Openbaar onderzoek overzicht

Inkijken enkel op afspraak

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u ENKEL OP AFSPRAAK komen inkijken op de dienst Vergunningen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan). 


Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het inzageloket https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/303/23 (OMV_2023121607) - Abelenlaan 17 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 155Y8 en 155V7

Monique Jacobs - Herman De Smet hebben op 27 september 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 3 november 2023 t.e.m. 2 december 2023.

OMV/309/23 (OMV_2023127632) - Galgenweg 11 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie A nr. 11A2

Margaux Van Linthoudt en Wouter Van Paesschen hebben op 29 september 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een woning. Dit dossier ligt ter inzage van 3 november 2023 t.e.m. 2 december 2023.

OMV/298/23 (OMV_2023091896) - Hof ter Weerdestraat 50A, 50B, 52A, 52B, 54A en 54B te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 154Z, 154Y, 154X, 154T, 154W en 154V

Tine Cardoen namens D³ PROJECTS NV heeft op 27 september 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 6 eengezinswoningen. Dit dossier ligt ter inzage van 27 oktober 2023 t.e.m. 25 november 2023.

OMV/307/23 (OMV_2023128479) -  te  - afdeling 3 sectie H nrs. 65Y, 73P5, 73K5, 73N5, 73S5 en 73R5

Bart Laeremans namens Grimbergen en Muriel Van Schel hebben op 3 oktober 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van fietspaden, rioleringsinfrastructuur en de uitbreiding van een bestaand buffer/erosiebekken in de Sparrenlaan. Dit dossier ligt ter inzage van 4 november 2023 t.e.m. 3 december 2023.

OMV/294/23 (OMV_2023123812) - Beverstraat 19, 21, 23 en 25 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 77Y2

Quup BV heeft op 22 september 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 4 eengezinswoningen. Dit dossier ligt ter inzage van 10 november 2023 t.e.m. 9 december 2023.

OMV/326/23 (OMV_2023127182) - Humbeeksesteenweg 313 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nrs. 47A, 47/2 _, 48B, 53L, afdeling 2 sectie D nrs. 6N, 6P, 13L4, 13G4, 13L3, 128T, 141L, 147E, 148P, 148C, 157A, 165A, 570A, 571A, 575A, 576A, 579A en 580A

Patrick Rosseau namens Recreatief Vliegveld Grimbergen VZW heeft op 17 oktober 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de hernieuwing van de exploitatie van een vliegveld. Dit dossier ligt ter inzage van 17 november 2023 t.e.m. 16 december 2023.

VA/931/23 (OMV_2023135179) -  Singel 76 en 78 te 1853 Grimbergen –  afdeling 4 sectie A nrs. 204M4 en 204S5

Betul Mucella Pala en Cemal Sahin hebben op 10 oktober 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten voor halfopen bebouwing. Dit dossier ligt ter inzage van 17/11/2023 t.e.m. 16/12/2023.

OMV/280/23 (OMV_2023112400) - Kerkplein 1 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 248G

Erik De Sutter en Karel Stautemas hebben op 13 september 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft uitbreiding Abdij Grimbergen bibliotheek met lift + verbouwing van

verblijfkamers. Dit dossier ligt ter inzage van 24 november 2023 t.e.m. 23 december 2023.

OMV/304/23 (OMV_2023093437) - Hof ter Weerdestraat 46 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 154B2

Tine Cardoen namens D³ PROJECTS NV heeft op 27 september 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van twee eengezinswoningen. Dit dossier ligt ter inzage van 24 november 2023 t.e.m. 23 december 2023.

OMV/369/23 (OMV_2023084346) - Verbrande Brugsesteenweg 54 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 13P

Pierre Hajjar namens SOCAR SHIPPING AGENCIES BVBA hebben op 27 september 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft opslaan en sorteren van gevaarlijke en ongevaarlijke afvalstoffen. Dit dossier ligt ter inzage van 24 november 2023 t.e.m. 23 december 2023.

OMV/370/23 (OMV_2023026552) - Westvaartdijk 73 en 75 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nrs. 63B2, 63F2, 63K2, 63M2, 63W, 63A2 en 63W2

MARK DESMEDT BVBA heeft op 8 september 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft slopen van bestaande gebouwen en constructies, het bouwen van een nieuwe keermuur met overkapping voor opslag, de uitbreiding van een bestaande loods door toevoeging van een nieuw stuk loods en het bouwen van een loods voor het parkeren van persoonsvoertuigen en de wijziging en uitbreiding van de ingedeelde inrichtingen.. Dit dossier ligt ter inzage van 24 november 2023 t.e.m. 23 december 2023.

OMV/384/23 (OMV_2022164792) - Westvaartdijk 81 en 81A te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nrs. 49B3, 52K, 63B2 en 63W

Sven De Meuter namens ALL BELGIAN RECYCLING NV heeft op 7 juli 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft wijziging betoncentrale en terreininrichting. Dit dossier ligt ter inzage van 1 december 2023 t.e.m. 30 december 2023. VA/935/23 (OMV_2023147527) -  Triohofstraat 12 te 1850 Grimbergen –  afdeling 3 sectie G nrs. 243G2 en 244E

Patrick Peeters namens Lietaert Sam heeft op 7 november 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 1 lot voor gesloten bebouwing. Dit dossier ligt ter inzage van 01/12/2023 t.e.m. 31/12/2023.

VA/933/23 (OMV_2023120763) -  Ter Tommendreef 7 te 1850 Grimbergen –  afdeling 1 sectie I nr. 274D14

Wouter Coucke namens DURABRIK BOUWBEDRIJVEN - DURABRIK ENTREPRISES DE CONSTRUCTION NV heeft op 27 oktober 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in negen loten. Dit dossier ligt ter inzage van 01/12/2023 t.e.m. 30/12/2023.