Openbaar vervoer en gemotoriseerd (zwaar) verkeer

Openbaar vervoer

We willen mensen aanzetten om het openbaar vervoer te kiezen boven personenwagens. De regeling van het openbaar vervoer en het netwerk wordt regionaal behandeld en niet door de gemeente. De gemeente wil wel inzetten op een vlotte aansluiting van andere vervoersmiddelen op het netwerk van het openbaar vervoer. Denk aan de deelfietsen aan Grimbergen Stelplaats en in het centrum van Strombeek-Bever. 
Gemotoriseerd verkeer

In Grimbergen hebben we vijf routes/straten gedetecteerd in woongebieden of belangrijke fietsroutes waarbij een belangrijk deel van het verkeer doorgaand verkeer was. Dit wil zeggen dat het verkeer geen oorsprong of bestemming had in de omgeving van deze straten. Soms lag de oorsprong van dat verkeer zelfs buiten Grimbergen.

  1. Landhuizenlaan - Oude Mechelsestraat
  2. Grimbergsesteenweg - Nieuwelaan
  3. Grimbergsesteenweg -- Strombeeklinde
  4. Spaanse Lindebaan - Driekastanjelaarstraat
  5. Beukendreef

Per wijk gaan we dieper in op maatregelen die de verkeersdruk op deze routes kunnen doen dalen. 
Vrachtvervoer

Doorgaand vrachtverkeer moet gebruik maken van het hoofdwegennet. We voeren een tonnagebeperking van 7,5 ton in in volgende straten:

  • Beigemsesteenweg - Meerstraat - Zijpstraat
  • Kruisstraat - Achterstraat - Kerkstraat
  • Kanaalstraat - Mechelsestraat
  • Humbeeksesteenweg - Benedestraat


We voorzien een corridor met ANPR-camera's rond het bedrijventerrein aan de Westvaartdijk. Daardoor zullen bedrijven ten oosten van het kanaal ontsluiten via de R22 en is er minder zwaar verkeer op ons grondgebied. Op wijkniveau bekijken we ook voor welke segmenten er bijkomende handhaving van de huidige tonnagebeperking via ANPR-camera's nodig is. We zullen prioritair inzetten op de handhaving van de huidige tonnagebeperking in de Spaanse Lindebaan en de de Merodestraat.Openbaar vervoer gemotoriseerd (zwaar) vervoer.pdf930,5 Kb(pdf)