Huren van een parkeerplaats op een binnenkoer

Inhoud

U kunt een parkeerplaats huren op een binnenkoer van het gemeentelijk openbaar domein.

Procedure

U betaalt een retributie en in ruil krijgt u een vergunning om te parkeren op de binnenkoer.