Verkavelingsvergunning

Inhoud

Wilt u een grond, gelegen in het Vlaamse Gewest, splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, dan hebt u een vergunning nodig.

Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of neem een kijkje op de website van Departement Omgeving.

Omgevingsvergunning

Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning.

Nieuwe verkavelingsaanvraag

Overzicht van de in te dienen documenten: zie downloads 

 • de aanvraag dient steeds digitaal te gebeuren via www.omgevingsloketvlaanderen.be
 • formulier Fluvius: dit formulier staat op website Fluvius 
 • verbintenis
 • overeenkomst
 • motivatienota
 • tekeningen van de te verkavelen grond(en)
 • minstens 6 foto's
 • compensatieformulier (bij ontbossing)
 • mobiliteitstoets
 • hemelwater:  dit formulier staat op website omgeving.vlaanderen.be 
 • bij nieuwe straten, pleinen, enz.: pesticiden-toets 

 Indien de aanvraag een verkaveling betreft die meer dan 10 loten omvat:

 • aanstiplijst sociale last en last bescheiden woonaanbod