Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Premies en Subsidies

Hoe en waar aanvragen ?
Aan het woonloket of de milieudienst van de gemeente Grimbergen kunt u de nodige informatie verkrijgen in verband met premies en subsidies.

Informatie over volgende premies kan u verkrijgen bij het woonloket:
Duurzaam bouwadvies
Buitenmuurisolatie
Fiscale maatregelen voor energiezuinige maatregelen
Premies Eandis
Steunmaatregelen provincie Vlaams-Brabant
Steunmaatregelen Vlaams Gewest

Informatie over volgende premies kan u verkrijgen bij de milieudienst:
Groendaken
Aanplantingen landschapselementen

Op volgende websites vindt u ook heel wat informatie:
de Vlaamse premiezoeker
http://www.bouwenwonen.be
http://www.energiesparen.be/
http://www.eandis.be/eandis/klant/k_energie_besparen.htm
http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/