Toelating voor het uitdelen van flyers op markten, evenementen en openbare plaatsen

Inhoud

Om flyers uit te delen op markten, tijdens evenementen en op openbare plaatsen in de gemeente, hebt u een toelating nodig.

Deelt u de flyers uit aan de uitgang van een school, dan hebt u ook de toestemming nodig van de schooldirectie.

Als je flyers wil uitdelen, zorg dan dat ze niet op de openbare weg terechtkomen of achterblijven. In privé-eigendommen (café, evenement, station, enz.) heb je de toestemming nodig van de eigenaar/organisator.


U kan aan aanvraag doen via evenementen@grimbergen.be.

 

Verplicht te vermelden op de affiches/flyers:

  • ‘Mag niet op de openbare weg gegooid worden’
  • Verantwoordelijke uitgever (v.u) – Dit moet een meerderjarige inwoner van België zijn. Je vermeldt de volledige naam en het (persoonlijk) adres. Bij illegaal plakken, wordt eerst de verantwoordelijke uitgever aangesproken en vervolgens de organisatie.
  • Het adres van de maatschappelijke zetel van je vzw.

 

Na de bedeling moeten alle achtergelaten flyers op de plaats van de bedeling en in een perimeter van 100 meter rond de plaatsen van de bedeling worden opgeruimd.

Het is verboden om:

  • reclame of drukwerk op geparkeerde voertuigen achter te laten.
  • voorbijgangers aan te klampen, te volgen of lastig te vallen;
  • stapels flyers, kranten enz. achter te laten op een openbare plaats of op de drempel van deuren en vensterbanken van gebouwen;
  • reclame-, advertentie-en informatiebladen alsook gratis regionale pers te deponeren in brievenbussen –ook van leegstaande pand-, waar de sticker met opschrift ‘NEE gratis pers, NEE reclamedrukwerk’ is aangebracht.