Openbaar onderzoek overzicht

Inkijken enkel op afspraak

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u ENKEL OP AFSPRAAK komen inkijken op de dienst Vergunningen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan). 


Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/105/22 (OMV_2022033638) Kattenbergen1 -  te 1850 Grimbergen - afdeling 3 sectie H nrs. 130A en 130G

Armand en Nicole Zegers - Decambray en Armand Zegers namens IMMO A. ZEGERS & C° NV hebben op 11 april 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning type zorgwoning met zwembad, bijgebouw en inpandige garage. Dit dossier ligt ter inzage van 8 juni 2022 t.e.m. 7 juli 2022.

OMV/108/22 (OMV_2022046420) - G. De Donderstraat 44/0001 en /0101 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nr. 189W4

Tim De Buyser heeft/hebben op 12 april 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning met twee woonentiteiten. Dit dossier ligt ter inzage van 10 juni 2022 t.e.m. 9 juli 2022.

OMV/137/22 (OMV_2022063893) - Sint-Annalaan 3 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 479Z10

Hilaire De Clercq heeft op 10 mei 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van negen parkeerplaatsen. Dit dossier ligt ter inzage van 15 juni 2022 t.e.m. 14 juli 2022.

OMV/156/22 (OMV_2022065414) - Nachtegaallaan 5 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 555G

Gemeente Grimbergen heeft op 25 mei 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de bouw van een bijkomend klaslokaal. Dit dossier ligt ter inzage van 22 juni 2022 t.e.m. 21 juli 2022.

OMV/164/22 (OMV_2022077076) - Bergdal 10 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 507G2 en 507H2

DOMUS LIVING BV heeft op 31 mei 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning met 14 wooneenheden. Dit dossier ligt ter inzage van 6 juli 2022 t.e.m. 4 augustus 2022.

OMV/172/22 (OMV_2022080738) - Grotewinkellaan 33 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 346R

Jamal El Khatouti heeft op 8 juni 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een gesloten eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 6 juli 2022 t.e.m. 4 augustus 2022.

OMV/184/22 (OMV_2022082788) - Berkenlaan 102 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 77E11

Jan Van Den Boeck en Wim Van den Boeck hebben op 19 juni 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van allerhande interne –en externe werkzaamheden, het wijzigen van de inplanting van de vrijstaande tuinberging en het gedeeltelijk ontharden van de buitenruimte. Dit dossier ligt ter inzage van 6 juli 2022 t.e.m. 4 augustus 2022.

OMV/142/22 (OMV_2022027829) - Beigemsesteenweg 268 A, 268 B/0101, /0102 en 268 C te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie A nrs. 161B6 en 161Y5

Kristof Lauwers heeft op 17 mei 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning met 4 woonentiteiten. Dit dossier ligt ter inzage van 6 juli 2022 t.e.m. 4 augustus 2022.

OMV/198/22 (OMV_2022091130) - Rijkendalstraat 74 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 399S17

Granit Etemaj heeft op 28 juni 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een meergezinswoning. Dit dossier ligt  &ter inzage van 13 juli 2022 t.e.m. 11 augustus 2022.

OMV/123/22 (OMV_2022058366) - Valkendal 2 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 479L6

OSMAN CALISKAN heeft op 26 april 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 6 juli 2022 t.e.m. 4 augustus 2022.

OMV/81/22 (OMV_2022036808) - Brusselsesteenweg 106 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 229P en 229X

Alain Puttemans heeft op 23 maart 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen met functiewijziging, maar zonder wijziging van het aantal woongelegenheden (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 6 juli 2022 t.e.m. 4 augustus 2022.

VA/904/22 (OMV_2022077665) -  Ten Doorn 8 te 1852 Grimbergen –  afdeling 5 sectie A nr. 161Z5

Jonathan Boogmans namens STUDIE-EN LANDMETERSKANTOOR BOOGMANS BVBA heeft op 1 juni 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 1 lot. Dit dossier ligt ter inzage van 06/07/2022 t.e.m. 04/08/2022.

omv/195/22 (OMV_2022076026) - Westvaartdijk 111 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nrs. 13T2, 17F, 17H, 17G, 17N, 17T en 18/2

Eric Goddaert namens INDAVER NV heeft op 1 juni 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor Bijstelling voorwaarden door exploitant of vergunninghouder ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft aanpassing bijzondere vergunningsvoorwaarden mbt de op- en overslag van GFT en huisvuil en vraag tot schrapping rapportage technische werkgroep. Dit dossier ligt ter inzage van 6 juli 2022 t.e.m. 4 augustus 2022.

OMV/152/22 (OMV_2022068571) - Lakensestraat 52 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 527S2, 527L2 en 527R2

Karine De Pauw en Nick Vanderperre hebben op 24 mei 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft bouwen van een meergezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 13 juli 2022 t.e.m. 11 augustus 2022.

OMV/180/22 (OMV_2022084271) - Benedestraat 330 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 679H

Erik Wouters en Kim De Leener hebben op 14 juni 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 13 juli 2022 t.e.m. 11 augustus 2022.

OMV/165/22 (OMV_2022076363) - Westvaartdijk 328 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 59F

Filip Horckmans heeft op 2 juni 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 6 juli 2022 t.e.m. 4 augustus 2022.

OMV/199/22 (OMV_2022055057) - Westvaartdijk 95 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nrs. 13C3, 13A3, 13Z3, 13C4, 13D3, 18/2  en 18G2

Charly Pigou namens CP TRADING BV BV heeft op 28 juni 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft aanvraag omgevingsvergunning klasse 2 voor een nieuwe inrichting, MAT², die instaat voor de opslag en sortering (inpandig) van afgedankte matrassen. Dit dossier ligt ter inzage van 13 juli 2022 t.e.m. 11 augustus 2022.

OMV/166/22 (OMV_2021178389) - Oude Mechelsestraat 69 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 117F2 en 117H2

Rudolf Roosens en Rudolf Maria L Roosens namens THE HOUSE OF ROSES BVBA hebben op 3 juni 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het herbestemmen en verbouwen van een vroeger handelshuis met garage, een achterliggende toonzaal en een werkplaats naar een woonsite met 12 units. Dit dossier ligt ter inzage van 13 juli 2022 t.e.m. 11 augustus 2022.

OMV/185/22 (OMV_2022083097) - Max Havelaarlaan 54 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 111W12

Bruno en Vandenbreeden Vandewalle - Tine hebben op 20 juni 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van de woning met een overdekte bergruimte voor fietsen en het regulariseren van een klein deel materiaalkeuzen in functie van de recent afgeleverde vergunning OMV/453/21. Dit dossier ligt ter inzage van 20 juli 2022 t.e.m. 18 augustus 2022.

OMV/187/22 (OMV_2022059017) - Platanenlaan 29 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 405W3

Rudi en Anne Van Den Brande - Verlinden hebben op 21 juni 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 20 juli 2022 t.e.m. 18 augustus 2022.

VA/906/22 (OMV_2022059844) -  de Burtinstraat 21 te 1853 Grimbergen –  afdeling 4 sectie A nrs. 145A2 en 145V

Steven Van Eeckhoudt namens COPPER en CO NV heeft/hebben op 5 juli 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel grond in 1 perceel voor een eengezinswoning in gesloten verband.. Dit dossier ligt ter inzage van 20/07/2022 t.e.m. 18/08/2022.

VA/905/22 (OMV_2022082877) -  Otto de Mentockplein 8 te 1853 Grimbergen –  afdeling 4 sectie A nrs. 441B2, 441V en 444N2

Alain Buelens heeft/hebben op 4 juli 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel grond in 1 perceel voor een grondgebonden meergezinswoning in halfopen verband. Dit dossier ligt ter inzage van 20/07/2022 t.e.m. 18/08/2022.

OMV/200/22 (OMV_2022056579) - Kattebergen 5 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nrs. 130L en 130E

Pieter en Joke De Mulder - Vercammer hebben op 29 juni 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 20 juli 2022 t.e.m. 18 augustus 2022.