Openbaar onderzoek overzicht

Inkijken enkel op afspraak

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u ENKEL OP AFSPRAAK komen inkijken op de dienst Vergunningen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan). 


Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Openbaar onderzoek van het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023.

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst.  Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kan het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken:

  • - Online: omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines
  • - U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.83.79 of u stuurt een mail naar bjo.omgeving@vlaanderen.be.

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan u uw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

    • - Online: via omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines

of

  • - via brief te bezorgen aan volgend adres:

Departement Omgeving

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/378/22 (OMV_2022161474) - Madeliefjesstraat 101 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 497N

Veli Gürbüz heeft/hebben op 4 december 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een dakkapel bouwen aan de achter gevel zonder de structuur van het dak te wijzigen. Dit dossier ligt ter inzage van 4 januari 2023 t.e.m. 2 februari 2023.

OMV/393/22 (OMV_2022147887) - Beiaardlaan 35A te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 193W, 193P, 200W2 en 203X9

Johan Theetaert namens gemeentebestuur Grimbergen heeft op 8 november 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft het aanleggen van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel en wegenis, werken aan de Maalbeek en het rooien van bomen. Dit dossier ligt ter inzage van 11 januari 2023 t.e.m. 9 februari 2023.

OMV/414/22 (OMV_2022174824) - Brusselsesteenweg 151 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 1F3

Claudio chircu heeft op 30 december 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een ééngezingswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 11 januari 2023 t.e.m. 9 februari 2023.

OMV/386/22 (OMV_2022156221) - Madeliefjesstraat 36A te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 526S2

Dieter Van Humbeeck heeft op 8 december 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het herbouwen van de woning na brand. Dit dossier ligt ter inzage van 11 januari 2023 t.e.m. 9 februari 2023.

OMV/336/22 (OMV_2022144754) - Baalhoek 46 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 525R2

Arnaud BAKKER, Denis MARTENS namens MARTENS FASHION NV en Pieter BAKKER hebben op 2 november 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het omvormen van een gebouw met showrooms naar een meergezinswoning met 8 appartementen.. Dit dossier ligt ter inzage van 18 januari 2023 t.e.m. 16 februari 2023.

OMV/360/22 (OMV_2022152331) - Westvaartdijk 314 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 203N

Cathy en Gunter DESMET - DE DECKER hebben op 21 november 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Het verbouwen van een deel (unit 1) van het appartementsgebouw en het bouwen van een tuinberging. Dit dossier ligt ter inzage van 18 januari 2023 t.e.m. 16 februari 2023.

OMV/375/22 (OMV_2022079553) - Wolvertemsesteenweg 279 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nrs. 322A en 325A

Bart Cresens heeft op 28 november 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten en kleinhandelsactiviteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft - het slopen van constructie en verharding

  • het oprichten van een handelsgebouw voor goederen categorie 4 met een ondergrondse parking voor 19 parkeerplaatsen en 9 fietsstalplaatsen en bijhorende omgevingaanleg. Dit dossier ligt ter inzage van 18 januari 2023 t.e.m. 16 februari 2023

VA/914/23 (OMV_2023001741) -  de Merodestraat 100 te 1850 Grimbergen –  afdeling 2 sectie E nrs. 459L3, 459W3 en 472X2

Daniel Wyns heeft op 6 januari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 1 lot. Dit dossier ligt ter inzage van 25/01/2023 t.e.m. 23/02/2023.


OMV/397/22 (OMV_2022170124) -
Kattebergen 3 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 130C

Joost Jappens - Elien Coudenys hebben op 20 december 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Bouwen eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 25 januari 2023 t.e.m. 23 februari 2023.

OMV/335/22 (OMV_2022145466) - Antwerpselaan 1 te 1853 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 363A2 en 363B2

Kathleen Dewulf namens GROEN BRUGGE NV heeft op 31 oktober 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het transformeren van de productietoren tot een gestapelde KMO-hal met modulaire units met een minimale oppervlakte van 200 m² en het slopen van de hal tussen HI! Maak en de depots. Dit dossier ligt ter inzage van 1 februari 2023 t.e.m. 2 maart 2023.

OMV/400/22 (OMV_2022165456) - Beemdenstraat 30 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nrs. 309G, 321B en 508E

Stefan Van Dorselaer heeft op 21 december 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een machineloods. Dit dossier ligt ter inzage van 1 februari 2023 t.e.m. 2 maart 2023.

OMV/398/22 (OMV_2022134305) - Hogesteenweg 24, 26, 30, 32 en 36 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 332T, 333R, 333V en 337E

Bruno Berghmans namens AURA PROJECTS BVBA heeft op 21 december 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van 3 handelshuizen en een grootwarenhuis en het bouwen van 3 handelspanden en 13 appartementen. Dit dossier ligt ter inzage van 1 februari 2023 t.e.m. 2 maart 2023.