Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Steunmaatregelen provincie Vlaams-Brabant

http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/

Bij de provincie Vlaams-Brabant kan u terecht voor volgende premies:

• Aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap
• Bijkomende leningen renovatie
• Bijkomende leningen voor het bouwen en aankopen van een woning
• Dak- en zoldervloerisolatie bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen
• Premies voor superisolerende beglazing