Premie beglazing

Wat?

Meer informatie vindt u op: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-hoogrendementsbeglazing

Voor wie?

Iedereen die zijn woning energetisch wil (ver)bouwen.

Procedure

U kan de aanvraag online indienen of via de post. Hiervoor dient u de aanvraagformulieren te downloaden en in te vullen. Eveneens dient het formulier 'attest aannemer' door de aannemer ingevuld te worden, bijgevoegd met de factuur.