Openbaar onderzoek overzicht

Inkijken enkel op afspraak

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u ENKEL OP AFSPRAAK komen inkijken op de dienst Vergunningen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan). 


Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/362/21 (OMV_2021140952) - Oude Schapenbaan 54 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 118P4

Erik Mathys heeft op 3 september 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van tuinhuis en trapconstructie. Dit dossier ligt ter inzage van 15 september 2021 t.e.m. 14 oktober 2021

OMV/230/21 (OMV_2020161596) - Westvaartdijk 75 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nrs. 63B2, 63F2, 63K2, 63M2, 63W en 63A2

Mark Desmedt namens MARK DESMEDT BVBA en heeft op 2 april 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft regularisatie van het slopen van de oude loods, de regularisatie van een nieuwe loods, de regularisatie van de bureaucontainer en de constructie van een breekinstallatie met opslagboxen, het verplaatsen van binnen de vergunde inrichting van bepaalde opgeslagen afvalstoffen en het uitbreiden van niet gevaarlijke afvalstoffen en het beperkt vergroten van de drijfkracht van de nieuwe breek- en zeefinstallatie. Ingevolge een wijzigingsverzoek wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de gewijzigde vergunningsaanvraag. Dit dossier ligt ter inzage van 15 september 2021 t.e.m. 14 oktober 2021.

OMV/375/21 (OMV_2021145076) - Spekveld 29 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 312N

Svetlana Verbruggen heeft/hebben op 13 september 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een tuinhuis. Dit dossier ligt ter inzage van 22 september 2021 t.e.m. 21 oktober 2021.

OMV/372/21 (OMV_2021136178) - Zijpstraat 221 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 289Z2

Julie Rampelberg heeft/hebben op 10 september 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren en bepleisteren van de gevels. Dit dossier ligt ter inzage van 22 september 2021 t.e.m. 21 oktober 2021.

OMV/349/21 (OMV_2021115286) - Benedestraat 195 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 651M2

Svea Janssens heeft op 27 augustus 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 30 september 2021 t.e.m. 29 oktober 2021.

OMV/309/21 (OMV_2021122881) - Leeuwerikenstraat 21 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 259E6

Youssef MAALMI heeft op 21 juli 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning.. Dit dossier ligt ter inzage van 8 oktober 2021 t.e.m. 6 november 2021.

OMV/343/21 (OMV_2021136086) - Molenstraat 45 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nrs. 246B2 en 246M

Marie-Laure Sibret heef op 25 augustus 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de bestaande woning. Dit dossier ligt ter inzage van 6 oktober 2021 t.e.m. 4 november 2021.

OMV/384/21 (OMV_2021147394) - Driesstraat 79 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 19V

Emily Janssens en Werner Janssens hebben op 19 september 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de functiewijziging van een handelsgelijkvloers met achterliggende loods naar een gelijkvloerse loft voor bewoning. Dit dossier ligt ter inzage van 6 oktober 2021 t.e.m. 4 november 2021.

OMV/397/21 (OMV_2021113593) - Putweg  te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie A nrs. 31D en 31B

Joris Suda namens Marc Moerenhout en Joris Suda namens Sara Panneels hebben op 24 september 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitvoeren van een reliëfwijziging. Dit dossier ligt ter inzage van 6 oktober 2021 t.e.m. 4 november 2021.

OMV/316/21 (OMV_2021126430) - Benedestraat 73 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 570G2

David Sonck heeft op 2 augustus 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanbrengen van gevelbekleding op garage. Dit dossier ligt ter inzage van 6 oktober 2021 t.e.m. 4 november 2021.

OMV/331/21 (OMV_2021131892) - Leeuwerikenstraat 56 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 269X3

Jean-François Adam heeft op 16 augustus 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de aanleg van een terras en andere verharding. Dit dossier ligt ter inzage van 6 oktober 2021 t.e.m. 4 november 2021.

OMV/348/21 (OMV_2021118715) - Tommenmolenstraat 8 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 293B

Ali Makine heeft op 27 augustus 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de renovatie van het voorgebouw, de afbraak van de aanbouwen aan de achtergevel en de bouw van een aanbouw van twee verdiepingen aan de achterzijde.. Dit dossier ligt ter inzage van 6 oktober 2021 t.e.m. 4 november 2021.

OMV/297/21 (OMV_2021120300) - Triohofstraat 59 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 250C

Miguel Perez heeft op 14 juli 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 6 oktober 2021 t.e.m. 4 november 2021.

OMV/348/21 (OMV_2021118715) - Tommenmolenstraat 8 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 293B

Ali Makine heeft op 27 augustus 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de renovatie van het voorgebouw, de afbraak van de aanbouwen aan de achtergevel en de bouw van een aanbouw van twee verdiepingen aan de achterzijde.. Dit dossier ligt ter inzage van 6 oktober 2021 t.e.m. 4 november 2021.

OMV/22/21 (OMV_2021000892) - Romeinsesteenweg 570 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie B nr. 71S24

Emmanuel Van Canneyt namens BELGIAN REAL ESTATE FINANCE BVBA en Emmanuel Van Canneyt heeft op 21 januari 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 140 hotelkamers, een kantoorcomplex en een ondergrondse parkeergarage. Ingevolge een wijzigingsverzoek wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de gewijzigde vergunningsaanvraag. Dit dossier ligt ter inzage van 6 oktober 2021 t.e.m. 4 november 2021

OMV/377/21 (OMV_2021143640) - Beigemsesteenweg 406 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 274R

Laszlo en Ditte Devillé - Vermeyen hebben op 14 september 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 13 oktober 2021 t.e.m. 11 november 2021.

OMV/400/21 (OMV_2021153246) - Oude Mechelsestraat 177 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 67R

Peter Goossens namens UNICAS NV heeft op 28 september 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 20 oktober 2021 t.e.m. 18 november 2021.

OMV/376/21 (OMV_2021144242) - Grote Heirbaan 18 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 5S en 5K

Jole Lemmens en Tom Van Paesschen hebben op 14 september 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 20 oktober 2021 t.e.m. 18 november 2021.

OMV/366/21 (OMV_2021142078) -  te  - afdeling 5 sectie B nr. 509C2

David en Leen Klein - Van Lindt hebben op 6 september 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een open eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 20 oktober 2021 t.e.m. 18 november 2021.

OMV/415/21 (OMV_2021103419) - Cokeriestraat 1 en Willemsstraat (Jan Frans) 200 te 1850 Grimbergen-  sectie E nrs. 115S, 115K, afdeling 1 sectie B nrs. 229E en 229B

Didier Meerts namens ELIA ASSET NV en Lien Devriese heeft op 20 september 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het betreft Herinrichten bestaand hoogspanningsstation 380/150kV. Dit dossier ligt ter inzage van 20 oktober 2021 t.e.m. 18 november 2021.