Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Openbaar onderzoek

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan). Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

Romeinsesteenweg 510 te 1853 Grimbergen - afdeling 4 sectie A nr. 519W
de heer Ismail Kayis heeft op 12 januari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 19 februari 2018 t.e.m. 21 maart 2018.

Steenstraat 145 te 1850 Grimbergen – afdeling 1 sectie A nrs. 38B-44A-40A-32S-43C
mevrouw Panneels Sara heeft op 31 januari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een nieuwe jongveestal met aanhorigheden na het slopen van de bestaande stalling, het uitbreiden en wijzigen van het gevelzicht van de melkveestal, uitvlakken terrein en het plaatsen van een automaat. Dit dossier ligt ter inzage van 22 februari 2018 t.e.m. 24 maart 2018.

Molenstraat 218 te 1851 Grimbergen – afdeling 6 sectie C nrs. 40D-40E
De heer Marsé Bert heeft op 19 januari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de bestaande woning en de nieuwbouw van een garage in de tuinzone. Dit dossier ligt ter inzage van 27 februari 2018 t.e.m. 29 maart 2018.