Openingsuren en wekelijkse rustdag

Wekelijkse rustdag

Elke handelaar, behoudens uitzonderingen, moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint om 5u of om 13u en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur. 

Tijdens de wekelijkse rustdag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet. De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 3 maanden dezelfde blijven. Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen. De vastgelegde afwijkingen voor 2024 werden als volgt vastgelegd:

GelegenheidVanTot en met
Wintersolden (start 3 januari)woensdag 3 januaridinsdag 9 januari
Voorjaarsactiesmaandag 4 maartzondag 10 maart
Goesting in Lentemarkt (zondag 28 april)zondag 28 aprilzaterdag 4 mei 
Moederdag (zondag 12 mei)maandag 6 meizondag 12 mei
Kermis Grimbergen (18/05 - 20/05)
Kermis Strombeek (25/05 - 26/05)
Strombeek Feest 25/05)
dinsdag 14 meimaandag 27 mei
Vaderdag (zondag 9 juni)maandag 3 junizondag 9 juni
Zomersolden (start 1 juli)
Kermis Humbeek SAS - Kanaalfeesten (6/07-8/07)
maandag 1 julizondag 14 juli
Jaarmarkt Grimbergen (31/08 – 2/09)dinsdag 27 augustusmaandag 2 september
Najaarsacties
Kermis Strombeek (14/09 - 15/09)
maandag 9 septemberzondag 15 september
Weekend van de Klant (5/10 - 6/10)maandag 30 septemberzondag 6 oktober
Eindejaarsperiodewoensdag 11 decemberdinsdag 31 december

Respecteren sluitingsuren

U moet eveneens de sluitingsuren respecteren. Voor het merendeel van de winkels (die op de klassieke manier geopend zijn gedurende de dag) gelden de volgende sluitingsuren:

  • vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
  • vóór 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.


Er bestaan afwijkingen op deze regels voor onder andere nachtwinkels, privébureaus voor telecommunicatie, toeristische gemeentes, tankstations, ... 

Meer info: Sluitingsuren en wekelijkse rustdag voor de kleinhandel | FOD Economie (fgov.be)