Gemeentelijke Facebookpagina


De gemeente Grimbergen heeft vanaf heden ook een Facebookpagina.

Voor alle nieuwtjes en info kan je hier terecht.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Openbaar onderzoek

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/289/18 (OMV_2018143561) - Beigemsesteenweg 316 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie A nr. 189R5
de heer Eddy DOCKX heeft op 3 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de bestemmingswijziging van een eengezinswoning naar meergezinswoning met 2 entiteiten + garage en tuinberging. Dit dossier ligt ter inzage van 14 december 2018 t.e.m. 12 januari 2019.

OMV/287/18 (OMV_2018138350) - Zijpstraat 116 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie C nrs. 351R2 en 437B
Gijs en Alexandra OLBRECHTS - LAMBRECHT hebben op 30 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een woning. Dit dossier ligt ter inzage van 17 december 2018 t.e.m. 15 januari 2019.

OMV/217/18 (OMV_2018099735) - te -afdeling 4 sectie A nrs. 631/2 , 634P, 634N, 634M, 634K, 634L en sectie B nrs. 60A 
Veronique Turfkruijer namens IMMO BLOKHUIS NV heeft op 14 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Strombeek Business Park en woongelegenheden. Dit dossier ligt ter inzage van 19 december 2018 t.e.m. 17 januari 2019.

OMV/265/18 (OMV_2018136033) - Veldkantstraat 54 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nrs. 393H4 en 393K5
mevrouw Ellen Van Den Bergh en mevrouw Evelien Brigou hebben op 12 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van eengezinswoning tot dokterspraktijk. Dit dossier ligt ter inzage van 20 december 2018 t.e.m. 18 januari 2019.

OMV/267/18 (OMV_2018128197) - Beemdenstraat 11 te 1850 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nrs. 292E, 292D en 293
Bart Van Dorslaer namens VAN DORSLAER heeft op 14 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van een machineloods en paardenstal, het bouwen van een nieuwe paardenstal met bijkomende verharding en het regulariseren van verharding. Dit dossier ligt ter inzage van 21 december 2018 t.e.m. 19 januari 2019.

OMV/290/18 (OMV_2018146819) - Cederlaan 5 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie C nrs. 199C en 435A
Esther VANBESIEN heeft op 3 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een zwembad. Dit dossier ligt ter inzage van 21 december 2018 t.e.m. 19 januari 2019.

OMV/297/18 (OMV_2018148074) - Westvaartdijk 323 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie A nr. 62S
 
de heer Didier CLAESSENS en mevrouw Karla PUTTEMANS hebben op 6 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een woning tot meergezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 21 december 2018 t.e.m. 19 januari 2019.

OMV/304/18 (OMV_2018107402) - Westvaartdijk 81C te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie I nr. 49N3
Viabuild nv heeft op 17 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft een actualisatie van de asfaltfabriek, aanpassing lozingssituatie en nieuwe activiteit nl. mobiel zeven van asfalt. Dit dossier ligt ter inzage van 21 december 2018 t.e.m. 19 januari 2019.

OMV/293/18 (OMV_2018143146) - Esdoornlaan 18 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nr. 78Y5
de heer Jan PUTTEMANS en mevrouw Johanna DE SMEDT hebben op 3 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingeni ngediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 21 december 2018 t.e.m. 19 januari 2019.

OMV/274/18 (OMV_2018140148) - te -afdeling 3 sectie H nr. 77T8
 
de heer Kadir Celik heeft op 21 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een woning. Dit dossier ligt ter inzage van 23 december 2018 t.e.m. 21 januari 2019.

OMV/299/18 (OMV_2018147410) - Platanenlaan 48 en 50 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nrs. 404K4 en 404L4
Sven en Ingrid COLIN - OVEREINDER en Ties en Nadia OVEREINDER - LONDONI hebben op 10 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen met garage. Dit dossier ligt ter inzage van 23 december 2018 t.e.m. 21 januari 2019.

VA/843/18 (OMV_2018145669) - de Villegas de Clercampstraat 181-183 en Jan Mulsstraat 122-124 te 1853 Grimbergen – afdeling 4 sectie A nr. 566G2
 
Christophe Marc Sterckx namens Michiels, Guy heeft op 29 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 4 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 05/01/2019 t.e.m. 03/02/2019.

OMV/309/18 (OMV_2018158439) - Cederlaan 9 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie C nr. 201M
Frederick MAESheeft op 24 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een zwembad. Dit dossier ligt ter inzage van 7 januari 2019 t.e.m. 5 februari 2019.

OMV/316/18 (OMV_2018158249) - Saslaan 16 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 117T
de heer Ward De Maeyerheeft op 28 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een halfopen ééngezinswoning met bijgebouw. Dit dossier ligt ter inzage van 9 januari 2019 t.e.m. 7 februari 2019.

OMV/310/18 (OMV_2018157231) - Koveris 9 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 396Z
de heer Dirk SPOLSPOEL heeft op 24 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 10 januari 2019 t.e.m. 8 februari 2019.

OMV/279/18 (OMV_2018142920) - Klein Meerken 22-24, 26-28, 34-36 en 46-48 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nrs. 506W, 506X, 506H2, 506R2 en 506D2
mevrouw Angeline NYS, Jan Lievens namens DURABRIK BOUWBEDRIJVEN - DURABRIK ENTREPRISES DE CONSTRUCTION NV en de heer Jan LIEVENS hebben op 27 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft terreinaanlegwerken voor de loten 18-19-24-25-28-29-30 en 31. Dit dossier ligt ter inzage van 16 januari 2019 t.e.m. 14 februari 2019.

OMV/280/18 (OMV_2018142956) - Klein Meerken 31 en 33 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nrs. 393X2, 506G, 506E en 506K2
Jan Lievens namens DURABRIK BOUWBEDRIJVEN - DURABRIK ENTREPRISES DE CONSTRUCTION NV en de heer Jan LIEVENS hebben op 27 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft terreinaanlegwerken voor de loten 16-17 en 36. Dit dossier ligt ter inzage van 16 januari 2019 t.e.m. 14 februari 2019.

OMV/282/18 (OMV_2018142843) - Klein Meerken 11, 19, 21, 23, 25, 27 en 29 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nrs. 506F, 506K, 506Y, 506H, 506C en 506S
mevrouw Angeline NYS en Jan Lievens namens DURABRIK BOUWBEDRIJVEN - DURABRIK ENTREPRISES DE CONSTRUCTION NV hebben op 27 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft terreinaanlegwerken voor de loten 6, 10-11, 12-13, 14, 15. Dit dossier ligt ter inzage van 16 januari 2019 t.e.m. 14 februari 2019.

OMV/303/18 (OMV_2018124775) - Westvaartdijk 312B te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nrs. 201S en 201R
mevrouw Karla LANDUYT en de heer Piet HAERS hebben op 18 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van een huis en het bouwen van een zorgwoning. Dit dossier ligt ter inzage van 16 januari 2019 t.e.m. 14 februari 2019.

OMV/274/18 (OMV_2018140148) - te -afdeling 3 sectie H nr. 77T8
de heer Kadir CELIK heeft op 21 november 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een woning. Ingevolge een onregelmatigheid tijdens de procedure wordt een administratieve lus toegepast. In het kader hiervan wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de vergunningsaanvraag. Dit dossier ligt ter inzage van 20 januari 2019 t.e.m. 18 februari 2019.

VA/844/18 (OMV_2018142764) - Kruisstraat 75 te 1851 Grimbergen – afdeling 6 sectie C nrs. 160G, 161D, 438B, 438E en 438D
 
Michaël Van Beersel namens Verelst Projectontwikkeling NV heeft op 14 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een terrein in 9 loten (voor 11 woonentiteiten). Dit dossier ligt ter inzage van 23/01/2019 t.e.m. 21/02/2019.

OMV/311/18 (OMV_2018144110) - Diamantstraat 7 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nr. 12/2 X
de heer Khadim Diongue en mevrouw Sow Ndeyehebben op 26 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft regularisatie eengezinswoning en aanpassing dakvorm. Dit dossier ligt ter inzage van 23 januari 2019 t.e.m. 21 februari 2019.

OMV/318/18 (OMV_2018159737) - te -afdeling 6 sectie A nr. 312N
mevrouw Svetlana Verbruggen heeft op 31 december 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 23 januari 2019 t.e.m. 21 februari 2019.

OMV/12/19 (OMV_2018154745) - Kruisstraat 86 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie C nrs. 410V, 410W, 410Y en 410X
Laurent Malice namens LM INVEST BVBA heeft op 18 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen (incl. regularisatie) van 3 eengezinswoningen. Dit dossier ligt ter inzage van 6 februari 2019 t.e.m. 7 maart 2019.

OMV/11/19 (OMV_2018150676) - Vroonweg 27 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie I nr. 285S4
Bart Guns en Benedicte Degreave hebben op 15 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de dakverdieping. Dit dossier ligt ter inzage van 6 februari 2019 t.e.m. 7 maart 2019.

OMV/21/19 (OMV_2019011449) - Brusselsesteenweg 62B te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie G nr. 217D
Stijn MERTENS heeft op 29 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de functie van een eengezinswoning met handelsruimte naar een eengezinswoning met atelier + het bouwen van nieuwe commerciële ruimte (toonzaal fietsenwinkel). Dit dossier ligt ter inzage van 8 februari 2019 t.e.m. 9 maart 2019.

OMV/20/19 (OMV_2019011107) - Ringlaan 110 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 297Y3
Maya MIHAND heeft op 28 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van de woning op het gelijkvloers en de eerste verdieping. Dit dossier ligt ter inzage van 13 februari 2019 t.e.m. 14 maart 2019.

OMV/23/19 (OMV_2019009045) - Boechoutlaan 246 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nrs. 47H, 48F2 en 50E
Sandra Karacar namens VILLA GROUP BVBA heeft op 30 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het creëren van een shisha-bar, tearoom en restaurant. Dit dossier ligt ter inzage van 20 februari 2019 t.e.m. 21 maart 2019.

OMV/25/19 (OMV_2019011652) - Bloemendallaan 79 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 399K12
Avci GULAY heeft op 31 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van de gelijkvloerse verdieping, het creëren van een terras, een dakkapel en een autostaanplaats in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 27 februari 2019 t.e.m. 28 maart 2019.

OMV/33/19 (OMV_2019011220) - Humbeeksesteenweg 518 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie C nrs. 86E, 87D, 95F en 96E
Olivier en Dorien DE BOECK - EVERAERTS hebben op 5 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 6 maart 2019 t.e.m. 4 april 2019.

OMV/15/19 (OMV_2018149017) - Sint-Amandsplein 31 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nrs. 241V en 241W
Jos Smets namens Schoolcomité Sint - Jozef VZW heeft op 23 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft afbraak gebouw,verbouwen van bestaande gebouwen en nieuwbouw voor St Jozefschool. Dit dossier ligt ter inzage van 6 maart 2019 t.e.m. 4 april 2019.

OMV/22/19 (OMV_2019003745) - Lagesteenweg 77 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nrs. 453R en 454N
Wina Roelens namens Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs - Administratieve Diensten OI heeft op 25 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft nieuwbouw sporthal en schoolgebouw bij Koninklijk atheneum en basisschool "De Regenboog". Dit dossier ligt ter inzage van 6 maart 2019 t.e.m. 4 april 2019.

OMV/24/19 (OMV_2019008834) - Humbeeksesteenweg 349 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nr. 4/2 E
Inge Cok heeft op 31 januari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelinge ningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft gedeeltelijke verbouwing, afbraak en hernieuwbouw van een woonpand. Dit dossier ligt ter inzage van 6 maart 2019 t.e.m. 4 april 2019.

OMV/67/19 (OMV_2018132015) - Antwerpselaan Onbekend te -afdeling 1 sectie 0 nr. 00
Jean-François NECKEBROEK heeft op 5 maart 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het betreft het bouwen van een nieuw radiostation (Belgocontrol) tussen de A12 en Antwerpselaan. Dit dossier ligt ter inzage van 13 maart 2019 t.e.m. 11 april 2019.

OMV/39/19 (OMV_2019017255) - Weikantlaan 32 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nr. 77F11
Natalie RUTTENSheeft op 10 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een verhoogd terras. Dit dossier ligt ter inzage van 13 maart 2019 t.e.m. 11 april 2019.

OMV/40/19 (OMV_2019014099) - Rodepoortstraat 35 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 267H2
Mohammad ZAMINheeft op 11 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning (regularisatie), het aanleggen van een terras en het bouwen van een tuinhuis. Dit dossier ligt ter inzage van 13 maart 2019 t.e.m. 11 april 2019.

OMV/45/19 (OMV_2019020302) - Dorekesveld 24 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 209K4
Özgür HAZAR heeft op 14 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van parkeerplaats in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 20 maart 2019 t.e.m. 18 april 2019.

OMV/34/19 (OMV_2019015590) - Eversemsesteenweg 74 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nr. 67A3
 
Wout en Liesbeth VERVLOESSEM - VAN ERPhebben op 7 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 20 maart 2019 t.e.m. 18 april 2019.

OMV/48/19 (OMV_2019021962) - Hof van Obbergenstraat 6 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nr. 453B
Patrick DE VROEDE heeft op 19 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een oprit in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 20 maart 2019 t.e.m. 18 april 2019.

OMV/31/19 (OMV_2019007621) - Abdijstraat 20 en 8 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nrs. 251G, 251L en 251M
Etienne Vancoppenolle namens Carlsbergh Breweries A/S en Etienne Vancoppenolle namens Carlsbergh Breweries A/S hebben op 4 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het inrichten en deels bijbouwen van een microbrouwerij met showroom in een voormalige feestzaal en het uitbreiden van de bestaande horecagelegenheden. Dit dossier ligt ter inzage van 22 maart 2019 t.e.m. 20 april 2019.

OMV/28/19 (OMV_2019012134) - Coppendries 17 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nr. 375D
Ann VAN GANSEheeft op 1 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een zwembad en bijgebouw alsook het vergroten van het terras. Dit dossier ligt ter inzage van 27 maart 2019 t.e.m. 25 april 2019.

OMV/57/19 (OMV_2019025518) - Driekastanjelaarsstraat 27 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nr. 393Y3
Georges DE BOSSCHER heeft op 26 februari 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een garage in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 27 maart 2019 t.e.m. 25 april 2019.