Openingsuren en wekelijkse rustdag

Wekelijkse rustdag

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag.  Een wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden. De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven.

U mag een andere dag dan zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In dat geval moet u op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden. Indien u een andere dag dan zondag als wekelijkse rustdag kiest, is het verboden op zondag andere producten te verkopen dan diegene die u gewoonlijk verkoopt.

Respecteren sluitingsuren

U moet eveneens de sluitingsuren respecteren. Voor het merendeel van de winkels (die op de klassieke manier geopend zijn gedurende de dag) gelden de volgende sluitingsuren:

  • vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag, een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
  • vóór 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.


Er bestaan afwijkingen op deze regels voor onder andere nachtwinkels, privébureaus voor telecommunicatie, toeristische gemeentes, tankstations, ... 

Jaarlijks kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan op de voorschriften met betrekking tot de wekelijkse rustdag en dit met een maximum van 15 dagen.

De vastgelegde afwijkingen op de wekelijkse rustdag voor 2023 werden als volgt vastgelegd:

GelegenheidVanTot en met
Wintersolden (start 3 januari) dinsdag 3 januari maandag 9 januari
Voorjaarsacties maandag 6 maart zondag 12 maart
Lentemarkt (zondag 23 april) zondag 23 april zaterdag 29 april
Moederdag (zondag 14 mei)
Kermis Grimbergen (13/05 - 15/05)
 dinsdag 9 mei maandag 15 mei
Vaderdag (zondag 11 juni) maandag 5 juni zondag 11 juni
Zomersolden (start 1 juli) zaterdag 1 juli zondag 16 juli
Jaarmarkt Grimbergen (2/09 – 4/09) dinsdag 29 augustus maandag 4 september
Najaarsacties zondag 10 september maandag 18 september
Weekend van de Klant (30/09 - 1/10) maandag 25 september zondag 1 oktober
Eindejaarsperiode zondag 26 november zondag 31 december

Meer info: Sluitingsuren en wekelijkse rustdag voor de kleinhandel | FOD Economie (fgov.be)