Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Openbaar onderzoek

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/171/18 (OMV_2018072856) - Veldkantstraat 123 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 304C3
 
Gert Toye namens GM REAL CONSTRUCTheeft op 18 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van meergezinswoningen. Dit dossier ligt ter inzage van 15 september 2018 t.e.m. 14 oktober 2018.

OMV/224/18 (OMV_2018115459) - Baron Rene Lundenlaan 13 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 253B
Guy Henricus VAN LINTheeft/hebben op 24 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen en herbouwen van een tuinhuis. Dit dossier ligt ter inzage van 5 oktober 2018 t.e.m. 3 november 2018.

OMV/225/18 (OMV_2018107138) - Benedestraat 86 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 558N
 
mevrouw Veronique VOGELEERheeft op 24 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het gedeeltelijk slopen en uitbreiden van een woning. Dit dossier ligt ter inzage van 5 oktober 2018 t.e.m. 3 november 2018.

OMV/227/18 (OMV_2018093318) - Otto de Mentockplein 8, Wemmelsestraat 1 en 3 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nrs. 441V, 441/2 en 442G
 
Sandrina Wille namens Wille Sandrina BVBAheeft/hebben op 26 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van 2 gebouwen, het bouwen van een apotheek met woning en het plaatsen van een tijdelijke apotheek in containers. Dit dossier ligt ter inzage van 10 oktober 2018 t.e.m. 8 november 2018.

OMV/233/18 (OMV_2018119308) - Warandestraat 10 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie A nr. 93A2
 
mevrouw Marie-Claire GILLISheeft/hebben op 1 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda. Dit dossier ligt ter inzage van 12 oktober 2018 t.e.m. 10 november 2018.

OMV/230/18 (OMV_2018092044) - Oyenbrugstraat 142 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nr. 175E
 
de heer Erik Van Hemelrijckheeft op 28 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Oyenbrugmolen: restauratie zuidgevel en herplaatsing historisch waterwiel. Dit dossier ligt ter inzage van 30 oktober 2018 t.e.m. 28 november 2018.

OMV/229/18 (OMV_2018076191) - Wemmelsestraat 43, 45, 53 en 55 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 435M
 
Walter Vanderschrick namens IMVEST JETTE NVheeft op 27 september 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de functiewijziging van commerciële ruimte naar appartement (4 woonlagen). Dit dossier ligt ter inzage van 3 november 2018 t.e.m. 2 december 2018.

OMV/252/18 (OMV_2018129709) - Humbeeksesteenweg 304 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie C nrs. 213L en 213K
 
de heer Henri Erik PUYSTIENS en mevrouw Kathy DEGRAEUWE hebben op 25 oktober 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het renoveren en herinrichten van een gebouw naar woning met gezondheidscentrum. Dit dossier ligt ter inzage van 16 november 2018 t.e.m. 15 december 2018.