De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

woensdag 15 augustus

diensten die ook op zaterdagen operationeel zijn, zijn eveneens gesloten op zaterdag 21 juli


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
De bibliotheek van Strombeek-Bever zal op zaterdag 7 juli en zaterdag 14 juli in de namiddag gesloten zijn. De bibliotheek van Grimbergen is de hele maand augustus gesloten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Openbaar onderzoek

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/114/18 (OMV_2018061992) - Bloemendallaan 84 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 399M23
 
mevrouw Pascale DE MUYLDERheeft op 25 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 21 juni 2018 t.e.m. 20 juli 2018.

VA/839/18 (OMV_2018052341) - Lintkasteelstraat 35 te 1850 Grimbergen – afdeling 1 sectie C nr. 32E
 
de heer Wouter Platteau heeft op 3 mei 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 21/06/2018 t.e.m. 20/07/2018.

OMV/121/18 (OMV_2018058505) - de Merodestraat 59 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nrs. 6P2 en 6S2
 
de heer Maarten BODEWES heeft op 1 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 21 juni 2018 t.e.m. 20 juli 2018.

OMV/125/18 (OMV_2018051387) - Treft 23 en 27 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie B nrs. 71A19, 71E22 en 71E24
 
IMOTEXheeft op 7 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van 2 woningen en het oprichten van een kantoorgebouw. Dit dossier ligt ter inzage van 21 juni 2018 t.e.m. 20 juli 2018.

OMV/133/18 (OMV_2018072670) - Mechelstraat 42 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 118K3
 
Mario en Audrey DOMS - VERMEULENhebben op 14 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afbreken van de bestaande garage en het plaatsen van een nieuwe garage met een oppervlakte van 50,73 m². Dit dossier ligt ter inzage van 25 juni 2018 t.e.m. 24 juli 2018.

OMV/138/18 (OMV_2018052127) - Lijsterbeslaan 6 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie C nr. 171N
 
Luc en Diane DE DONDER - DUPAYhebben op 21 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met 2 woonentiteiten. Dit dossier ligt ter inzage van 29 juni 2018 t.e.m. 28 juli 2018.

OMV/139/18 (OMV_2018076640) - de Merodestraat 85 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nr. 1K5
 
Emine UZheeft op 21 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een veranda. Dit dossier ligt ter inzage van 2 juli 2018 t.e.m. 31 juli 2018.

OMV/141/18 (OMV_2018036110) - Hof van Obbergenstraat 2B te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nr. 453E
 
De heer Martin NIEMEGEERSheeft op 22 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning met 2 appartementen. Dit dossier ligt ter inzage van 2 juli 2018 t.e.m. 31 juli 2018.

OMV/142/18 (OMV_2018075150) - Bokspoel 1 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 401Z4
 
Johan en Els VERLIEFDEN - DALAEYheeft op 23 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 2 juli 2018 t.e.m. 31 juli 2018.

OMV/146/18 (OMV_2018074094) - Bosstraat 24 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nrs. 25C, 25D en 26B
 
Ludwig en Nathalie EMMERECHTS - VAN OPSTAL hebben op 29 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de afbraak van een bestaande eengezinswoning en nieuwbouw van een zorgwoning met complementaire bedrijvigheid + het bouwen van een bijgebouw met zwembad. Dit dossier ligt ter inzage van 13 juli 2018 t.e.m. 11 augustus 2018.

OMV/144/18 (OMV_2018027369) - Arendlaan, Bloemendallaan, Groendallaan, Kasteelstraat, Koningslosesteenweg, Mutsaardplein Mutsaertplaats, Ringlaan, Rozenlaan Sint-Amandsstraat, Sint-Annalaan
 
Peter Savenay namens De Werkvennootschapheeft op 26 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het betreft het heraanleggen van de Sint-Annalaan in het kader van het project Ringtrambus Brabantnet. Dit dossier ligt ter inzage van 5 juli 2018 t.e.m. 3 augustus 2018.

OMV/150/18 (OMV_2018068368) - Kruisstraat 23 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie C nr. 155X9
 
mevrouw Maaike TROCH en de heer Sam DE DONDER hebben op 29 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning naar meergezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 10 juli 2018 t.e.m. 8 augustus 2018.

OMV/146/18 (OMV_2018074094) - Bosstraat 24 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nrs. 25C, 25D en 26B
 
Ludwig en Nathalie EMMERECHTS - VAN OPSTAL hebben op 29 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de afbraak van een bestaande eengezinswoning en nieuwbouw van een zorgwoning met complementaire
bedrijvigheid + het bouwen van een bijgebouw met zwembad. Dit dossier ligt ter inzage van 13 juli 2018 t.e.m. 11 augustus 2018.

OMV/147/18 (OMV_2018076290) - Viooltjeshof 12 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 373A2
 
Geert en Christeta DE VRIESE - CLAES hebben op 29 juni 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 13 juli 2018 t.e.m. 11 augustus 2018.

OMV/154/18 (OMV_2018082519) - Wolvertemsesteenweg 335 (L 2) te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie F nrs. 115D2 en 116R
 
De heer Luc VANHEUSDEN heeft op 3 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 12 juli 2018 t.e.m. 10 augustus 2018.

OMV/168/18 (OMV_2018086216) - Vilvoordsesteenweg 299 te 1850 Grimbergen -afdeling 3 sectie H nr. 105L

Kris Van Ballaer namens KUWAIT PETROLEUM (Belgium) heeft op 11 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een tankstation. Dit dossier ligt ter inzage van 19 juli 2018 t.e.m. 17 augustus 2018.

OMV/156/18 (OMV_2018078355) - Steenstraat 44 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nrs. 135K, 135H, 135M, 140C, 141E en 141F

Pascal Poulet namens Krëfel heeft op 4 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft een logistiek centrum. Dit dossier ligt ter inzage van 19 juli 2018 t.e.m. 17 augustus 2018.