Openbaar onderzoek overzicht

Inkijken enkel op afspraak

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u ENKEL OP AFSPRAAK komen inkijken op de dienst Vergunningen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan). 


Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het inzageloket https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Publieke inspraak over de kennisgeving van het PLAN-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen.

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) vast. De PAS is een omvattend, realisatiegericht beleidsprogramma dat bijdraagt tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen.

Met het decreet over de programmatische aanpak stikstof (het ‘Stikstofdecreet’) legde het Vlaams Parlement eind januari 2024 onder meer de rechtsgrond vast voor specifieke emissie-reducerende maatregelen die vervat zijn in de PAS, en voor beoordelingskaders voor de stikstofimpact van vergunningsplichtige activiteiten. Het Stikstofdecreet trad op 23 februari 2024 in werking.

Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. Extern salderen houdt in dat een vergunningsplichtig project – de saldonemer – voor het terugdringen van zijn stikstofemissies beroep kan doen op emissies die door een ander project – de saldogever – worden stopgezet. Het Stikstofdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering de voorwaarden voor extern salderen vaststelt via een op te maken Besluit (‘BVR extern salderen’).

De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Van 5 april tot en met 3 juni 2024 kunt u de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De kennisgeving kan geraadpleegd worden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be, op de website https://www.vlaanderen.be/stikstof, bij het Gemeentebestuur Grimbergen (enkel op afspraak) en op onze website.

Tot en met 3 juni 2024 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving. U doet dat bij voorkeur via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kunt uw reactie ook via mail bezorgen aan mer@vlaanderen.be, ter plekke overmaken aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of met de post versturen naar onderstaand adres.

Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u op omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

 
 
Departement OmgevingTeam OmgevingseffectenMilieueffectrapportagePlan-MER BVR Extern Salderen (PL0311)Koning Albert II-laan 20 bus 81000 BRUSSELmer@vlaanderen.be
 

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

Openbaar onderzoek Brussel: Aanleggen van een oprit binnen het nieuwe wegennet van Romeinsesteenweg ten einde de Keizerinnelaan te verbinden met de parking C.

Vergunning 04/PFD/1835513 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest (openpermits.brussels).

OMV/68/24 (OMV_2024031355) - de Merodestraat 1 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 488W

Yves Van Lent heeft op 6 maart 2024 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning en het regulariseren van de aangebouwde carport en serre. Dit dossier ligt ter inzage van 12 april 2024 t.e.m. 11 mei 2024.

OMV/58/24 (OMV_2024013228) - Borgtstraat 34 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 92B6

Stijn Huyberechts - Sofie Roelandt hebben op 28 februari 2024 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 26 april 2024 t.e.m. 25 mei 2024.

OMV/52/24 (OMV_2024026943) - Daalstraat 160B te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 33E2

Ellen Van der Slaghmolen en Kjel Vleminckx hebben op 26 februari 2024 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van parkeerplaatsen. Dit dossier ligt ter inzage van 26 april 2024 t.e.m. 25 mei 2024.

OMV/45/24 (OMV_2024021446) - Windekindstraat 35 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 111V6

Abdelillah Bouzakhti en Farah Temassi hebben op 15 februari 2024 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 3 mei 2024 t.e.m. 1 juni 2024.

OMV/88/24 (OMV_2024026741) - Veldkantstraat 91 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 285L3

Lukas Cools heeft op 22 maart 2024 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een woning. Dit dossier ligt ter inzage van 4 mei 2024 t.e.m. 2 juni 2024.

OMV/23/24 (OMV_2023151458) - Molenstraat ZN  te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 164C2

Oguzhan Koksal - Fatima Biya hebben op 30 januari 2024 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt t   er inzage van 4 mei 2024 t.e.m. 2 juni 2024.

OMV/121/24 (OMV_2024026029) - Romeinsesteenweg 382 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 485K2

Mentor Blakaj heeft op 10 april 2024 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een handelspand. Dit dossier ligt ter inzage van 3 mei 2024 t.e.m. 1 juni 2024.

OMV/97/24 (OMV_2024009988) - Vorststraat 8 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 165C, 165E, 165F, 165G, 166G, 166K en 166L

Gemeentebestuur Grimbergen heeft op 2 april 2024 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en gedeeltelijk wijzigen van de functie van de liermolen (Molenhuis, schuur en stallingen) naar een vakantiewoning, café, infokantoor Maalbeekvallei, wokshopplek, vergaderlokaal, trekkershut , opslagplaats, sanitair en de heraanleg van de omgeving met behoud van de waardevolle erfgoedelementen. Dit dossier ligt ter inzage van 10 mei 2024 t.e.m. 8 juni 2024.

OMV/111/24 (OMV_2024038346) - Veldkantstraat 111 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 304Z2

Pieter-Jan WINDAL - Eline VAN PRAET hebben op 3 april 2024 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning na sloop van alle bestaande constructies. Dit dossier ligt ter inzage van 18 mei 2024 t.e.m. 16 juni 2024.

OMV/109/24 (OMV_2024034639) - Populierendallaan 25 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 78D9

Moussa Sadick heeft op 3 april 2024 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 18 mei 2024 t.e.m. 16 juni 2024.

OMV/91/24 -  (OMV_2024000624) - Beigemsesteenweg 387 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nrs. 416T en 416H

Robin Pellegrims - Sofie De Groef hebben op 24 maart 2024 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een woning. Dit dossier ligt ter inzage van 24 mei 2024 t.e.m. 22 juni 2024.

OMV/128/24 (OMV_2024057055) - Jozef Van Elewijckstraat 61 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 505K

Werner KEERSMAEKERS heeft op 18 april 2024 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de gelijkvloerse showroom naar kantoor. Dit dossier ligt ter inzage van 24 mei 2024 t.e.m. 22 juni 2024.

VA/940/24 (OMV_2024038514) -  Bieststraat 22, 24, 26, Wolvertemsesteenweg 253 en 255 te 1850 Grimbergen –  afdeling 3 sectie F nrs. 130M3, 130Y, 130R3, 130L3, 133K, 133H, 134S, 137M, 140C, 141B en 142B

Katelijne Siccard en Jonathan Boogmans namens STUDIE-EN LANDMETERSKANTOOR BOOGMANS BVBA hebben op 21 maart 2024 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 7 loten, waarvan 5 loten voor een eengezinswonig in open bebouwing. Dit dossier ligt ter inzage van 24/05/2024 t.e.m. 22/06/2024.

OMV/170/24 (OMV_2024070988) - Vaartstraat 53 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nrs. 354K en 354G

Karim YOUSFI - Intissar LAZAAR hebben op 16 mei 2024 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 24 mei 2024 t.e.m. 22 juni 2024.

OMV/9/24 (OMV_2023159901) - Grimbergsesteenweg 139 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 229K4

Abdurrahman Yentir namens ISLAMITISCHE FEDERATIE VAN BELGIË DIVISIE VAN STROMBEEK-BEVER VZW heeft op 15 januari 2024 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een handelspand met opslagruimte en werkplaats tot recreatievoorziening. Dit dossier ligt ter inzage van 24 mei 2024 t.e.m. 22 juni 2024.

OMV/83/24 (OMV_2024038221) - G. De Donderstraat 31 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nrs. 213N2 en 213P2

Constantin IFRIM heeft op 20 maart 2024 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een woning. Dit dossier ligt ter inzage van 31 mei 2024 t.e.m. 29 juni 2024.