Huis-aan-huisinzameling van grofvuil

Wat wel?

Alle huishoudelijk afval dat niet recycleerbaar is en niet in een restafvalzak past, is grofvuil: frigobox, isolatiemateriaal (rotswol), voorwerpen die uit verschillende materialen bestaan die niet van elkaar te scheiden zijn (zetel, stoel met bekleding, tuinslang, reiskoffer ...)

Wat niet?

Recycleerbaar materiaal, zoals metalen, houten meubelen, elektrische apparaten, harde kunststoffen, matrassen ...  Deze kan je binnenbrengen in het recyclagepark.

Herbruikbare goederen die in goede staat zijn, kan je ook aan een kringwinkel bezorgen: bel De Kringwinkel ViTeS - 02 255 19 40.

Hoe aanvragen?

De ophaaldata staan vermeld op de afvalkalender. Bel tot een week vóór de voorziene ophaaldatum naar 02 334 17 40, mail naar grofvuil@intradura.be of surf naar www.intradura.be en vul het aanvraagformulier in.

Belangrijk: Vermeld de hoeveelheid van het grofvuil en de samenstelling ervan (wat je precies wil meegeven). Het tarief vind je online. De dag van de ophaling moet je thuis zijn. Het grofvuil wordt gewogen en je betaalt meteen met bacontact (niet met cash geld).

Opmerking: Er wordt aangeraden om het grofvuil niet de avond voordien buiten te plaatsen, zo voorkom je dat er andere zaken worden bijgezet.

Volgende grofvuil ophalingen: 
- zaterdag 5 augustus 2023 
- zaterdag 4 november 2023