Huis-aan-huisinzameling van grofvuil

Wat wel?

Alle huishoudelijk afval dat niet recycleerbaar is en niet in een restafvalzak past, is grofvuil: frigobox, isolatiemateriaal (rotswol), voorwerpen die uit verschillende materialen bestaan die niet van elkaar te scheiden zijn (zetel, stoel met bekleding, tuinslang, reiskoffer ...)

Wat niet?

Recycleerbaar materiaal, zoals metalen, houten meubelen, elektrische apparaten, harde kunststoffen, matrassen ...  Deze kan je binnenbrengen in het recyclagepark.

Herbruikbare goederen die in goede staat zijn, kan je ook aan een kringwinkel bezorgen.

Hoe aanvragen?

De ophaling van het grofvuil gebeurt enkel na inschrijving (min. 3 werkdagen op voorhand) bij voorkeur via het aanvraagformulier op het digitaal loket.

Je moet aanwezig zijn op het moment van de ophaling. De afrekening gebeurt nadien via factuur tegen het volgende tarief, met een maximum aanbieding van 3m³:

van 0m³ t.e.m. 1m³ €20,00

van 1m³ t.e.m. 2m³ €40,00

van 2m³ t.e.m. 3m³ €60,00

Volgende grofvuil ophaling: zaterdag 6 mei 2023