Overheidsopdrachten voor leveringen

Inhoud

Overheidsopdrachten voor leveringen zijn opdrachten die betrekking hebben op:

  • de aankoop van producten (roerende goederen)
  • de leasing, huur of huurkoop met of zonder koopoptie van producten.