Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Oprichtingsakten en statuten AGB

Oprichtingsakten en statuten AGB

De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen (AGBG) werden bij besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2010 goedgekeurd.


De statuten werden vervolgens gewijzigd bij:
- besluit van de gemeenteraad van 25 april 2013 en goedgekeurd door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand bij Ministerieel besluit van 20 augustus 2013;
- besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013.


Na de inwerkingtreding van het decreet Lokaal Bestuur moesten de statuten aangepast worden.

De gemeenteraad keurde de gewijzigde staturen, na gunstig advies van de raad van bestuur van het AGBG, in zitting van 27 juni 2019 goed.

Vervolgens besliste de raad van bestuur van het AGBG in zitting van 29 augustus 2019 om enkele wijzigingen door te voeren bij de statuten om een aantal praktische zaken te regelen. Deze wijzigingen werden in zitting van de gemeenteraad van 26 september 2019 goedgekeurd.


Klik hier voor de gecoördineerde statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen.