OMV_2022035730) -  Driekastanjelaarsstraat 24 te 1850 Grimbergen –  afdeling 2 sectie E nrs. 401Y2 en 401S3

Dieter Hoefs namens MESO STUDIEBUREAU BVBA heeft op 14 maart 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verkavelen van een perceel in 1 lot voor halfopen bebouwing.. Dit dossier ligt ter inzage van 20/04/2022 t.e.m. 19/05/2022.

OMV/497/21 (OMV_2021185159) - Hof ter Sprietstraat 8 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 157Y3, 157E4 en 157R2

Kristel De Boelpaep heeft op 27 december 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een halfopen eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 27 april 2022 t.e.m. 26 mei 2022.

OMV/46/22 (OMV_2022019026) - Dorpsstraat 83 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 465K

Gerrit en Natasja Hermans – Wijmeersch hebben op 15 februari 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 27 april 2022 t.e.m. 26 mei 2022.

OMV/83/22 (OMV_2022036901) - Pastoor D.J.Delestréstraat 87 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 21R

Thierry Naniot heeft op 28 maart 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij degemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning tot zorgwoning. Dit dossier ligt ter inzage van 4mei 2022 t.e.m. 2 juni 2022.

OMV/97/22 (OMV_2022050328) - Brusselsesteenweg 69 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 452M4 en 452N4

Marie Van hamme namens BELGIAN POSTERS NV en Marie Van hamme heeft op 5 april 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van publiciteittegen de zijgevel (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 4 mei2022 t.e.m. 2 juni 2022.

OMV/87/22 (OMV_2022042248) - de Merodestraat 70 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 459T2 en 459H3

Jan en Lina De Wit - Fauconnier hebben op 31 maart 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunningvoor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 4 mei 2022 t.e.m. 2 juni2022.

VA/896/22 (OMV_2022006184) - TerTommendreef 7 te 1850 Grimbergen- afdeling1 sectie I nr. 274D14

Kurt Meurice namens DURABRIK BOUWBEDRIJVEN - DURABRIK ENTREPRISES DE CONSTRUCTION NV heeft op 17 januari 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 9 loten. Ingevolge een onregelmatigheid tijdens de procedure wordt een administratieve lus toegepast. In het kader hiervan wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de vergunningsaanvraag. Dit dossier ligt ter inzage van 4 mei 2022 t.e.m. 2juni 2022.

OMV/107/22 (OMV_2022052491) - Beverstraat 46A te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 80A3

Njde Arakelian heeft op 12 april 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een koppelwoning. Dit dossier ligt ter inzage van 11 mei 2022t.e.m. 9 juni 2022.

VA/901/22 (OMV_2022023277) -  Helman de Grimberghelaan 50,52, 54, 56 en Spaanse Lindebaan 88 te 1850 Grimbergen –  afdeling 2 sectie E nrs. 492W7en 496L

BernardDeryckere namens Sweet Home Standing NV heeft op 22 april 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voorhet verkavelen van gronden ingediend bij degemeente Grimbergen. Hetbetreft verkavelen van een perceel in 5 loten voor open bebouwing. Dit dossierligt ter inzage van 11/05/2022 t.e.m. 09/06/2022.

VA/902/22 (OMV_2022059196) -  Benedestraat 44 en Lusweg 17 te 1851 Grimbergen –  afdeling 6 sectie B nrs. 237S, 237F, 238W4 en 238L5

thierry Deschamps heeft op 26 april 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 11/05/2022 t.e.m. 09/06/2022.

OMV/95/22 (OMV_2021180126) - Sint-Amandsstraat 193 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 357W2

Gökhan CELIK heeft op 4 april 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 11 mei 2022 t.e.m. 9 juni 2022.

OMV/98/22 (OMV_2022050522) - Baron Domislaan 9 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 11R

Philippe en Gaelle Legast - Andrien hebben op 6 april 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een vrijstaande woning. Dit dossier ligt ter inzage van 18 mei 2022 t.e.m. 16 juni 2022.

OMV/110/22 (OMV_2022051398) - Antwerpselaan 1 te 1853 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 363B2

Mathias Vandaele namens BOOSTCHARGE BV heeft op 14 april 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een hoogspanningscabine met 12 laadpalen. Dit dossier ligt ter inzage van 18 mei 2022 t.e.m. 16 juni 2022.

OMV/138/22 (OMV_2022053958) - Antwerpselaan  te 1853 Grimbergen-

Kris Van Ballaer namens KUWAIT PETROLEUM (Belgium) NV heeft op 15 april 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het betreft P&R Laadpalen - CP Strombeek-Bever. Dit dossier ligt ter inzage van 18 mei 2022 t.e.m. 16 juni 2022.

OMV/109/22 (OMV_2022055156) - Benedestraat 117  te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 624G

Lincy Wijnants heeft op 14 april 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 20 mei 2022 t.e.m. 18 juni 2022.

VA/879/21-A (OMV_2022066174) -  Beigemsesteenweg 407 en 409 te 1852 Grimbergen –  afdeling 5 sectie B nrs. 399L2, 399Y2, 399Z2, 399P2, 399B3 en 399H3

Gert Toye namens Real Renting BVBA heeft op 12 mei 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bijstelling van de verkaveling waar de perceelsgrenzen van de vergunde kavels wijzigen. Een deel grond van LOT 1 wordt bij LOT 2 gevoegd. Dit dossier ligt ter inzage van 01/06/2022 t.e.m. 30/06/2022.

OMV/115/22 MR (OMV_2022056706) - Vilvoordsesteenweg 416 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 283P3

Metin Keskin heeft op 20 april 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Verbouwen van een gesloten eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 25 mei 2022 t.e.m. 23 juni 2022.

OMV/120/22 (OMV_2022055385) - Beigemsesteenweg 109 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nrs. 58H, 58F en 64B2

Ann Broché heeft op 25 april 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 25 mei 2022 t.e.m. 23 juni 2022.

OMV/126/22 (OMV_2022048261) - Daalstraat 168 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 33T

Egon en Saskia Graind'Orge - Prodan hebben op 29 april 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 1 juni 2022 t.e.m. 30 juni 2022.