Buurthuis

Inhoud

In de buurt of wijk is een huis ter beschikking van de buurtbewoners voor het organiseren van activiteiten. Het buurthuis brengt de buurtbewoners samen en verhoogt de sociale cohesie.