Belasting op het geven van een filmvoorstelling

Inhoud

Organiseert u op regelmatige basis of bij gelegenheid filmvoorstellingen op het grondgebied van de gemeente, dan moet u daar een belasting voor betalen.

Voorwaarden

De voorwaarden van de belasting worden opgesomd in het reglement.

Kostprijs

Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal betalende toeschouwers per voorstelling.