Openbaar onderzoek van het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023

Datum bekendmaking dinsdag 8 november 2022

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

Je kan het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken:

 • Online: omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines
 • Op afspraak: Departement Omgeving in Brussel. Je maakt een afspraak via het nummer 02 553 83 79 of je stuurt een mail naar bjo.omgeving@vlaanderen.be.


Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan je jouw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

 • Online: via omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines
 • Per brief:
  Departement Omgeving
  Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
  t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel