Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Openbaar onderzoek

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u komen inkijken op de dienst Vergunningen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15 - ENKEL OP AFSPRAAK - 02/260.13.39. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

VA/867/20 (OMV_2020058133) - Sint-Annalaan 26 en 28 te 1853 Grimbergen – afdeling 4 sectie A nrs. 368L3, 368M3 en 483S
Eddy Vranckaert heeft op 11 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 03/07/2020 t.e.m. 01/08/2020.

OMV/132/20 (OMV_2020077224) - Brusselsestraat 160 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie G nrs. 256D, 257B, 262D, 262L, 262K en 262H
De gemeente grimbergen heeft op 17 juni 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de realisatie van een luchthal voor 2 tennisterreinen. Dit dossier ligt ter inzage van 8 juli 2020 t.e.m. 6 augustus 2020.

VA/869/20 (OMV_2020056651) -  de Burtinstraat 65 te 1853 Grimbergen –  afdeling 4 sectie A nrs. 123M5 en 123B4
Benny Geldhof heeft/hebben op 5 juni 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 21 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 08/07/2020 t.e.m. 06/08/2020.

VA/870/20 (OMV_2020043531) -  Treft 46, 48, 50 en 52 te 1853 Grimbergen –  afdeling 4 sectie B nr. 71X18
Diederik Taelemans heeft op 12 juni 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel  in 4 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 15/07/2020 t.e.m. 13/08/2020.

VA/868/20 (OMV_2020065591) - Oostvaartdijk 337 te 1851 Grimbergen – afdeling 6 sectie B nrs. 148N, 148L en 148M
Wouter Platteau namens PLANEX NV heeft/hebben op 20 mei 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 3 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 29/07/2020 t.e.m. 27/08/2020.

OMV/145/20 (OMV_2020050075) - Nieuwelaan 41 bus 1 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 533H3
Habils peters heeft op 30 juni 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de functiewijziging van het linker gelijkvloers appartement naar kantoor en de regularisatie van het plaatsen van een terrasoverdekking + vernieuwing. Dit dossier ligt ter inzage van 5 augustus 2020 t.e.m. 3 september 2020.

OMV/157/20 (OMV_2020044418) - Brassershof 20 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 402G
Jaspers mark heeft op 13 juli 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een woning in halfopen bebouwing. Dit dossier ligt ter inzage van 5 augustus 2020 t.e.m. 3 september 2020.

OMV/150/20 (OMV_2020091213) - Drijfstraat 23 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nrs. 47F, 47G, 47L en 47K
Wesse Cynthia heeft op 8 juli 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een katten- en hondenverblijf: "Animal's Home". Dit dossier ligt ter inzage van 5 augustus 2020 t.e.m. 3 september 2020.

VA/871/20 (OMV_2020091175) - Beigemsesteenweg 348 en 352 te 1852 Grimbergen – afdeling 5 sectie A nrs. 192N3, 192K3 en 192M3
Gerrit Van der Steen namens Gerrit Van der Steen BVBA heeft op 9 juli 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het opsplitsen van lot 1 in 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 12/08/2020 t.e.m. 10/09/2020.

OMV/142/20 (OMV_2020081846) - Humbeeksesteenweg 349 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nr. 4/2 E
Cok Inge heeft op 30 juni 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 12 augustus 2020 t.e.m. 10 september 2020.