Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Pesticiden

Een tuintje zonder vergif? Dat doe je zo!

Egels zijn bijzonder leuke dieren en ze zijn zeer nuttig in de tuin. Ze houden van rupsen, slakken, wormen en kevers, die in de tuin heel wat schade kunnen aanrichten. Gebruik daarom geen insecticiden of ander vergif in uw tuin want zo vergiftigt u het eten van de egel.

Ook mollen zijn nuttige dieren die leven van wormen en schadelijke insecten. Vaak worden mollen ook nog bestreden met gif. U kunt ze beter op andere manieren verjagen als u hun aanwezigheid niet apprecieert. U kunt ze bijv. vangen met een vangkooi en elders vrijlaten. Of u plaatst (glazen) flessen in de grond met de opening naar boven. Ze houden ook niet van trillingen (elektrische trilapparaten die aanhoudend trillingen in de gangen veroorzaken) en van bepaalde geuren (bijv. het bolgewas Keizerskroon).

Elk pesticidengebruik, hoe klein ook, schaadt de populaties bijen in de tuin. Wanneer de bijen in de tuin verdwijnen, zal ook de bestuiving van heel wat planten in uw tuin in gevaar komen. Zonder bijen geen bloemen. Geen bloemen, geen fruit ... weg overheerlijke framboosjes, aardbeien en ander snoepfruit.

En wat met slakken in de tuin? Ze zijn een gruwel voor veel tuinliefhebbers, want ze eten bladeren van groenten, maken planten stuk, en laten slijmsporen achter. Gebruik liever geen gifstoffen zoals slakkenkorrels want die zijn ook schadelijk voor vogels, egels en andere dieren. Gebruik dan liever een milieuvriendelijke slakkenbestrijder. Slechts een beperkt aantal soorten eten van planten. Andere soorten leven van ander voedsel en verrichten nuttig werk in uw tuin door dood materiaal op te ruimen.

Meer info: www.zonderisgezonder.be