Groot-Grimbergen: onderhoud en (her)asfalteren van verschillende wegen. Vanaf 31/03/2023 t.e.m. voorjaar 2024 - UPDATE

Sinds 31 maart 2023 zijn we gestart met het vernieuwen van enkele wegen die in slechte staat zijn. Deze locaties pakt de firma Stadsbader nv aan:

Wat betreft de huisvuilophaling vragen we aan de aannemer om op de dag van de ophaling alle huisvuilzakken te verzamelen en naar een plaats te brengen die toegankelijk is voor de vuilniswagen.

Vanaf september tot (vermoedelijk) eind oktober:

 • De Wilgenbaan (volledig); 

 • Dokter Hemerijckxlaan (volledig);

 • Hoeveland (volledig); 
 • Dijkstraat (volledig); 

 • Steeneikstraat (volledig);

 • Oude Mechelsestraat (nrs 4 t.em. 120);
 • Ter Tommendreef


Volgende straten komen aan bod in 2024:

 • Veldkantstraat;
 • Vruntestraat
 • Cokeriestraat 


Volgende werkzaamheden maken deel uit van het onderhoud:

 • affrezen toplaag asfalt (dikte 4 cm);
 • voorzien nieuwe toplaag asfalt (dikte 4 cm);
 • profileren wegdek met asfalt, waar nodig;
 • voorzien nieuwe onderlaag asfalt, waar nodig;
 • (her)aanleggen verzakte boordstenen/greppels op hoogte, waar nodig;
 • op hoogte brengen/vernieuwen straatkolken en riooldeksels, waar nodig;
 • opfrissen wegmarkeringen, waar nodig.

Planning:

30/08 Frezen: Oude Mechelsestraat & Dijkstraat & Ter Tommendreef

31/08 Frezen: Wilgenbaan & Dokter Hemerijckxlaan & Hoeveland & Steeneikstraat

31/08 Ophogen deksels: Wilgenbaan & Dijkstraat

04/09 Ophogen deksels: Oude Mechelsestraat & Ter Tommendreef

05/09 Ophogen deksels: Wilgenbaan & Dokter Hemerijckxlaan

05/09  Asfalteren: Hoeveland & Steeneikstraat

06/09 Asfalteren: Oude Mechelstraat & Ter Tommendreef

07/09: Asfalteren Dijkstraat

07/09 Ophogen deksels: Wilgenbaan & Dokter Hemerijckxlaan

08/09 Asfalteren: Wilgenbaan & Dokter Hemerijckxlaan

07/09 Belijning: Wilgenbaan

08/09 Belijning: Oude Mechelstraat & Hoeveland & Steeneikstraat & Ter Tommendreef

Week van 11/09: Belijning Dokter Hemerijckxlaan 

    

Werkzaamheden van deze aard brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Bewoners worden tijdig verwittigd wanneer de werkzaamheden in hun straat van start gaan. Zo kunnen zij eventueel voorzorgsmaatregelen nemen. Het (her)asfalteren van een straat duurt in het beste geval niet langer dan 1 tot 2 weken. 

Hoe wordt de straatkeuze bepaald?

Onze dienst Wegen en Water evalueert geregeld de Grimbergse straten. Dat gebeurt op eigen initiatief, maar ook aan de hand van binnengelopen meldingen van burgers. Op basis van die evaluaties wordt jaarlijks een beargumenteerd overzicht gemaakt voor het College van Burgemeester en Schepenen, waarna beslist wordt welke straten prioritair worden vernieuwd.