Equivalent leefloon

Inhoud

Het equivalent leefloon is financiële steun als je geen recht hebt op een leefloon (omwille van een of meerdere voorwaarden), maar als je je in eenzelfde situatie bevindt, waarbij je door een tekort aan middelen je niet maatschappelijk kan integreren.

Voorwaarden

Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te ontvangen:

 • Een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
 • Geen recht hebben op een leefloon of maatschappelijke integratie.
 • Zich in een noodtoestand bevinden. Dit wilt zeggen dat je niet in staat bent om onderdak te vinden, om je te voeden, om je te kleden, om je te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg

Het OCMW kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon.

Bewijsstukken

Bij het eerste contact met het OCMW breng je best volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Indien er inkomsten zijn, bewijzen van de huidige inkomsten van jou en eventueel jouw gezinsleden (dit geldt niet voor minderjarige kinderen).
 • Een overzicht van jouw spaargelden.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker je nog bijkomende zaken vraagt.

Procedure

 • Je neemt contact op met het OCMW en geeft aan dat je een vraag rond het equivalent leefloon hebt.
 • Een maatschappelijk werker zal een gesprek met jou hebben om precies te weten wat jouw vraag is.
 • De maatschappelijk werker zal een sociaal onderzoek doen om te weten of je in aanmerking komt voor een equivalent leefloon. Het is de bedoeling dat je hier actief aan meewerkt.
 • Op basis van dit onderzoek zal het OCMW beslissen of je effectief een equivalent leefloon toegekend krijgt. Het is ook mogelijk dat er een andere vorm van dienstverlening aangeboden wordt.

Financiële voordelen

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van jouw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met jouw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer je minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, word je beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als je in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

Meer info

In aanmerking komen voor het equivalent leefloon, betekent dat je dezelfde bedragen kan ontvangen als bij een leefloon, mits er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.