Oplossing voor de taalproblematiek bij dringend ziekenvervoer

Vanaf nu kan je, wanneer je een ziekenwagen nodig hebt, aan de noodcentrale 112 vragen om naar een Nederlandstalig ziekenhuis gebracht te worden. Dat zorgt ervoor dat heel wat ongemakken en frustraties bij patiënten en hun omgeving vermeden worden en brengt ook minder gezondheidsrisico’s met zich mee. De betrokken hulpdiensten werkten een aantal maatregelen uit die tot deze oplossing hebben geleid:

12 minutenafwijking op basis van taal

Op vraag van de patiënt of zijn omgeving kan hij naar het dichtstbijzijnde Nederlandstalige ziekenhuis gebracht worden op voorwaarde dat het tijdverschil in verplaatsing niet meer dan 12 minuten bedraagt. Ook moet de medische situatie van de patiënt het toelaten om 12 minuten langer onderweg te zijn. Alle operatoren van de noodcentrale 112 werden grondig gebrieft over deze afwijking.

Bevestiging nieuwe lijst van Nederlandstalige ziekenhuizen

De noodcentrale beschikt over een nieuwe positieve lijst met ziekenhuizen in Vlaams-Brabant en Brussel, waar zorgverlening in het Nederlands gegarandeerd is. Het Sint-Elisabethziekenhuis in Ukkel staat als tweetalig ziekenhuis niet meer op deze lijst. Bij toepassing van de 12 minutenregel worden patiënten hier niet meer naartoe gebracht.

Geen opnamestop meer op de spoeddiensten van de Vlaams-Brabantse ziekenhuizen

De federale gezondheidsinspecteur van Vlaams-Brabant besliste in samenspraak met de ziekenhuizen dat er in geen enkel ziekenhuis patiënten kunnen geweigerd worden wegens drukte of opnamestop, tenzij in geval van een noodplan én in overleg met de gezondheidsinspectie.

Deze 3 maatregelen zijn een echte doorbraak voor de taalproblematiek binnen de dringende geneeskundige hulpverlening. Weet dus dat jij of jouw omgeving steeds kan vragen om naar een Nederlandstalig ziekenhuis overgebracht te worden.


Meer informatie: www.gouverneurvlaamsbrabant.be/noodplanning/dringend-ziekenvervoer