Overheidsopdrachten voor diensten

Inhoud

Overheidsopdrachten voor diensten zijn opdrachten die betrekking hebben op het verlenen van diensten zoals opgesomd in Bijlage II van de Wet Overheidsopdrachten.