Openbaar onderzoek overzicht

Inkijken enkel op afspraak

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u ENKEL OP AFSPRAAK komen inkijken op de dienst Vergunningen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan). 


Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

OMV/335/22 (OMV_2022145466) - Antwerpselaan 1 te 1853 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 363A2 en 363B2

Kathleen Dewulf namens GROEN BRUGGE NV heeft op 31 oktober 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het transformeren van de productietoren tot een gestapelde KMO-hal met modulaire units met een minimale oppervlakte van 200 m² en het slopen van de hal tussen HI! Maak en de depots. Dit dossier ligt ter inzage van 1 februari 2023 t.e.m. 2 maart 2023.

OMV/400/22 (OMV_2022165456) - Beemdenstraat 30 te 1852 Grimbergen- afdeling 5 sectie B nrs. 309G, 321B en 508E

Stefan Van Dorselaer heeft op 21 december 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een machineloods. Dit dossier ligt ter inzage van 1 februari 2023 t.e.m. 2 maart 2023.

OMV/398/22 (OMV_2022134305) - Hogesteenweg 24, 26, 30, 32 en 36 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 332T, 333R, 333V en 337E

Bruno Berghmans namens AURA PROJECTS BVBA heeft op 21 december 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het slopen van 3 handelshuizen en een grootwarenhuis en het bouwen van 3 handelspanden en 13 appartementen. Dit dossier ligt ter inzage van 1 februari 2023 t.e.m. 2 maart 2023.

OMV/399/22 (OMV_2022125820) - Lierbaan 18 en 20 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 291B

Grimbergen heeft op 9 januari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen, herinrichten en compartimenteren van de Charleroyhoeve. Dit dossier ligt ter inzage van 8 februari 2023 t.e.m. 9 maart 2023.

VA/915/23 (OMV_2023007263) -  Bunderstraat  te 1852 Grimbergen –  afdeling 5 sectie A nrs. 232L, 232K en 233B

Patrick Peeters namens Bart Lauwers heeft op 18 januari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 2 loten voor halfopen bebouwing. Dit dossier ligt ter inzage van 08/02/2023 t.e.m. 09/03/2023.

OMV/39/23 (OMV_2023009592) - Humbeeksesteenweg 351 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nrs. 47A en 48B

Gemeente Grimbergen heeft op 2 februari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een hondenschool en het verwijderen van bestaande massieven en funderingen. Dit dossier ligt ter inzage van 22 februari 2023 t.e.m. 23 maart 2023.

OMV/32/23 (OMV_2023002566) - de Merodestraat 86 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 459T3

Gert Toye en Gert Toye namens TOSTE BVBA heeftop 30 januari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een meergezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 15 februari 2023 t.e.m. 16 maart 2023.

VA/916/23 (OMV_2023009471) -  Benedestraat 44, 46 en Lusweg 17 te 1851 Grimbergen –  afdeling 6 sectie B nrs. 237F en 238L5

Thierry Deschamps heeft op 24 januari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 3 loten voor opern bebouwing. Dit dossier ligt ter inzage van 15/02/2023 t.e.m. 16/03/2023.

OMV/405/22 (OMV_2022170632) - Poddegemstraat 84 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 562A

Dieter Goovaerts heeft op 22 december 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 15 februari 2023 t.e.m. 16 maart 2023.

OMV/51/23 (OMV_2022156992) - De Bleuken ZN  te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nrs. 94D en 94E

Inge De Craen namens AQUAFIN NV heeft op 5 januari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft de hervergunning van de RWZI Humbeek, met een regularisatie (opslag van verplaatsbare recipiënten en een klein labo).. Dit dossier ligt ter inzage van 17 februari 2023 t.e.m. 18 maart 2023.

OMV/23/23 (OMV_2023008123) - Nachtegaallaan 5 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 555G

Grimbergen GEMEENTE heeft op 19 januari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een bijkomend klaslokaal - regularisatie. Dit dossier ligt ter inzage van 15 februari 2023 t.e.m. 16 maart 2023.

OMV/14/23 (OMV_2022172603) - Hazelaarlaan 7 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 578F

ELISE VOLCKE heeft op 13 januari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 15 februari 2023 t.e.m. 16 maart 2023.

OMV/38/23 (OMV_2023013650) - Voordestraat 151 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie A nr. 249F

Jan Van den Bogaert en Ulrike D'hauwer hebben op 1 februari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 22 februari 2023 t.e.m. 23 maart 2023.

OMV/407/22 (OMV_2022171981) - Van Akenstraat 27 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nr. 5V

Els Roelants en Marc Van Droogenbroeck hebben op 23 december 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de sloop en het bouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 1 maart 2023 t.e.m. 30 maart 2023.

OMV/50/23 (OMV_2023012037) - Hof ter Weerdestraat 50A, 50B, 52A, 52B, 54A en 54B te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie G nrs. 154Z, 154Y, 154X, 154T, 154W en 154V

Tine Cardoen namens D³ PROJECTS NV heeft op 11 februari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 6 halfopen eengezinswoningen. Dit dossier ligt ter inzage van 1 maart 2023 t.e.m. 30 maart 2023.

OMV/9/23 (OMV_2023003279) - Tramstraat 20 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 217V8

Said El Ouazghari heeft op 11 januari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 10 maart 2023 t.e.m. 8 april 2023.

OMV/62/23 (OMV_2023020412) - Onze-Lieve-Vrouwstraat 5, 7 en 9 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 497A

Ye Feng namens CARREFOUR BELGIUM NV en Ceyda Kara namens CEYKA heeft op 21 februari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van reclamepanelen op de gevel en kleefvinyl op de ramen + melding nieuwe ingedeelde inrichting (regularisatie). Dit dossier ligt ter inzage van 10 maart 2023 t.e.m. 8 april 2023.

OMV/408/22 (OMV_2022163640) - Bergstraat 1 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 169E

Willy Wijns en Yvette Meert hebben op 23 december 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een woning. Dit dossier ligt ter inzage van 10 maart 2023 t.e.m. 8 april 2023.

OMV/41/23 (OMV_2023011019) - Spaanse Lindebaan 26 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 402A17

Stéphane Riesen - Virginie Da Haeck hebben op 3 februari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft de uitbreiding en verbouwing van een halfopen eengezinswoning.. Dit dossier ligt ter inzage van 10 maart 2023 t.e.m. 8 april 2023.

OMV/26/23 (OMV_2023009153) - Ringlaan 64 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 302L

Ehsan Alami heeft op 23 januari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 10 maart 2023 t.e.m. 8 april 2023.

OMV/70/23 (OMV_2023020995) - Wolvertemsesteenweg ZN  te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 253/2 C, 253N, 253M, 255G en 266A6

Jeroen Machiels namens BESIX Infra NV heeft op 2 maart 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten en vegetatiewijzigingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft tijdelijke stapelplaats rioleringswerken. Dit dossier ligt ter inzage van 17 maart 2023 t.e.m. 15 april 2023. 

OMV/37/23 (OMV_2023014596) - Vilvoordsesteenweg 135 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nrs. 403L8 en 403M8

Neron Shala heeft/hebben op 1 februari 2023 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het regulariseren en het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 24 maart 2023 t.e.m. 22 april 2023. OMV/409/22 (OMV_2022122699) - Beigemsesteenweg 168 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 19N2

Helena Deryckere en Jeroen Amelynck heeft/hebben op 23 december 2022 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een woning. Dit dossier ligt ter inzage van 24 maart 2023 t.e.m. 22 april 2023.