Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Geveltuintjes

De gemeente Grimbergen geeft met ingang vanaf 1 oktober 2018 een subsidie voor de aanleg van een geveltuin.

Het vergroenen van de Grimbergse straten door gevelbeplanting zal worden aangemoedigd, en in de mate van de budgettaire mogelijkheden ondersteund worden.

Definitie geveltuin: een beplant gedeelte van de openbare weg, tegen de perceelsgrens (tegen een gevel van een gebouw, een vrijstaande muur…) inclusief de afboording.

De beheerder: de eigenaar of - op voorwaarde dat de eigenaar of de vereniging van medeëigenaars akkoord gaat - de gebruiker of de houder van het zakelijk recht, die de geveltuin aangelegd heeft of heeft laten aanleggen.
In het subsidiereglement staan de voorwaarden vermeld voor de aanleg van een geveltuin.

Subsidiereglement geveltuintjes

Aanvraagformulier geveltuintjes

Folder geveltuintjes