Parkeerplan

Momenteel gelden er geen beperkingen op parkeren in Grimbergen en Strombeek-Bever, met uitzondering van enkele beperkte blauwe zones. Je kan parkeren in de straten en er zijn enkele grotere parkings aanwezig in de kernen. Over het algemeen is er voldoende parkeermogelijkheid in Grimbergen, maar op sommige locaties of tijdstippen (begin- en einduren school, voorstellingen in Cultuurcentrum ...) is er een hoge verkeers- en parkeerdruk.


We ontwikkelden een parkeerplan voor het bovengronds parkeren in het centrum van Strombeek-Bever en Grimbergen. Dit wordt een combinatie van blauwe zone, plaatsen voor kortparkeren, plaatsen voor personen met een beperking en bewonerskaarten.

In Strombeek-Bever zal in het centrum ook een betalende zone komen én een betalende ondergrondse parking. De situatie in Borcht wordt verder onderzocht.

Door deze maatregelen zal het bestaande parkeeraanbod beter benut worden, daalt de parkeerdruk en kunnen er parkeerplaatsen ingewisseld worden voor meer groen en/of een betere voetgangers- en fietsinfrastructuur.

Randparkings, waar je onbeperkt kan parkeren buiten de centra, kunnen ook een deel van de oplossing zijn en zorgen voor minder auto's in de centra. Een goede verbinding voor voetgangers richting het centrum is essentieel.

Parkeerplan Grimbergen-centrum

Er komt een blauwe zone in enkele straten in het centrum.

Parking Prinsenbos en parking Ter Wilgen blijven gratis.Parkeerplan Strombeek-Bever

In Strombeek-Bever komen er heel wat ingrepen om de parkeerdruk te verlichten.

  • Betalende zone
  • Ondergrondse parking Gemeenteplein​​

  • Parking Sint-Amandsplein (enkel het voorziene deel aan de kant van de Wemmelsestraat); ​

  • Parking Lt. Emmerechtsplein​

  • Parking Pierebad (mogelijks worden alle plaatsen voorbehouden voor het zwembad)​​

  • Parking Jetsestraat tijdens kantooruren voorbehouden voor werknemers van OCMW,  het Cultuurcentrum Strombeek, de bibliotheek, de academie en onderwijzend personeel voor 50 euro/jaar); ​​

  • Parking Verbeytstraat​

  • Carpoolparking A12​

  • Parking op de hoek Victor Soensstraat en Wemmelsestraat als tijdelijke parking* ​​

  • Parking Rodepoort als tijdelijke parking *​

​(*) behoudens andersluidende beslissing van de gemeente. Heraanleg Gemeenteplein en ondergrondse parking

Er komt een (betalende) ondergrondse parking onder het Gemeenteplein. Het Gemeenteplein zelf wordt omgevormd tot een groene ontmoetingsplek.