Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Openbaar onderzoek

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u komen inkijken op de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen, open op alle werkdagen van 8u tot 11u30 en donderdagavond van 16u30 tot 19u15. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/12/18 (OMV_2018016829) - Haneveldlaan 80 te 1850 Grimbergen – afdeling 3 sectie G nrs. 407H05-407K04
De heer en mevrouw Wynants-Audenaert hebben op 22 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en het uitbreiden van een bestaand eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 22 maart 2018 t.e.m. 20 april 2018. De aanplakking gebeurde op 21 maart 2018.

OMV/17/18 (OMV_2018020260) - Beukendreef 69 te 1850 Grimbergen – afdeling 2 sectie E nr(s). 72G0 
ARCHITECTEN G&G heeft op 26/02/2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande woning. Dit dossier ligt ter inzage van 22/03/2018 t.e.m. 20/04/2018. De aanplakking gebeurde op.

OMV/15/18 (OMV_2018021212) - Madeliefjesstraat 45 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nr. 524N2
Hedwig KNAPENheeft op 22 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een afsluting in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 22 maart 2018 t.e.m. 20 april 2018.
De aanplakking gebeurde op 21/03/2018.

OMV/18/18 (OMV_2018019110) - Romeinsesteenweg 468 te 1853 Grimbergen – afdeling 4 sectie A nr(s). 521F0 
KBC VERZEKERINGEN heeft op 27/02/2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een bestaande luifel + het schilderen van een deel van de gevel. Dit dossier ligt ter inzage van 26/03/2018 t.e.m. 24/04/2018. De aanplakking gebeurde op 25/03/2018.

OMV/53/18 (OMV_2018014806) - Houtkaai 10 te Grimbergen met als kad. afdeling 1 sectie  nrs. 00, sectie B nrs. 269N, 283C en 284H 
Peter Verhaeghe namens FLUXYS BELGIUMheeft op 29/03/2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij Vlaamse Overheid. Het betreft het vervangen van een deel van de ondergrondse aardgasvervoerleidingen. Dit dossier ligt ter inzage van 05/04/2018 t.e.m. 04/05/2018. De aanplakking gebeurde op 04/04/2018.

OMV/60/18 (OMV_2018030586) - Antwerpselaan en Strombeek-Beverselaan te 1860 Meise- sectie F nrs. 4/2 , 313V4, sectie G nrs. 221K, 221E, 221L, 221G, 221H, 221F en afdeling 3121S
Nele Degraeuwe namens De Werkvennootschapheeft op 4 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het betreft het aanleggen van een fietssnelweg. Dit dossier ligt ter inzage van 13 april 2018 t.e.m. 12 mei 2018.
De aanplakking gebeurde op 12/04/2018.

OMV/28/18 (OMV_2018015512) - Rijkenhoekstraat 80 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nrs. 130S, 130R, 131C, 132E, 134H, 138/2 E, 139F, 139G, 140A, 141B, 142C en 143
DEN DIEPEN BOOMGAARD VZW en mevrouw Sara HEYVAERTheeft op 8 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verharden van een veldweg en het oprichten van een overdekte opslagruimte. Dit dossier ligt ter inzage van 17 april 2018 t.e.m. 16 mei 2018.
De aanplakking gebeurde op 11/04/2018.

OMV/34/18 (OMV_2018031559) - de Villegas de Clercampstraat 168 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 130D
Amina AIT EL HAJheeft op 16 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het creëren van een autostaanplaats in de achteruitbouwstrook. Dit dossier ligt ter inzage van 19 april 2018 t.e.m. 18 mei 2018.
De aanplakking gebeurde op 18/04/2018.

OMV/11/18 (OMV_2018014538) - Knotwilgenlaan 13 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nr. 80P2
de heer Jan MATERNE heeft op 15 februari 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Ingevolge een wijzigingsverzoek wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de gewijzigde vergunningsaanvraag. Dit dossier ligt ter inzage van 20 april 2018 t.e.m. 19 mei 2018.

OMV/39/18 (OMV_2018034255) - Spekveld 2 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie C nr. 310H
Kevin en Kim SERGEANT - VAN CROMBRUGGENheeft op 21 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 23 april 2018 t.e.m. 22 mei 2018.
De aanplakking gebeurde op 22/04/2018.

OMV/39/18 (OMV_2018034255) - Spekveld 2 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie C nr. 310H
Kevin en Kim SERGEANT - VAN CROMBRUGGENheeft op 21 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een halfopen eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 23 april 2018 t.e.m. 22 mei 2018.
De aanplakking gebeurde op 22/04/2018.

OMV/51/18 (OMV_2018029022) - Wemmelsestraat 66 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nrs. 429D en 431F
Gemeente Grimbergen en mevrouw Marleen Mertensheeft op 26 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van een bestaande meergezinswoning, resten van een frituur, het rooien van een aantal landschapselementen en het tijdelijk inrichten van de site als parking. Dit dossier ligt ter inzage van 26 april 2018 t.e.m. 25 mei 2018.
De aanplakking gebeurde op 25/04/2018.

OMV/75/18 (OMV_2018033854) - Brusselsesteenweg , Fabrieksweg , Jan Jozef Van Engelgomstraat , Vaartstraat , Verbindingsweg , Verbrande Brugsesteenweg en Westvaartdijk te 1800 Vilvoorde-afdeling 1 sectie C nrs. 406A2, sectie I nrs. 7L2, 16F, 18Y, 18X, 54L, 61Z, 77G, 78W, 78X, 78V, 79A, 79E, 80F, 80H en 80G
Jelle Vercauteren namens De Werkvennootschapheeft op 19 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de Vlaamse Overheid. Het betreft het aanleggen van een fietssnelweg. Dit dossier ligt ter inzage van 26 april 2018 t.e.m. 25 mei 2018. De aanplakking gebeurde op.

OMV/46/18 (OMV_2018032710) - Poddegemstraat 56 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nrs. 342E en 342/2 G
 De heer Bart VAN CAMP en mevrouw Caroline VAN DAELEheeft op 23 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van gebouwen, het bouwen van een eengezinswoning en het inrichten van een bed & breakfast. Dit dossier ligt ter inzage van 27 april 2018 t.e.m. 26 mei 2018. De aanplakking gebeurde op.

OMV/50/18 (OMV_2018035891) - Borgtstraat 27 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nr. 549N
 
de heer Jean-Marie MOTheeft op 26 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 1 mei 2018 t.e.m. 30 mei 2018.
De aanplakking gebeurde op.

OMV/45/18 (OMV_2018033629) - Kruipstraat 21 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nr. 43V2
 
de heer Wim PENNINCKXheeft op 23 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van de woning op het gelijkvloers. Dit dossier ligt ter inzage van 1 mei 2018 t.e.m. 30 mei 2018.
De aanplakking gebeurde op.

OMV/49/18 (OMV_2018035765) - Veldkantstraat 30 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie E nrs. 316C en 325V

de heer Marc JASPERS en Marc Jaspers namens Woon- en Zorgcentrum Heilig Hart te Grimbergen VZWheeft op 25 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het oprichten van een centrum voor dagverblijf. Dit dossier ligt ter inzage van 3 mei 2018 t.e.m. 1 juni 2018.
De aanplakking gebeurde op.

OMV/59/18 (OMV_2018039358) - Zemstweg te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie A nrs. 10D en 10C
 
mevrouw Christel VAN HOEYMISSEN en de heer Herwig DE CONICKheeft op 3 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het herbouwen van een tuinberging op een gewijzigde plaats. Dit dossier ligt ter inzage van 3 mei 2018 t.e.m. 1 juni 2018.
De aanplakking gebeurde op.

OMV/62/18 (OMV_2018040493) - Mutsaardplein 26 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 366D2
 
mevrouw Sanda SANDULESCUheeft op 5 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinwoning met 2 appartementen. Dit dossier ligt ter inzage van 3 mei 2018 t.e.m. 1 juni 2018.
De aanplakking gebeurde op.

OMV/32/18 (OMV_2018028514) - Populierendallaan 55 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie H nr. 76E
 
de heer Davy VAN BELLEheeft op 15 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 7 mei 2018 t.e.m. 5 juni 2018.
De aanplakking gebeurde op.

OMV/68/18 (OMV_2018044479) - Mechelstraat 126 te 1850 Grimbergen-afdeling 1 sectie A nr. 21H
 
Kristiaan WYNSheeft op 12 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een veranda, overdekt terras en het uitbreiden van een garage met tuinberging (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 19 mei 2018 t.e.m. 17 juni 2018.
De aanplakking gebeurde op.

OMV/74/18 (OMV_2018046703) - Saslaan 11 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie B nr. 117G2
 
de heer Ninos GEORGISheeft op 18 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een driegevelwoning met een veranda en dakkapel. Dit dossier ligt ter inzage van 24 mei 2018 t.e.m. 22 juni 2018.
De aanplakking gebeurde op.

OMV/76/18 (OMV_2018025218) - Priesterlindestraat 6 te 1850 Grimbergen-afdeling 2 sectie D nrs. 554C2 en 554B2
 
de heer Abdurrahman KOLSUZheeft op 19 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het herinrichten van de voortuin met 2 plantvakken. Dit dossier ligt ter inzage van 24 mei 2018 t.e.m. 22 juni 2018.
De aanplakking gebeurde op.

OMV/80/18 (OMV_2018038016) - Van Akenstraat 26 te 1850 Grimbergen-afdeling 3 sectie F nr. 168M
 
Bernard en Renilde VAN PEER - PAS en Lieven en Raluca VAN PEER - BOGATUheeft op 20 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van de bestaande bebouwing en het oprichten van een meergezinswoning met 3 appartementen. Dit dossier ligt ter inzage van 24 mei 2018 t.e.m. 22 juni 2018.
De aanplakking gebeurde op.

OMV/86/18 (OMV_2018050992) - Potaarde 7 te 1853 Grimbergen-afdeling 4 sectie A nr. 217N7
 
Serap TOPALheeft op 26 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een autostaanplaats in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 24 mei 2018 t.e.m. 22 juni 2018.
De aanplakking gebeurde op.

OMV/83/18 (OMV_2018033191) - Warandestraat 138 en 140 te 1851 Grimbergen-afdeling 6 sectie A nrs. 127, 131C, 139F, 139H, 139K, 139L, 140E, 142A, 143B en sectie B nrs. 308/2
 
Didier t 'Serstevens namens HUDICOheeft op 24 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundigehandelingeningediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van gebouwen en verhardingen, het bouwen van een nieuwe hooiopslag en het regulariseren van de functiewijziging van stoeterij naar manege. Dit dossier ligt ter inzage van 31 mei 2018 t.e.m. 29 juni 2018.