Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Dienst Financieel beheer

ADRES
Gemeentehuis, 1ste verdieping, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

TEL
02 260 12 59

OPENINGSUREN
maandag - vrijdag: 8.00 tot 11.30 uur
donderdag: 17.30 tot 19.15 uur

TAKEN

- Het opstellen van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan

- Het voeren en het afsluiten van de boekhouding (incl. inventaris, jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen)

- Het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering

- Het thesaurie – en schuldbeheer.

- De voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact

- Ook de opmaak van het ontwerpbudget en de budgetwijzigingen worden hier ter harte genomen. De gemeentelijke BTW-aangifte wordt hier voorbereid en afgewerkt, leningen ter financiering van de gemeentefinanciën worden aangegaan… . Andere boekhoudkundige verrichtingen die hier worden uitgevoerd zijn de opmaak van bestelbons en facturen (invorderingsstaten).

- Het debiteurenbeheer (invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten).

In deze dienst kan u ook terecht met vragen over:
1) de verschillende belasting- en retributiereglementen (zie Reglementen);
2) de behandeling van de aangifteformulieren (zie e-loket) van de gemeentebelastingen;
3) bezwaarschriften betreffende belastingen en retributies.