Gemeentelijke premie voor een startende ondernemer

Inhoud

Hebt u een onderneming opgestart, dan hebt u recht op een premie voor startende ondernemers.

Wat meebrengen

U brengt het bewijs mee van inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen.