Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Steunmaatregelen provincie Vlaams-Brabant

Bij de provincie Vlaams-Brabant kan u terecht voor volgende premies:

• Aanpassingspremies voor senioren (65+) of personen met een beperking

• Dak- en zoldervloerisolatie, enkel voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen


• Bijkomende leningen voor renovatie van woningen
Als je voldoet aan de vooropgestelde inkomensvoorwaarde dan kan je een renovatielening via de provincie aanvragen voor het uitvoeren van verbeteringswerken, saneringswerken, vergrotingswerken, energiebesparende maatregelen en/of werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van een inwonende natuurlijke persoon.

Meer informatie en aanvraagformulieren op de website van de provincie Vlaams-Brabant

http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/