Sociaal wonen

Wat?

Wanneer u een beperkt inkomen hebt en voldoet aan enkele voorwaarden, komt u in aanmerking voor een sociale woning. De huurprijs van een sociale woning wordt berekend op basis van uw inkomen, gezinssamenstelling en de woning zelf. Denkt u dat u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning? Neem dan contact op met Stekr.

Een sociale woning huren kan via de volgende instanties:

Een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) verhuurt huizen en appartementen aan een redelijke huurprijs. Personen met een bescheiden inkomen komen in aanmerking. SVK’s geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen. Het SVK dat in Grimbergen actief is, is Webra en verhuurt geen eigen woningen, maar doet dit via particuliere eigenaars net als alle andere SVK's in Vlaanderen.

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) hebben een eigen aanbod van woningen, wat in Grimbergen gebeurd door Providentia. De huurprijs die u ervoor betaalt, is afhankelijk van uw inkomen, waarde van de woning, de energiecorrectie en het aantal personen ten laste.

Voor wie?

huurders

Wat heb je nodig?

Voor een aanvraag tot het huren van een sociale woning bij zowel Providentia als Webra, dient u hen de volgende documenten te bezorgen:

 • Inschrijvingsformulier huurwoning :
  Deel A + Deel B, volledig ingevuld en gehandtekend.
 • Inkomsten :
  Een recent aanslagbiljet van maximum 3 jaar oud.

OPGELET !
Indien u en/of uw gezinsleden toen over geen enkele vorm van inkomsten beschikte :

 • bezorg uw/hun loonfiches van de laatste 3 gewerkte maanden
 • of een attest van het OCMW, attest werkloosheid, ziektevergoeding of invaliditeit
 • of indien momenteel nog geen inkomsten, bezorg een gehandtekende verklaring op eer, met deze vermelding.
  • Identiteitskaart :
   Bezorg een kopie van uw identiteitskaart en van alle gezinsleden die tot aanvraag behoren. (kopie van beide zijden)
  • en/of een kopie van het attest van inschrijving in het vreemdelingenregister of een kopie van uw/hun verblijfsdocumenten.

Indien u in het bezit bent van onderstaande aanvullende voorwaarden, moet u deze ook mee opsturen:

 • Overeenkomst bij gezinnen waar een opvang- of bezoekregeling ven toepassing is (onderlinge overeenkomst of uitspraak rechter)
 • Attest invaliditeit
 • Attest voorlopige bewindvoerder
 • Na één jaar dient u het attest van basistaalvaardigheid Nederlands voor te leggen

Voorwaarden en uitzonderingen

De voorwaarden voor een SVK als SHM zijn dezelfde:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Uw gezinsinkomen (geïndexeerd) van 3 jaar terug (voor aanvragen in 2020) bedraagt niet meer dan
  • 25.317 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 27.438 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 37.974 euro in alle andere gevallen, plus 2.123 euro per persoon ten laste.
 • U mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. U bent gedomicilieerd in een gemeente in het Vlaamse Gewest.

Alle info en details over deze voorwaarden vindt u op de website van de VMSW.

Procedure

SHM zie https://www.providentia.be/Ik-wil-huren/Sociaal
SVK zie https://www.webra.be/Kandidaat-huurder1

Link

https://www.webra.be/ en https://www.providentia.be/