Premie voor het aanleggen van een groendak

Wat?
Groendaken hebben een aantal voordelen voor de omgeving en het leefmilieu:

  • Ze houden het water vast en zorgen voor een verdeling van de afvoer;
  • ze hebben een warmte-isolerend en geluidsdempend effect;
  • zuiveren de lucht;
  • vormen een verblijfplaats voor planten en dieren in de bebouwde omgeving.

De gemeente Grimbergen geeft een subsidie voor de aanleg van extensieve groendaken.

Definities
Groendak: begroeid dak minstens bestaande uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag.
Extensief groendak: groendak met lage begroeiing zoals mossen en kruiden (vegetatiedak).

Premie
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik.
De subsidie wordt slechts toegekend binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget en dit op basis van het tijdstip waarop een aanvraag wordt ingediend.
Alleen extensieve groendaken komen in aanmerking voor de premie.

Het bedrag van de premie is 25 euro/m² aangelegd extensief groendak, met een relatief maximum van 10% van de gemaakte kosten, btw inbegrepen en begrensd tot een absoluut maximum van 600 euro.
Er moet minstens 6 m² extensief groendak worden aangelegd om recht te hebben op de subsidie.

Hieronder vindt u het subsidiereglement

Subsidiereglement voor het aanleggen van een groendak - GR 25.01.202450,1 Kb(pdf)