Eretitel voor uitvoerende mandatarissen en raadsleden

Inhoud

Lokale mandatarissen en raadsleden kunnen een eretitel toegekend krijgen als beloning voor de loopbaan. De toekenning van een eretitel aan burgemeesters is een bevoegdheid van de Vlaamse Regering. De toekenning van een eretitel aan raadsleden (gemeente, OCMW of provincie), schepenen en OCMW-voorzitters is een bevoegdheid van het betrokken bestuur.

Voorwaarden

De toekenningsvoorwaarden voor eretitels vindt u op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.