Prieterlindestraat: werken in opdracht van de gemeente Grimbergen in de Priesterlindestraat tussen de Hertogenvoetweg en de landbouwsluis (veldweg) - aanleg karrenspoor. Werken starten vanaf en tussen 14/05/24 en 29/06/24

In opdracht van gemeente Grimbergen dienen er werken uitgevoerd te worden in de Priesterlindestraat tussen de Hertogenvoetweg en de landbouwsluis (veldweg), dit voor het aanleggen van een karrenspoor. Deze aanvraag sluit aan bij de vergunning voor de heraanleg van de Veldkantstraat.

De Priesterlindestraat wordt afgesloten voor alle verkeer tussen de Hertogenvoetweg en de landbouwsluis (veldweg).