Opwaarderingswerken en versterking van Tangebeekvallei

Het perceel tussen de St.-Donatuslaan en de Tangemolenweg is een verruigd stukje natuur, waardoor de Tangebeek stroomt en erlangs de Tangeboschvoetweg loopt. De steile helling naar de Grimbergsesteenweg en de Tangebeek zelf verhindert op dit moment een vlotte doorsteek voor wandelaars. Ook sluikstort vormt een probleem.

Gemeente Grimbergen en stad Vilvoorde willen het gebied opwaarderen voor de gebruikers en omwonenden en zo ook de Tangebeekvallei versterken. Regionaal Landschap Brabantse Kouters begeleidt de werken van start tot oplevering. De lokale overheden worden financieel ondersteund met Natuur in je Buurt-subsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Duurzaamheid is prioriteit. Ook al is het gebiedje omringd door straten en woningen, toch kan het hier een fijn stukje natuur worden waar wandelaars en buurtbewoners volop van kunnen genieten.

Welke ingrepen?

De werken verlopen gefaseerd. Ze starten in maart 2024 en eindigen vermoedelijk eind 2024.

Op het perceel starten we van de bestaande toestand. Het aangeplante bosje achter de St.-Donatuslaan blijft behouden: deze bomen zijn goed op weg mooi uit te groeien! Ook het kapelletje ter nagedachtenis van de slachtoffers van de overstroming van de Tangebeek in 1839 blijft uiteraard bewaard.

Meer natuur

  • Invasieve planten worden verwijderd. Zo krijgen inheemse planten meer kansen, wat ecologisch een enorme boost betekent.
  • Er wordt een biodiverse heg voorzien achter de tuinen van zowel de woningen langs de St.-Donatuslaan als de woningen langs de Tangemolenweg. Zo krijgen de aangrenzende bewoners meer privacy. Deze extra buffer geeft meer kansen voor vogels, bijen en vlinders. Zij vinden er immers bessen en nectar en kunnen er nesten in bouwen.
  • Er komt een hooiland met heel wat bloemen in de lente: bingo voor onze insecten die op zoek gaan naar nectar!
  • Ook op de helling van de Grimbergsesteenweg komt eveneens nieuwe aanplant ter bevordering van de biodiversiteit.

Extra toegankelijkheid

  • Een wandelbrugje zal beide kanten van de beek verbinden. Deze wandelbrug wordt ten vroegste eind 2024 geplaatst.
  • Aan de Tangebeek komt een houten zitbank.
  • Een graspad zal de wandelaar leiden tussen de ingang langs de St.-Donatuslaan en die naast het kapelletje van de Leopold Luypaertstraat.
  • Aan beide ingangen komt er een infobord dat het gebied omschrijft en een houten totempaal als herkenningspunt.

Deel van een geheel

Met de opwaardering van deze percelen wordt de Tangebeekvallei versterkt. Het bestaande Tangebeekbos en Domein Ter Tommen wordt verbonden op een mooie, natuurlijke manier. Dat is een groot voordeel voor zowel migrerende dieren, als voor de wandelaars die de mooie natuur van Grimbergen en Vilvoorde willen ontdekken.

Beleef de Tangebeekvallei

Je kan vandaag al op een aangename manier de Tangebeekvallei beleven langsheen de â€˜Tangeboschvoetweg (Voetweg 87), startend aan Tangebeekbos, langsheen weiden en ruigtes tot aan de Vilvoordsesteenweg/Grimbergsesteenweg, verder stroomopwaarts. Een tunnel ter hoogte van de Dressaerstlaan-St.-Donatuslaan brengt je veilig aan de overkant. Vanaf dit punt tot de Leopold Luypaertstraat en het Buurtparkje Borcht, is de Tangebeekvallei op de linkeroever niet meer toegankelijk en beleefbaar, in tegenstelling tot de rechteroever.

Een bewonersbrief werd verspreid in de onmiddellijke omgeving. Wil je als bewoner van de Borcht meer weten over dit project? Kom dan naar het infomoment op 12 maart om 19 u. in de
feestzaal van de Borcht, Frans en Jozef Belstraat 1, 1850 Grimbergen.