Openbaar onderzoek overzicht

Inkijken enkel op afspraak

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u ENKEL OP AFSPRAAK komen inkijken op de dienst Vergunningen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan). 


Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/207/21 (OMV_2021089063) - Wezelstraat 83 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 22D

Gert Toye heeft op 24 mei 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning en het regulariseren van het bestaande zwembad met bijhorende verharding. Dit dossier ligt ter inzage van 23 juni 2021 t.e.m. 22 juli 2021.

OMV/190/21 (OMV_2021085065) - Bloemendallaan 52A te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 479H6

Mohammed en MOUNIA Mohamed - DOUZI hebben op 12 mei 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 23 juni 2021 t.e.m. 22 juli 2021.

OMV/106/21 (OMV_2021043133) - Molenstraat 149 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 386C

Thomas  en Willemijne Niclaes - Linssen hebben op 17 maart 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 23 juni 2021 t.e.m. 22 juli 2021.

OPENBARE ONDERZOEKEN “BEIGEMVELD”

1) Matexi Projects nv met als adres Franklin Rooseveltlaan 180 in 8790 Waregem deelt mee dat zij op 29 september 2017 een verkavelingsaanvraag hebben ingediend bij de Gemeente Grimbergen. De aanvraag wordt momenteel behandeld door de deputatie als bevoegde overheid in laatste administratieve aanleg (beroepsprocedure).

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kruipstraat in 1850 Grimbergen en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie E, nummers 30, 32A, 33A, 34, 35, 44, 45, 46A, 49A, 50F, 50H en 50G.

Het betreft een verkavelingsaanvraag die strekt tot het verkavelen van een terrein in 82 loten voor woningbouw.

De verkavelingsaanvraag werd beperkt gewijzigd t.o.v. de aanvraag in eerste aanleg die werd behandeld door het schepencollege. Over de zaak der wegen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. De bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek worden ingediend kunnen enkel betrekking hebben op de zaak der wegen.

2) Gemeente Grimbergen met als adres Prinsenstraat 3 in 1850 Grimbergen, deelt mee dat het schepencollege in zitting van 31 mei 2021 kennis heeft genomen van een voorstel van mobiliteitsmaatregelen voor het project “Beigemveld” en op 14 juni 2021 kennis heeft genomen van een ontwerp voor de Kruipstraat in uitvoering van deze mobiliteitsmaatregelen.

Over dit dossier organiseert het schepencollege een openbaar onderzoek.

Deze openbare onderzoeken lopen elk van 25 juni 2021 t.e.m. 24 juli 2021.

Tijdens deze periode kunnen de dossiers ingekeken worden bij het gemeentebestuur, meer specifiek bij de dienst Vergunningen tijdens de openingsuren van maandag tot vrijdag van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15 – ENKEL OP AFSPRAAK: vergunningen@grimbergen.be of 02/2601339.

De bezwaren of opmerkingen over de dossiers moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen (Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen), of via e-mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be, vóór het einde van de periode van openbaar onderzoek van elk dossier.

OMV/137/21 (OMV_2021061054) - Baalhoek 44A te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 526M4

Coralie Giroul heeft op 4 april 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een dubbele garage. Dit dossier ligt ter inzage van 21 juni 2021 t.e.m. 20 juli 2021.

VA/885/21 (OMV_2021095582) -  Beverstraat 46A te 1853 Grimbergen –  afdeling 4 sectie A nr. 80A3

Njde Arakelian heeft op 2 juni 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 1 lot. Dit dossier ligt ter inzage van 30/06/2021 t.e.m. 29/07/2021.

VA/886/21 (OMV_2021102435) -  Helman de Grimberghelaan 30A en 30B te 1850 Grimbergen –  afdeling 2 sectie E nr. 492E8

Jonathan Boogmans namens STUDIE-EN LANDMETERSKANTOOR BOOGMANS BVBA heeft op 11 juni 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 30/06/2021 t.e.m. 29/07/2021.

OMV/248/21 (OMV_2021105809) - Platanenlaan 54 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 404N4

Tasina Quivreux heeft op 17 juni 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een verharding (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 30 juni 2021 t.e.m. 29 juli 2021.

OMV/166/21 (OMV_2021071178) - Oostvaartdijk 14 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie B nr. 108L3

Dirk Van Buggenhout namens MONTEA NV en Marc De Bosscher namens WAREHOUSES DE PAUW NV hebben op 23 april 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 2 logistieke gebouwen met geïntegreerde kantoren, na afbraak van de aanwezige bebouwing en verhardingen.. Dit dossier ligt ter inzage van 30 juni 2021 t.e.m. 29 juli 2021.

OMV/257/21 (OMV_2021088525) - Klein Meerken 7 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 506V

Audrey Toëlen heeft op 4 juni 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het her aanleggen van de voortuin en het creëren van een extra autostaanplaats (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 30 juni 2021 t.e.m. 29 juli 2021

OMV/256/21 (OMV_2021107602) - Beigemsesteenweg 250 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 142E

Sofie Schoevaerts heeft op 21 juni 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een tuinhuis. Dit dossier ligt ter inzage van 30 juni 2021 t.e.m. 29 juli 2021.

OMV/253/21 (OMV_2020173858) - Humbeeksesteenweg 98 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nrs. 48V, 48W, 48X, 48Y, 48Z en 49H3

Kurt Hannaert namens CATERPILLAR DISTRIBUTION SERVICES EUROPE BVBA heeft op 12 april 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft het bijstellen van de VLAREM II/III milieuvoorwaarden. Dit dossier ligt ter inzage van 30 juni 2021 t.e.m. 29 juli 2021.

OMV/252/21 (OMV_2021003435) - Cokeriestraat 1, 2, Willemsstraat (Jan Frans) 121 en Zennestraat 2 te 1850 Grimbergen-  sectie E nrs. 115C, 115N, 115V, afdeling 1 sectie B nrs. 229D, 229C, 229E, 232K, 232H, 232M, 232L en 246K

Lotte Maes en Lotte Maes namens YVES MAES BVBA hebben op 31 maart 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft het bijstellen van de VLAREM II/III milieuvoorwaarden en het bouwen van verscheidene constructies. Dit dossier ligt ter inzage van 30 juni 2021 t.e.m. 29 juli 2021.

OMV/243/21 (OMV_2021092911) - Platanenlaan 59 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 404V4

Malick DIAGNE heeft op 14 juni 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van het reliëf. Dit dossier ligt ter inzage van 7 juli 2021 t.e.m. 5 augustus 2021.

OMV/232/21 (OMV_2021076007) - Meisestraat 87 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 159G4

Jan Delvaux heeft op 7 juni 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het herbouwen van gelijkvloerse aanbouw. Dit dossier ligt ter inzage van 7 juli 2021 t.e.m. 5 augustus 2021.

OMV/255/21 (OMV_2021107299) - Klein Meerken 18 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 506P2

Anton Vandermaesen heeft op 21 juni 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het her aanleggen van de voortuin en het creëren van een extra autostaanplaats (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 7 juli 2021 t.e.m. 5 augustus 2021.

OMV/145/21 (OMV_2021061180) - Achtbundersstraat 8 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 404Y4 en 404X3

Irma Tambuyzer heeft op 8 april 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 30 juni 2021 t.e.m. 29 juli 2021.

OMV/223/21 (OMV_2021097291) - Baalhoek 44A te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 526M4

Coralie Giroul heeft op 2 juni 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanbrengen van gevelbekleding. Dit dossier ligt ter inzage van 30 juni 2021 t.e.m. 29 juli 2021.

OMV/231/21 (OMV_2021085318) - Vilvoordsesteenweg 159A, 159A-163, 161 en 163 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nrs. 91R2, 91L2, 91G3 en 91A3

Nils Van Dyck namens ALDI NV heeft op 7 juni 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een supermarkt en plaatsen van een publiciteitstotem. Dit dossier ligt ter inzage van 30 juni 2021 t.e.m. 29 juli 2021.

OMV/215/21 (OMV_2021094459) - Westvaartdijk 313 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 199M

Alain Baetens heeft op 28 mei 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft heraanvraag duplex en regularisatie inpandig terras voor loft 3. Dit dossier ligt ter inzage van 30 juni 2021 t.e.m. 29 juli 2021.

OMV/192/21 (OMV_2021082160) - Grote Heirbaan 69 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 128A

Didier en Katrien De Hondt - Simoens hebben op 12 mei 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen en bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 30 juni 2021 t.e.m. 29 juli 2021.

OMV/184/21 (OMV_2021079145) - Sint-Rumoldusstraat 40 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 547N en 547M2

Maarten  en Convens Cloots - Doreen hebben op 7 mei 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 7 juli 2021 t.e.m. 5 augustus 2021.

OMV/200/21 (OMV_2021088862) - Potaarde  te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 363A2 en 363B2

Luc Beke namens GROEN BRUGGE NV heeft op 20 mei 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft

  • Bestemming van een bestaande hal met functie magazijn op het terrein tot logistieke hal voor huurder die deze als centraal distributiecentrum zal aanwenden
  • Gevelwijziging voor deze hal, plaatsing van 7 poorten in zijgevel  en het voorzien van enkele raampartijen om daglicht in de achterliggende ruimtes te bekomen.
  • Aanpassing van de parkeerplaatsen aan de gevel van dit gebouw waar de poorten voorzien worden.
    De bestaande verharding blijft evenwel behouden als circulatieruimte voor de vrachtwagens en bestelwagens.
  • Herlokalisatie van de parkeerplaatsen die hierdoor komen te vervallen naar aanpassing overdruk parkeerplaatsen op terrein. Zie aanduiding op inplantingsplan in rode gemarkeerde onverharde parkeerplaatsen.
  • Aanwerken van bestaande verharding langsheen de zijgevel waar de poorten voorzien worden(minder dan 40m2) om een toegang vanaf huidige verharding tot in het gebouw te kunnen verzekeren. Momenteel is dit een smalle groenstrook tussen gevel en verharding parking.. Dit dossier ligt ter inzage van 7 juli 2021 t.e.m. 5 augustus 2021.

VA/887/21 (OMV_2021097760) -  Meerstraat 51 te 1852 Grimbergen –  afdeling 5 sectie B nrs. 468Z, 468M en 468C

Wendy Buelens heeft op 17 juni 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 07/07/2021 t.e.m. 05/08/2021.

OMV/222/21 (OMV_2021076744) - Ijsvogellaan 30 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 384H2

Emmanuel Rubens heeft op 2 juni 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de regularisatie van een overdekking achteraan de woning en aan de rechter perceelgrens, de versmalling van een ondergrondse garagetoegang en de ontharding van de voortuinstrook en de rechter zijtuinstrook.. Dit dossier ligt ter inzage van 14 juli 2021 t.e.m. 12 augustus 2021.

OMV/270/21 (OMV_2021096819) - Potaarde 115+ te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 363A2 en 363B2

Thomas Stroo namens Cool Delivery Belgium BVBA heeft op 1 juli 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een magazijn vanwaar maaltijdboxen worden geleverd aan klanten in de regio Brussel en Vlaams-Brabant. Dit dossier ligt ter inzage van 14 juli 2021 t.e.m. 12 augustus 2021.

OMV/233/21 (OMV_2021012381) - Galgenweg 5 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie A nrs. 11Y en 11Z

Jan Hottelet heeft op 7 juni 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 14 juli 2021 t.e.m. 12 augustus 2021.

VA/869/20-A (OMV_2021111584) - de Burtinstraat 65 te 1853 Grimbergen – afdeling 4 sectie A nrs. 123M5 en 123B4

Benny Geldhof heeft op 2 juli 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Aanvraag tot een verkavelingswijziging om de perceelsgrenzen van loten 11-21 uit de vergunde verkaveling goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 28/09/2020 ref. VA/869/10 (OMV_2020056651) te wijzigen.

De verkavelingswijziging betreft het breder maken van de mindervalideparking van 3m naar 3,5m en het aanpassen van de kavel voor de hoogspanningscabine aan de reële maten van de cabine. Dit dossier ligt ter inzage van 14/07/2021 t.e.m. 12/08/2021.

OMV/271/21 (OMV_2021093622) - Prinsenstraat 28 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 418S

Gunther Van Ruysevelt namens Van Ruysevelt, Gunther hebben op 2 juli 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een terrasoverkapping. Dit dossier ligt ter inzage van 14 juli 2021 t.e.m. 12 augustus 2021.

OMV/228/21 (OMV_2021098899) - Helman de Grimberghelaan 35 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 496F

Katrien Rijckmans heeft/hebben op 6 juni 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Bouwen van een tuinhuis. Dit dossier ligt ter inzage van 14 juli 2021 t.e.m. 12 augustus 2021.

OMV/216/21 (OMV_2018048849) - Cokeriestraat Onbekend te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie B nrs. 189D en 216C

Johan Van Moer namens Van Moer Stevedoring NV heeft/hebben op 29 mei 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft containerterminal. Dit dossier ligt ter inzage van 14 juli 2021 t.e.m. 12 augustus 2021.

OMV/284/21 (OMV_2021117421) - Klein Meerken 25 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nr. 509G

David Mertens heeft op 8 juli 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het her aanleggen van de voortuin, het creëren van een extra autostaanplaats en het plaatsen van een warmtepomp (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 28 juli 2021 t.e.m. 26 augustus 2021.

OMV/279/21 (OMV_2021115816) - Heidebaan 18 en 18A te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 193E

Bruno en Griet Peelaers - Evens hebben op 6 juli 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning met functiewijziging van meergezinswoning naar eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 28 juli 2021 t.e.m. 26 augustus 2021.

OMV/283/21 (OMV_2021111041) - Wolvertemsesteenweg 11 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 267X4

Jan De Hertogh namens DE HERTOGH GRIMBERGEN NV heeft op 8 juli 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden en reorganiseren van de gelijkvloerse handelszaak met bijhorende handelswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 28 juli 2021 t.e.m. 26 augustus 2021.

OMV/278/21 (OMV_2021115193) - Sint-Amandsstraat 20 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 404T3

Davit GRIGORYAN heeft op 6 juli 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigigen van de functie van handelshuis naar handel + wonen, het creëren van een aparte inkom op het gelijkvloers, het toevoegen van een bureau op de eerste verdieping en het inrichten van de dakverdieping met slaapkamers. Dit dossier ligt ter inzage van 28 juli 2021 t.e.m. 26 augustus 2021.

OMV/286/21 (OMV_2021107287) - Kerkveldweg 70 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 543L, 543T, 544A, 544B, 547L2 en 547P

Filip en Marike De Laet - Pasteels hebben op 8 juli 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van allerhande bijgebouwen in de tuinzone, het verbouwen van de woning en het regulariseren van de bestaande aanbouw tot in de linker perceelsgrens. Dit dossier ligt ter inzage van 28 juli 2021 t.e.m. 26 augustus 2021.

OMV/239/21 (OMV_2021090667) - Coppendries 7A, 7B en 7C te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nrs. 393T2 en 393V2

Carel Jonckheere namens Y-MANAGEMENT & CONSULTING BVBA heeft op 11 juni 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het oprichten van 1 halfopen eengezinswoning en 2 gesloten eengezinswoningen. Dit dossier ligt ter inzage van 28 juli 2021 t.e.m. 26 augustus 2021.

OMV/261/21 (OMV_2021098782) - Ten Doorn 41 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 134R

Ricardo  en Lut Marquez Castro -  Vermeren hebben op 24 juni 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning en het regulariseren van de inplanting van het tuinhuis. Dit dossier ligt ter inzage van 28 juli 2021 t.e.m. 26 augustus 2021.

OMV/211/21 (OMV_2021087620) - Slikkestraat  te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 773

Joris Suda namens Guido Emmerechts heeft op 26 mei 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijzigingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de reliëfwijziging van een grasland voor professionele landbouwactiviteiten, in het kader van verbeterd bodembeheer. Dit dossier ligt ter inzage van 28 juli 2021 t.e.m. 26 augustus 2021.

OMV/276/21 (OMV_2021088981) - Beiaardlaan 35A/0101, /0102, /0201, 35B en 35C te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 200W2

Filip en Kristel Jans - Lochy hebben op 5 juli 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een tandartsenpraktijk met 4 appartementen. Dit dossier ligt ter inzage van 4 augustus 2021 t.e.m. 2 september 2021.

OMV/277/21 (OMV_2021112047) - Driekastanjelaarsstraat 96 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 403N10 en 403M10

Karen Vandenbossche heeft op 5 juli 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van de tuin. Dit dossier ligt ter inzage van 4 augustus 2021 t.e.m. 2 september 2021.

OMV/281/21 (OMV_2021115765) - Driesstraat 89 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 17Y

Ricky en Femke De Gussem - Leemans hebben op 7 juli 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een garage. Dit dossier ligt ter inzage van 4 augustus 2021 t.e.m. 2 september 2021.