Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Openbaar onderzoek

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/186/18 (OMV_2018094422) - Gasthuispachthofstraat 38 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie C nrs. 154K, 154L, 155G en 157C
 
de heer Vincent Marcel MATTON heeft op 3 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een zwemvijver. Dit dossier ligt ter inzage van 17 augustus 2018 t.e.m. 15 september 2018.

OMV/184/18 (OMV_2018062336) - Westvaartdijk 323 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie A nr. 62S
 
de heer Didier CLAESSENS en mevrouw Karla PUTTEMANS hebben op 30 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een woning met handelszaak naar een meergezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 23 augustus 2018 t.e.m. 21 september 2018.

OMV/188/18 (OMV_2018080348) - Klein Meerken 30 te 1852 Grimbergen-afdeling 5 sectie B nr. 506N
Olivier en Magali FAINGNAERT - MOONEN hebben op 7 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 24 augustus 2018 t.e.m. 22 september 2018.

OMV/196/18 (OMV_2018094291) - Ringlaan 86 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 299R
de heer Luc MERTENS en de heer Stijn MERTENS hebben op 15 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 30 augustus 2018 t.e.m. 28 september 2018.

OMV/200/18 (OMV_2018057822) - Cokeriestraat 18 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie B nrs. 193R en 204A
Sylva Mannens namens D.D. SHIPPING NVheeft/hebben op 23 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft het veranderen van de op- en overslag en verwerking van afvalstoffen. Dit dossier ligt ter inzage van 31 augustus 2018 t.e.m. 29 september 2018.
 

OMV/205/18 (OMV_2018098494) - Voordestraat 64 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie A nrs. 198F en 199/2 P
 
Frederic en Ellen Ravyts - Clymans hebben op 28 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 3 september 2018 t.e.m. 2 oktober 2018.

OMV/209/18 (OMV_2018084126) - Winkelveldstraat 43A te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie C nrs. 350R, 350X, 351F, 351E, 352K, 352E, 352S, 352R en 352M
 
de heer Pieter DE CLERCKheeft op 28 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van 3 schuren, het bouwen van 2 loodsen en het uitbreiden van een vijver. Dit dossier ligt ter inzage van 7 september 2018 t.e.m. 6 oktober 2018.

OMV/210/18 (OMV_2018104534) - Seringenlaan 12 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 117T6
 
Marc VAN STAENheeft op 30 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 10 september 2018 t.e.m. 9 oktober 2018.

VA/842/18 (OMV_2018085563) - Helman de Grimberghelaan , Prinsenstraat 53, 55, 57, 59, Spaanse Lindebaan 74, 76, 78, 80, 82, 84 en 86 te 1850 Grimbergen – afdeling 2 sectie E nrs. 404S5, 492E7, 492F7 en 492P8
Mathieu Descamps namens DANNEELS PROJECTS NV heeft op 17 augustus 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een terrein in 14 loten met wegeniswerken. Dit dossier ligt ter inzage van 14/09/2018 t.e.m. 13/10/2018.

OMV/171/18 (OMV_2018072856) - Veldkantstraat 123 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 304C3
 
Gert Toye namens GM REAL CONSTRUCTheeft op 18 juli 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van meergezinswoningen. Dit dossier ligt ter inzage van 15 september 2018 t.e.m. 14 oktober 2018.