Groot-Grimbergen: onderhoud en (her)asfalteren van verschillende wegen. Vanaf 31/03/2023 t.e.m. voorjaar 2024

Vanaf 31 maart 2023 worden enkele wegen die in slechte staat zijn vernieuwd. Deze locaties pakt de firma Stadsbader nv aan:

Vanaf 31 maart:

 • Deksel Driekastanjelaarsstraat (hiervoor zal Driekastanjelaarsstraat volledig afgesloten worden tussen de Vilvoordsesteenweg en het kruispunt met de Borgtstraat-Priesterlindestraat)


Tijdens de paasvakantie: (onder voorbehoud van de weersomstandigheden)

Van maandag 03/04 t.e.m. donderdag 06/04: 

 • Beigemsesteenweg (t.h.v. huisnummer 204 tot kruispunt Grote Heirbaan);
 • Kruispunt Beigemsesteenweg / Meerstraat;
 • Grimbergsesteenweg (huisnummer 3 - 19); 
 • Meerstraat (vanaf huisnummer 156 tot kruispunt Parklaan); 
 • Meerstraat (vanaf huisnummer 62 t.e.m. huisnummer 3);

Van dinsdag 04/04 t.e.m. vrijdag 07/04:

 • Victor Soensstraat (volledig); 
 • Beverstraat;
 • Ijsvogellaan.

Wat betreft de huisvuilophaling vragen we aan de aannemer om op de dag van de ophaling alle huisvuilzakken te verzamelen en naar een plaats te brengen die toegankelijk is voor de vuilniswagen.


Tussen eind april en midden mei:

 • Putweg;
 • Beverlindestraat (volledig); 
 • Hof te Beverlaan (tussen kruispunt Timmermansstraat tot huisnummer 171); 
 • Oude Mechelsestraat (volledig); 
 • Spaanse Lindebaan (tussen Vilvoordsesteenweg en de rotonde aan de Prinsenstraat);
 • Korenbloemstraat;
 • Sleutelbloemstraat;
 • Vinkenstraat;
 • Koolmezenstraat;
 • Deksel Rijkenhoekstraat.


Vanaf september tot (vermoedelijk) eind oktober:

 • De Wilgenbaan (volledig); 

 • Dokter Hemerijckxlaan (volledig);

 • Hoeveland (volledig); 
 • Dijkstraat (volledig); 

 • Steeneikstraat (volledig);

 • Cokeriestraat


Volgende straten komen aan bod in 2024:

 • Veldkantstraat;
 • Vruntestraat


Volgende werkzaamheden maken deel uit van het onderhoud:

 • affrezen toplaag asfalt (dikte 4 cm);
 • voorzien nieuwe toplaag asfalt (dikte 4 cm);
 • profileren wegdek met asfalt, waar nodig;
 • voorzien nieuwe onderlaag asfalt, waar nodig;
 • (her)aanleggen verzakte boordstenen/greppels op hoogte, waar nodig;
 • op hoogte brengen/vernieuwen straatkolken en riooldeksels, waar nodig;
 • opfrissen wegmarkeringen, waar nodig.

Werkzaamheden van deze aard brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Bewoners worden tijdig verwittigd wanneer de werkzaamheden in hun straat van start gaan. Zo kunnen zij eventueel voorzorgsmaatregelen nemen. Het (her)asfalteren van een straat duurt in het beste geval niet langer dan 1 tot 2 weken. 

Hoe wordt de straatkeuze bepaald?

Onze dienst Wegen en Water evalueert geregeld de Grimbergse straten. Dat gebeurt op eigen initiatief, maar ook aan de hand van binnengelopen meldingen van burgers. Op basis van die evaluaties wordt jaarlijks een beargumenteerd overzicht gemaakt voor het College van Burgemeester en Schepenen, waarna beslist wordt welke straten prioritair worden vernieuwd.