Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Openbaar onderzoek

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

Op 15 mei 2019 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als monument van het grafteken Pincket. Over die bescherming wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij belanghebbenden in die periode het beschermingsdossier kunnen inkijken en eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen formuleren. Na het openbaar onderzoek bundelt de gemeente alle opmerkingen en bezwaren en bezorgt die aan het agentschap Onroerend erfgoed. Na de behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren beslist de minister over de definitieve bescherming. Het dossier kan ook digitaal worden geraadpleegd in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havelaan 88, 1000 Brussel. U kunt een afspraak maken op 02 553 18 21. Het openbaar onderzoek loopt van 12 juni 2019 tot en met 12 juli 2019.

(OMV_2019012639) - Westvaartdijk 83, 85 en 93 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie I nrs. 18Y, 18E2, 18X, 28Z2, 28H2, 28A3 en 54L
Nele Degraeuwe namens De Werkvennootschap NV heeft op 24 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het betreft het aanleggen van een fietssnelweg. Dit dossier ligt ter inzage van 3 juni 2019 t.e.m. 2 juli 2019.

OMV/133/19 (OMV_2019032450) - Steenstraat 86 en 88 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 125H
Maarten Van Eyken namens Buro Van Eyken BVBA heeft op 6 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de bestaande gebouwen en het wijzigen van het aantal woongelegenheden. Dit dossier ligt ter inzage van 14 juni 2019 t.e.m. 13 juli 2019.

OMV/136/19 (OMV_2019030132) - Mechelstraat 132 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie A nr. 23F
Rudy DE SWEEMERheeft/hebben op 8 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een afzonderlijk bijgebouw, met verharding, het vernieuwen van de bestaande verharding en groenaanleg in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 14 juni 2019 t.e.m. 13 juli 2019

OMV/135/19 (OMV_2019059450) - Groene Weg te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie F nr. 243
Elie BRUYNICKX heeft op 7 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het inrichten van een veldopstelling van 75 zonnepanelen. Dit dossier ligt ter inzage van 12 juni 2019 t.e.m. 11 juli 2019.

OMV/125/19 (OMV_2019054906) - Sint-Servaesveld 26 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 404X3
Danny DEKUYPER heeft op 25 april 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een afdak. Dit dossier ligt ter inzage van 19 juni 2019 t.e.m. 18 juli 2019.

OMV/147/19 (OMV_2019052117) - Heidebaan te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie C nr. 259A
Jade VAN MOL heeft op 21 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de functie van stal naar hondenhotel. Dit dossier ligt ter inzage van 26 juni 2019 t.e.m. 25 juli 2019.

OMV/150/19 (OMV_2019065447) - Sint-Michaelshof 7 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 930R2
Jasper MAES heeft op 22 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een ééngezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 26 juni 2019 t.e.m. 25 juli 2019.

VA/844/18-GRI-A (OMV_2019079525) - Kruisstraat 69 en 71 te 1851 Grimbergen – afdeling 6 sectie C nrs. 156V, 160G, 161D, 438B, 438C, 438E en 438D
Michael Van Beersel namens DENMA NV en Michael Van Beersel hebben op 20 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een terrein in 9 loten (voor 11 woonentiteiten). Dit dossier ligt ter inzage van 03/07/2019 t.e.m. 01/08/2019.

OMV/151/19 (OMV_2019066878) - Wolvertemsesteenweg 241 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie F nr. 130V
Jan en Magali VAN DE VEL - JOYEUX hebben op 23 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden en isoleren van een woning. Dit dossier ligt ter inzage van 3 juli 2019 t.e.m. 1 augustus 2019.

OMV/162/19 (OMV_2019068110) - Prinsenstraat 65 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 492R7
Bernard Deryckere namens PRINSENPARK BVBA heeft op 5 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 10 juli 2019 t.e.m. 8 augustus 2019.

OMV/157/19 (OMV_2019070209) - Dorpsstraat 22 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 427K
Koen en Ilse HUYBERECHTS - PEETERS hebben op 28 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het renoveren van de achterliggende schuur als uitbreiding bij een bestaande kinderkribbe. Dit dossier ligt ter inzage van 10 juli 2019 t.e.m. 8 augustus 2019.

VA/846/19 (OMV_2019069353) - Sint-Rumoldusstraat 59 en 61 te 1851 Grimbergen – afdeling 6 sectie B nrs. 402E en 402G
Kelly Van Dyck namens GRONDEN VERELST BVBA heeft op 7 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verkaveling van 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 10/07/2019 t.e.m. 08/08/2019.

OMV/167/19 (OMV_2019074929) - Beekkant te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nr. 266
Kim VERBESSELT heeft op 7 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een hondenren. Dit dossier ligt ter inzage van 10 juli 2019 t.e.m. 8 augustus 2019.

OMV/171/19 (OMV_2019075028) - Sint-Michaelshof 1 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 930M2
Dirk en Inge VESCHOOTEN - LOOTS hebben op 12 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 10 juli 2019 t.e.m. 8 augustus 2019.

OMV/174/19 (OMV_2019072645) - Veldkantstraat 186 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nr. 422G
Denis Pierre VOETS heeft op 14 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een car-port en het uitbreiden van de terrasverharding. Dit dossier ligt ter inzage van 10 juli 2019 t.e.m. 8 augustus 2019.

OMV/146/19 (OMV_2019067293) - Zemstweg 6 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie A nr. 5H
Geert Van Nuffel namens Grety VANDEVELDE heeft op 21 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het herbouwen van een tuinberging. Dit dossier ligt ter inzage van 10 juli 2019 t.e.m. 8 augustus 2019.

OMV/143/19 (OMV_2019037026) - Grotewinkellaan te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 315H
3Wplus - wonen, werken en welzijn in Halle-Vilvoorde VZW en Erwin CUYX heeft/hebben op 20 mei 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen
van een tijdelijk kinderdagverblijf. Dit dossier ligt ter inzage van 24 juli 2019 t.e.m. 22 augustus 2019.

VA/849/19 (OMV_2019069383) - Beigemsesteenweg 298, 302, Daalstraat 1, 4 en 6 te 1852 Grimbergen – afdeling 5 sectie A nrs. 178D, 182V en 182W
Patrick Lauwers heeft/hebben op 20 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 24/07/2019 t.e.m. 22/08/2019.

VA/850/19 (OMV_2019079699) - Molenstraat 234 te 1851 Grimbergen – afdeling 6 sectie C nr. 33F
Luc DE PRINS heeft/hebben op 20 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 24/07/2019 t.e.m. 22/08/2019.

OMV/184/19 (OMV_2019083053) - Pastoor D.J.Delestréstraat 70 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 21L2
Hedwig RACQUET heeft/hebben op 25 juni 2019 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van het reliëf in de zijtuin en het verbouwen van de woning (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 24 juli 2019 t.e.m. 22 augustus 2019.