Opheffing van het gemeentelijk belastingreglement op honden met ingang vanaf 1 januari 2017