Maai Mei Niet

Veel mensen weten niet dat hun tuin ook een stukje natuur kan zijn. Wanneer wij onze tuinen inrichten zodat ze niet alleen de mens maar ook allerlei planten en dieren dienen, dan kunnen ze een wapen zijn in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis. Maai Mei Niet wil helpen de klimaat- en milieucrisis aan te pakken. En dat met kleine, zelfs plezierige ingrepen in de tuin. Tuinen maken 10 tot 12 procent uit van de totale oppervlakte van Vlaanderen. Ter vergelijking: dat is evenveel als of zelfs meer dan er bos is.

Oplossing tegen hitte en droogte

Onze tuinen minder verharden, regenwater meer laten infiltreren en bomen de ruimte geven om te groeien: het zijn stuk voor stuk oplossingen voor nijpende problemen als de aanhoudende hitte en droogte waar we steeds vaker mee te maken krijgen.

Ook ons gras anders gaan maaien is een handig idee. Het knalgroene, gemillimeterde gazon is namelijk funest voor de natuur en de biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel en water verdampt sneller uit de bodem wanneer gras te kort is.

‘De tuin dient de mens’ is een mooie volkswijsheid. Waarom niet meteen ook de natuur?

Graskapsels

Moet iedereen dan zijn tuin laten verwilderen? Zeker niet. Wie houdt van een strak gazon, hoeft dat niet helemaal op te geven voor meer en betere natuur. Zelfs kleine ingrepen kunnen al helpen.

Laat een stukje van je gazon wat langer worden, als vrijhaven voor vlinders en bijen. Of, wat gras maaien pas echt leuk maakt: maai figuren in het gras, zoals een hanenkam (maai alleen de randen), cirkels, golvende lijnen … En maai je gras slechts om de drie à vier weken. In Groot-Brittannië leerde No Mow May dat je zo al 10 keer meer bijen kan aantrekken. Een verbluffend resultaat! 

Maai Mei Niet in Grimbergen

'Maai Mei Niet' is een project van Knack, met de steun van KU Leuven, Mijn Tuinlab, Natuurpunt, Velt, Het Ministerie voor Natuur, HoGent en Week van de bij. Dit jaar opnieuw neemt onze gemeente deel aan de campagne. Een maand lang wordt ons gras op bepaalde locaties niet of minder gemaaid. In elke deelgemeente wordt daartoe minstens één testzone geselecteerd, herkenbaar aan de informatieve affiches. Door minder te maaien, krijgen we meer bloemen én een betere waterinfiltratie bij droogte. Die waterinfiltratie wapent onze percelen beter tegen de klimaatverandering.

Maai ook jij niet in mei? Registreer je dan via www.maaimeiniet.be

locaties 'Maai Mei Niet Grimbergen'

Deelgemeente/gehucht LocatieOppervlakte (m²)
Strombeek-BeverSingel298
BorchtDiepekanten150
 Fazantenstraat39
HumbeekZijpstraat828
BeigemTen Doorn77
 Baron Domislaan92
Verbrande BrugVoetbal260 + 195
GrimbergenHoek Veldkantstraat / Humbeeksesteenweg279
 Parking Prinsenbos544
 Binnenplein Charleroyhoeve