Paardenkastanjedreef Vorststraat: nieuwe snoei- en onderhoudswerken

Van 27 februari tot half oktober 2024 wordt er opnieuw gewerkt aan de paardenkastanjes in de Vorststraat. Deze bijkomende nachtzichtswerken volgen op de eerdere onderhoudswerken uit 2019.

Historiek:

Deze paardenkastanjedreef is opgenomen in de inventaris ‘Houtig Erfgoed’ en maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht, Maalbeekvallei, sinds 9 juli 1980.

Op 22 mei 2019 werd een boomveiligheidscontrole uitgevoerd voor de 32 bomen. In dit verslag werd per boom een risicoprofiel opgemaakt, inclusief een advies voor beheer. Hieruit bleek dat door het achterstallig onderhoud een inhaalbeweging nodig was. De nodige onderhoudswerken werden uitgevoerd in oktober 2019. 

Het agentschap Onroerend Erfgoed gaf een premie voor de onderzoeken en de onderhoudswerken.

Geplande werken:

Een nieuwe boomveiligheidscontrole werd uitgevoerd op 5 oktober 2023. Hieruit bleek dat een onderhoudsnoei, het uitlichten van de takken, kroonreductie, het verwijderen van de klimplant verwijderen en kroonverankeringen nodig zijn. Deze werken zorgen ervoor dat de dreef veilig blijft voor wandelaars en fietsers.

Eén dode en één zwaar beschadigde boom moet ecologisch geveld worden. Nu vormen de bomen een gevaarvoor zowel voorbijgangers als voor de omgeving. Bij een ecologische velling blijft de stam deels staan(voor de dode boom op 4m en voor de boom met een verhoogd breukrisico op 8m). Op die manier blijft het dood hout ter plaatse staan wat de biodiversiteit in de dreef ten goede komt. Het geeft o.a. de kans aan insecten, vleermuizen en vogels om er nestgelegenheid te vinden. Deze ingrepen moeten voor de eerste bladzetting van het voorjaar 2024 gebeuren.

Voor een aantal bomen zijn bijkomende onderzoeken nodig, zoals een trekproef en kliminspecties.

Deze bijkomende onderhouds- en nazichtswerken worden verspreid uitgevoerd in de periode van 27 februari tot half oktober 2024.

Toelatingen:

  • De werken binnen een beschermd dorpsgezicht zijn meldingsplichting. Het meldingsformulier voor deze werken werd op 30 januari ingediend bij het college van burgemeester en schepenen en geakteerd op 19 februari 2024.
  • Op 2/02/2024 is een toelating verleend door het agentschap Onroerend Erfgoed aan Regionaal Landschap Brabantse Kouters (referentie Onroerend Erfgoed : 4.003/23025/42.19). De aanvraag heeft betrekking op het goed Maalbeekvallei met als adres Vorststraat te 1850 Grimbergen en met als kadastrale omschrijving Grimbergen: 2 afd., sectie E, nummer(s): 165E Het betreft een aanvraag tot snoei- en vellingswerken Liermolen Grimbergen.
  • Ook voor de bijkomende onderzoeken geeft het agentschap Onroerend Erfgoed een premie

Het dossier wordt opgevolgd door Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw, in samenwerking met het agentschap Onroerend Erfgoed.