Openbaar onderzoek overzicht

Inkijken enkel op afspraak

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u ENKEL OP AFSPRAAK komen inkijken op de dienst Vergunningen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan). 


Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Openbaar onderzoek van het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023.

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst.  Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kan het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken:

  • - Online: omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines
  • - U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.83.79 of u stuurt een mail naar bjo.omgeving@vlaanderen.be.

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan u uw opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

    • - Online: via omgeving.vlaanderen.be/inspraak-sectorale-voorwaarden-windturbines

of

  • - via brief te bezorgen aan volgend adres:

Departement Omgeving

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/265/22 (OMV_2022112106) - Brusselsesteenweg 21 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 195C8 en 195F9

Katrien Vermeulen heeft op 23 augustus 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de functie handelshuis naar handelsgelijkvloers met appartement (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 21 september 2022 t.e.m. 20 oktober 2022.

OMV/259/22 (OMV_2022111022) - Weikantlaan ZN  te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 78X9

Francis Hermans heeft op 18 augustus 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 21 september 2022 t.e.m. 20 oktober 2022. OMV/223/22 (OMV_2022063401) - de Burtinstraat 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 16G en 16H te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 147F2, 148W, 148V, 148T, 148S, 148R, 148P, 148N en 151B2

Kari Hermans namens HOUSING BY NATURE BVBA heeft op 15 juli 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning met 5 wooneenheden. Dit dossier ligt ter inzage van 21 september 2022 t.e.m. 20 oktober 2022.

OMV/240/22 (OMV_2022104402) - Kerkstraat 115 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 383H

Rafael Logghe heeft op 3 augustus 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de uitbreiding van de winkelruimte

het regulariseren van het terras op de eerste verdieping en het opmetsen van de scheidingsmuur het regulariseren van de verbouwing en uitbreiding van een berging

het afbreken van de trap uit de tuin naar terras

het afbreken van tuinhuis en hondenhok

het verminderen in de achtertuin van de verharde oppervlakte en het vervangen ervan door groenaanleg

het plaatsen van een infiltratieput. Dit dossier ligt ter inzage van 21 september 2022 t.e.m. 20 oktober 2022.

OMV/159/22 (OMV_2022075404) - Madeliefjesstraat 54 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 525W3

Michel Engelen heeft op 27 mei 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 21 september 2022 t.e.m. 20 oktober 2022.

OMV/224/22 (OMV_2022100383) - Grimbergsesteenweg 136 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 377Z2

Niko en Nicole Paredis - Kauffmann hebben op 15 juli 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 21 september 2022 t.e.m. 20 oktober 2022.

OMV/288/22 (OMV_2022115563) - Westvaartdijk 81C te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 49N3

Yves Salembier namens BV Asphalt NV heeft op 29 augustus 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor Bijstelling voorwaarden door exploitant of vergunninghouder ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft wijziging bijzondere voorwaarde: omschakeling van gas naar gasolie voor een periode van maximaal 2 jaar.. Dit dossier ligt ter inzage van 23 september 2022 t.e.m. 22 oktober 2022.

OMV/265/22 (OMV_2022112106) - Brusselsesteenweg 21 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 195C8 en 195F9

Katrien Vermeulen heeft/hebben op 23 augustus 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de functie handelshuis naar handelsgelijkvloers met appartement (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 21 september 2022 t.e.m. 20 oktober 2022.

OMV/271/22 (OMV_2022110137) - Steenstraat 69 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 117B4

Anja Baetens en James Van Lint hebben op 27 augustus 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 28 september 2022 t.e.m. 27 oktober 2022.

OMV/264/22 (OMV_2022114534) - Brusselsesteenweg 44 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 215V3

Maurice De Velder en Reimond Cap hebben op 26 augustus 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van een publiciteitsbord. Dit dossier ligt ter inzage van 28 september 2022 t.e.m. 27 oktober 2022.

OMV/274/22 (OMV_2022114207) - Baalhoek 48 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 525S2

Fikry Akay namens ROF INVEST BV heeft op 1 september 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het wijzigen van de functie van showroom naar 7 appartementen met het behoud van 1 showroom (B1 verdieping +1), het vervangen van het buitenschrijnwerk, het deels verwijderen van draagmuren, het plaatsen van balkons ter hoogte van de achtergevel op de 1ste, 2de en 3de verdieping en het slopen van een veranda op het gelijkvloerse verdieping. Dit dossier ligt ter inzage van 12 oktober 2022 t.e.m. 10 november 2022.

OMV/275/22 (OMV_2022116536) - Smaragdstraat 15 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 7D3

Christiane De Coster en Roger Luypaert hebben op 1 september 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen en regulariseren van werken aan een eengezinswoning. Ingevolge een wijzigingsverzoek wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de gewijzigde vergunningsaanvraag. Dit dossier ligt ter inzage van 12 oktober 2022 t.e.m. 10 november 2022.

OMV/242/22 (OMV_2022106476) - Humbeeksesteenweg 222 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 225T

Denisia Panianopol en Stefan Panianopol hebben op 8 augustus 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 12 oktober 2022 t.e.m. 10 november 2022.

OMV/247/22 (OMV_2022106787) - Driesstraat 111, 113 en 115 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 12D2, 12K2, 12C2, 12L2, 12E2 en 12B2

Tvnrshgn namens ClaraT Living BV hebben op 9 augustus 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 3 halfopen woningen. Dit dossier ligt ter inzage van 12 oktober 2022 t.e.m. 10 november 2022.

OMV/281/22 (OMV_2022120320) - Haneveldlaan 41 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 408V15

Alisir Aktas heeft op 8 september 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het inrichten van een autostaanplaats in de voortuin. Dit dossier ligt ter inzage van 12 oktober 2022 t.e.m. 10 november 2022.

OMV/280/22 (OMV_2022093423) - Ringlaan 23, 25 en 27 te 1853 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 418L en afdeling 4 sectie A nrs. 224X2

Jan De Wit namens Lago Grimbergen Pierebad NV heeft/hebben op 6 september 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft omzetting van milieuvergunning naar omgevingsvergunning onbepaalde duur.. Dit dossier ligt ter inzage van 14 oktober 2022 t.e.m. 12 november 2022.
 
OMV/286/22 (OMV_2022121099) -
Bloemendallaan 52 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 479T2

Geert Boelens heeft/hebben op 12 september 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 19 oktober 2022 t.e.m. 17 november 2022.

OMV/251/22 (OMV_2022093977) - Poddegemstraat 13 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 237M

Geert Deswert en Gudrun Aarssen heeft/hebben op 11 augustus 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een eengezinswoning en het rooien van een boom. Dit dossier ligt ter inzage van 19 oktober 2022 t.e.m. 17 november 2022.

OMV/261/22 (OMV_2022111485) - Molenstraat 84 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 219M

Axelle Van Lint heeft/hebben op 19 augustus 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de bestaande pergola, tuinhuis en verharding, het deels ontharden plus de aanleg van een nieuw terras en zwembad. Dit dossier ligt ter inzage van 12 oktober 2022 t.e.m. 10 november 2022.

OMV/280/22 (OMV_2022093423) - Ringlaan 23, 25 en 27 te 1853 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 418L en afdeling 4 sectie A nrs. 224X2

Jan De Wit namens Lago Grimbergen Pierebad NV heeft/hebben op 6 september 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft omzetting van milieuvergunning naar omgevingsvergunning onbepaalde duur. Dit dossier ligt ter inzage van 14 oktober 2022 t.e.m. 12 november 2022.

OMV/301/22 (OMV_2022129143) - Zijpstraat 2 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 428K

Jolien Passenier heeft op 29 september 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren van de oprit, fietsenstalling en het tuinpad. Dit dossier ligt ter inzage van 26 oktober 2022 t.e.m. 24 november 2022.

VA/834/17-C (OMV_2022099812) -  Jean Deschampsstraat 33-39 te 1850 Grimbergen –  afdeling 1 sectie I nrs. 192G, 193E2 en 193Z

Wouter Platteau namens PLANEX NV heeft op 28 juli 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 6 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 26/10/2022 t.e.m. 24/11/2022.

OMV/262/22 (OMV_2022109967) - Humbeeksesteenweg 192 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 365W

Eddy Devuyst en Reinhilde Van Aken hebben op 19 augustus 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 26 oktober 2022 t.e.m. 24 november 2022.

OMV/309/22 (OMV_2022130637) - Grimbergsesteenweg 77 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 408M12

Liliana Turoiu en Robert Ionel heeft/hebben op 3 oktober 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning en het wijzigen van het aantal woonentiteiten. Dit dossier ligt ter inzage van 4 november 2022 t.e.m. 3 december 2022.

OMV/267/22 (OMV_2022103483) - Gentsestraat 82 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie B nr. 79R2

Sylwester Podbielski heeft/hebben op 23 augustus 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 4 november 2022 t.e.m. 3 december 2022.

OMV/292/22 (OMV_2022112406) - Wolvertemsesteenweg 192 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie F nr. 71R3

Wim Hernaut heeft/hebben op 20 september 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de verbouwing van een handelszaak met woonst naar een showroom voor aannemer buitenschrijnwerken. Dit dossier ligt ter inzage van 9 november 2022 t.e.m. 8 december 2022.

OMV/310/22 (OMV_2022087232) - Jozef de Vleminckstraat 44 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 64D2

Annick Praet en Annick Praet namens T.M.CONCEPT BV hebben op 4 oktober 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een gesloten eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 16 november 2022 t.e.m. 15 december 2022.

VA/912/22 (OMV_2022134402) -  Molenstraat 182A, 182B, 184, 184A en 184B te 1851 Grimbergen –  afdeling 6 sectie C nr. 75M

Steven Schoukens namens Ingrid Andries, Steven Schoukens namens Karin Andries en Steven Schoukens namens Linda Andries hebben op 18 oktober 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 4 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 16/11/2022 t.e.m. 15/12/2022.

VA/911/22 (OMV_2022136738) -  Eeuwlaan 12 en 14 te 1850 Grimbergen –  afdeling 3 sectie H nr. 108P8

Georges Lequime heeft op 18 oktober 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 23/11/2022 t.e.m. 22/12/2022.

OMV/330/22 (OMV_2022141299) - Brusselsesteenweg ZN  te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 246K2, 246F2, 246R2, 246S2, 256D, 257B, 262D, 262H, 262L en 262K

Bart Laeremans, Bart Laeremans namens Grimbergen en Muriel Van Schel hebben op 24 oktober 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de realisatie van een luchthal voor 2 tennisterreinen. Dit dossier ligt ter inzage van 30 november 2022 t.e.m. 29 december 2022.

OMV/293/22 (OMV_2022121935) - Lintkasteelstraat 41 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nr. 32E

Tine Van Der Zypen heeft op 21 september 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 23 november 2022 t.e.m. 22 december 2022.