Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Openbaar onderzoek

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/284/19 (OMV_2019120706) - Jozef Van Elewijckstraat 66 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 524Y2
Hasan TATOV heeft op 30 september 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 20 november 2019 t.e.m. 19 december 2019.

OMV/295/19 (OMV_2019121051) - Haneveldlaan 50 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie G nrs. 408F11 en 408G11
Aniase KHACHABA heeft op 14 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande bebouwing op het perceel en het oprichten van 2 driegevelwoningen. Dit dossier ligt ter inzage van 27 november 2019 t.e.m. 26 december 2019.

OMV/303/19 (OMV_2019131532) - Daalstraat 80 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie A nr. 275A
Romuald BILEM heeft op 20 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een nieuw zwembad met terras en poolhouse. Dit dossier ligt ter inzage van 27 november 2019 t.e.m. 26 december 2019.

OMV/314/19 (OMV_2019136180) - Dorekesveld 23 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 209W6
Melissa PHILIPS heeft op 29 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het creëren van een autostaanplaats in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 11 december 2019 t.e.m. 9 januari 2020.

OMV/318/19 (OMV_2019129815) - Kruipstraat 79 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 54Z2
Peter VAN ROY heeft op 9 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een alleenstaande woning. Dit dossier ligt ter inzage van 11 december 2019 t.e.m. 9 januari 2020.

OMV/323/19 (OMV_2019128877) - Beigemsesteenweg 40 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nrs. 190E4 en 190D4
Geert en Evy De Smet - Hagerbaum hebben op 18 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 11 december 2019 t.e.m. 9 januari 2020.

OMV/324/19 (OMV_2019128981) - Wolvertemsesteenweg 152 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie F nr. 68A8
Philippe WALRAVENS heeft op 18 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een bijgebouw (garage en wasplaats). Dit dossier ligt ter inzage van 11 december 2019 t.e.m. 9 januari 2020.

OMV/333/19 (OMV_2019144470) - Jan Mulsstraat 94 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 561F4
Mathias en Leen Bulens - Weltens hebben op 28 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het creëren van een uitbreiding op de eerste verdieping. Dit dossier ligt ter inzage van 20 december 2019 t.e.m. 18 januari 2020.

OMV/337/19 (OMV_2019149591) - de Merodestraat 15 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nr. 12F2
Michiel en Laura Wante - Lasat hebben op 30 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 20 december 2019 t.e.m. 18 januari 2020.

OMV/328/19 (OMV_2019145671) - Mezenhof 21 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 118Y3
FILIP VAN DER VEKEN heeft op 22 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een uitbreiding aan de terrassen langsheen de achtergevel, een uitbouw aan de voorgevel en het creëren van 5 autostaanplaatsen in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 20 december 2019 t.e.m. 18 januari 2020.

OMV/339/19 (OMV_2019150360) - Dorpsstraat 61 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 482G
Petrus en Bernadette Elders - Battiau hebben op 1 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van aanbouwen. Dit dossier ligt ter inzage van 21 december 2019 t.e.m. 19 januari 2020.

OMV/344/19 (OMV_2019152146) - Wolvertemsesteenweg 237 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie F nr. 130P3
Evy Van den Driessche heeft op 5 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning (2 appartementen). Dit dossier ligt ter inzage van 6 januari 2020 t.e.m. 4 februari 2020.

VA/855/19 (OMV_2019139343) - Oude Mechelsestraat 98 te 1853 Grimbergen – afdeling 4 sectie A nr. 123H5
Jonathan Boogmans namens STUDIE-EN LANDMETERSKANTOOR BOOGMANS BVBA heeft op 6 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een terrein in 2 extra loten. Dit dossier ligt ter inzage van 03/01/2020 t.e.m. 01/02/2020.

OMV/369/19-MEL (OMV_2019151742) - Sint-Annalaan te 1853 Grimbergen (openbaar domein)
DECKX ALGEMENE ONDERNEMINGEN NV heeft op 23 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft een bronbemaling gelegen in de Sint-Annalaan. Dit dossier ligt ter inzage van 3 januari 2020 t.e.m. 1 februari 2020.

VA/856/19 (OMV_2019140221) - te Grimbergen – afdeling 2 sectie E nr. 5K
Jonathan Boogmans namens STUDIE-EN LANDMETERSKANTOOR BOOGMANS BVBA heeft op 7 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een terrein in 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 03/01/2020 t.e.m. 01/02/2020.

OMV/327/19 (OMV_2019146301) - Dorpsstraat 69 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 476Z
Heidi DE BATSELIER heeft op 22 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Verbouwen van een woning. Dit dossier ligt ter inzage van 8 januari 2020 t.e.m. 6 februari 2020.

OMV/353/19 (OMV_2019156816) - Baalhoek 34 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 526A5
Michel Winderickx heeft op 13 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een veranda. Dit dossier ligt ter inzage van 8 januari 2020 t.e.m. 6 februari 2020.

OMV/362/19 (OMV_2019157492) - Azalealaan 30 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 117H4
Annelies De Doncker heeft op 19 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning met tuinberging. Dit dossier ligt ter inzage van 8 januari 2020 t.e.m. 6 februari 2020.

OMV/330/19 (OMV_2019133053) - Hazelaarlaan 4 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 578T
Hristo ALIMOGLU heeft op 25 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 15 januari 2020 t.e.m. 13 februari 2020.

OMV/366/19 (OMV_2019154284) - Boechoutlaan 246 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 48F2
VILLA GROUP namens David Diril en David Diril namens VILLA GROUP BVBA hebben op 20 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de verbouwing van de horecazaak op de gelijkvloerse verdieping tot een lounge-bar en het moderniseren van de conciërgewoning op de verdieping. Dit dossier ligt ter inzage van 14 januari 2020 t.e.m. 12 februari 2020.

OMV/371/19 (OMV_2019124040) - Lakensestraat te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nrs. 471V, 500S, 500W, 500V, 500R en 500P
Christiaan Selleslagh namens Grimbergen heeft op 23 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het heraanleggen van de Lakensestraat. Dit dossier ligt ter inzage van 15 januari 2020 t.e.m. 13 februari 2020.

OMV/310/19 (OMV_2019135514) - Klein Meerken 52 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nr. 509D2
Jordane en Evy Bodson - Van den Eeckhout hebben op 29 oktober 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een woning. Dit dossier ligt ter inzage van 15 januari 2020 t.e.m. 13 februari 2020.

OMV/352/19 (OMV_2019152190) - Lagesteenweg 7 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 441C
Rudy en Chantal Mertens - Broothaers hebben op 13 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning + het slopen en heroprichten van een bijgebouw in de tuinzone. Dit dossier ligt ter inzage van 15 januari 2020 t.e.m. 13 februari 2020.

OMV/355/19 (OMV_2019154098) - Westvaartdijk 155 te 1851 Grimbergen-afdeling 1 sectie C nr. 406K2
Lode en Trui Cloet - Racquet hebben op 17 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het afwerken van een bestaande eengezinswoning in ruwbouw. Dit dossier ligt ter inzage van 15 januari 2020 t.e.m. 13 februari 2020.

VA/857/19 (OMV_2019160215) - Vaartstraat 149 te 1850 Grimbergen – afdeling 1 sectie C nr. 340T
Dieter Hoefs en Jan Janssens hebben op 19 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen in 1 lot. Dit dossier ligt ter inzage van 22/01/2020 t.e.m. 20/02/2020.

OMV/321/19 (OMV_2019116955) - Dorpsstraat 45, 47, 49, 51, 53 en Holbroek 20 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nrs. 486F, 487E, 487D, 489C, 490B, 492E, 492N, 492M, 494G, 497K en 497L
Bram De Ridder namens ColorCasa BVBAheeft/hebben op 18 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de afbraak van de bestaande bebouwing, het bouwen van 7 woningen, 23 appartementen en een ondergrondse parking. Dit dossier ligt ter inzage van 22 januari 2020 t.e.m. 20 februari 2020.

OMV/345/19 (OMV_2019153332) - Daalstraat 95 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie A nr. 10N
Rudy en Jeanine DE WEVER - VANDER ELST heeft op 6 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Plaatsen van een zwembad. Dit dossier ligt ter inzage van 29 januari 2020 t.e.m. 27 februari 2020.

OMV/379/19 (OMV_2019089203) - Meerstraat 67 en 69 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nrs. 461T en 461V
Frederik De Prinsheeft/hebben op 30 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande bebouwing op het perceel en het bouwen van 2 meergezinswoningen met elk 4 woonentiteiten. Dit dossier ligt ter inzage van 29 januari 2020 t.e.m. 27 februari 2020.

OMV/331/19 (OMV_2019147214) - Beigemsesteenweg 390 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie A nr. 262T
Hilde OLBRECHTS heeft op 26 november 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van een woning tot zorgwoning. Ingevolge een wijzigingsverzoek wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de gewijzigde vergunningsaanvraag. Dit dossier ligt ter inzage van 29 januari 2020 t.e.m. 27 februari 2020.

OMV/373/19 (OMV_2019153975) - Vinkenstraat 22 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie I nr. 271K2
Virginie Cottyn heeft op 23 december 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande tuinberging, het bouwen van een nieuwe tuinbering en het plaatsen van een zwembad met bijhorende verharding. Ingevolge een wijzigingsverzoek wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de gewijzigde vergunningsaanvraag. Dit dossier ligt ter inzage van 29 januari 2020 t.e.m. 27 februari 2020.

OMV/3/20 (OMV_2019158404) - Vaartstraat 103 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie C nr. 379P2
Pierre Christiaens namens Michael en Brigitte Lejeune - Verbinnen hebben op 6 januari 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanbouwen van een veranda. Dit dossier ligt ter inzage van 29 januari 2020 t.e.m. 27 februari 2020.