Subsidie voor preventieprojecten in scholen

Inhoud

Scholen die een activiteit of een vorming organiseren of die materiaal aankopen in het kader van preventieprojecten zoals drugspreventie, diefstalpreventie, overlastpreventie, ... kunnen daarvoor een subsidie krijgen.

Voorwaarden

  • De school vraagt de subsidie aan voor de start van het project.
  • Het project draait rond preventie en/of specifieke sociale vaardigheden bv. drugpreventie, overlastpreventie (geweld, pesten,…), diefstalpreventie.