Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Dienst Financieel beheer

ADRES
Gemeentehuis, 1ste verdieping, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

TEL
02 260 12 59

OPENINGSUREN
maandag - vrijdag: 8.00 tot 11.30 uur
donderdag: 17.30 tot 19.15 uur

TAKEN

- Het opstellen van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan

- Het voeren en het afsluiten van de boekhouding (incl. inventaris, jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen)

- Het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering

- Het thesaurie – en schuldbeheer.

- De voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact

- Ook de opmaak van het ontwerpbudget en de budgetwijzigingen worden hier ter harte genomen. De gemeentelijke BTW-aangifte wordt hier voorbereid en afgewerkt, leningen ter financiering van de gemeentefinanciën worden aangegaan… . Andere boekhoudkundige verrichtingen die hier worden uitgevoerd zijn de opmaak van bestelbons en facturen (invorderingsstaten).

- Het debiteurenbeheer (invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten).

In deze dienst kan u ook terecht met vragen over:
1) de verschillende belasting- en retributiereglementen (zie Reglementen);
2) de behandeling van de aangifteformulieren (zie e-loket) van de gemeentebelastingen;
3) bezwaarschriften betreffende belastingen en retributies.