Huis-aan-huisinzameling van grofvuil

Wat wel?

Alle huishoudelijk afval dat niet recycleerbaar is en niet in een restafvalzak past, is grofvuil: frigobox, isolatiemateriaal (rotswol), voorwerpen die uit verschillende materialen bestaan die niet van elkaar te scheiden zijn (zetel, stoel met bekleding, tuinslang, reiskoffer ...)

Wat niet?

Recycleerbaar materiaal, zoals metalen, houten meubelen, elektrische apparaten, harde kunststoffen, matrassen ...  Die kan je binnenbrengen in het recyclagepark.

Herbruikbare goederen die in goede staat zijn, kan je ook aan een kringwinkel bezorgen.

Hoe aanvragen?

Volgende ophaling van grofvuil: zaterdag 06 augustus 2022

De ophaling van het grofvuil gebeurt enkel na inschrijving (min. 3 werkdagen op voorhand) bij voorkeur via het aanvraagformulier op het digitaal loket.

De afrekening gebeurt ter plaatse via bancontact. Je moet dus aanwezig zijn op het moment van de ophaling.