Gemeentelijke premie voor de opvang van personen met een handicap

Inhoud

Ouders (of degene die de rol van de ouder opneemt) die thuis de opvoeding en verzorging van een kind of persoon met een handicap op zich nemen, kunnen een premie krijgen.

Voorwaarden

  • De aanvrager en het kind/persoon met een handicap moeten op 1 januari van het jaar van de aanvraag op hetzelfde adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente.
  • De aanvrager is geen professionele opvoeder.

Uitzonderingen

Volgende personen worden uitgesloten:

  • professionele opvoeder
  • echtgeno(o)t(e)/partner
  • nakomelingen van de persoon met een handicap.