Tussenkomst in farmaceutische en (para-) medische kosten

Inhoud

Hebt u een beperkt inkomen en voldoet u aan de gestelde voorwaarden, dan kan het OCMW tussenkomen in uw medische, paramedische of farmaceutische kosten.

U kunt een tussenkomst krijgen in:

 • de remgelden voor wie een ziekteverzekering heeft
 • de kosten voor medische prestaties waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt
 • de bijdragen aan het ziekenfonds voor wie geen vrijstelling heeft.

Elk OCMW kan dit anders invullen en toepassen, zowel wat betreft

 • de personen die hiervoor in aanmerking komen als
 • de aard van de kosten waarvoor een tegemoetkoming voorzien wordt als
 • de grootte van het bedrag dan men, vanuit het OCMW, voorziet
 • of het toegekende bedrag terugvorderbaar gesteld wordt of niet
 • of de steun terugvorderbaar wordt gesteld (geheel of gedeeltelijk) of niet
 • enz.

Voorwaarden

 • U bent inwoner van de gemeente van het OCMW
 • ...

Procedure

 • Neem contact op met het OCMW in kader van een financiële tegemoetkoming bij farmaceutische of (para-)medische kosten.
 • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en, samen met u, uw maatschappelijke en financiële situatie en uw vraag bekijken.
 • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
 • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Wat meebrengen

 • Uw identiteitskaart
 • Een overzicht van uw inkomsten en uitgaven aan de hand van uw rekeninguittreksels
 • Een overzicht van de terugbetalingen bij uw ziekenfonds
 • Een overzicht van de aangekochte geneesmiddelen bij uw apotheker.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog andere zaken gaat vragen om te bezorgen.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie.