Premie voor een warmtepompboiler

Inhoud

Wie investeert in de plaatsing van een nieuwe warmtepompboiler voor sanitair warm water, kan hiervoor bij Fluvius een premie aanvragen.

Een warmtepompboiler is een toestel dat warmte uit de lucht haalt en afgeeft aan uw sanitair water. Het is energiezuiniger dan een elektrische boiler. Als u geen zonneboiler kunt plaatsen of niet aangesloten bent op het gasnet, is een warmtepompboiler een goed alternatief voor de klassieke waterverwarmingssystemen.

Voorwaarden

 • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten
 • De nieuwe warmtepompboiler moet geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen (met eindfactuur vanaf 1-7-2020) uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
  Met een eindfactuur tot 30-6-2020 kunt u geen premie meer aanvragen.
 • Vanaf 2021
  • moet de warmtepompboiler een regeling hebben om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen
  • is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief
  • kan deze premie aangevraagd worden voor woningen of wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest
   • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
   • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend.
 • Raadpleeg alle voorwaarden (Europees productlabel, ...) op het Informatieblad 2020, 2021 of 2022 van Fluvius.

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2020, 2021 of 2022 van Fluvius.

U kunt de premie (tot 30-6-2022 bij Fluvius)

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Kostprijs

De premie per woning of wooneenheid bedraagt

 • met factuurdatum in 2020: 300 euro, maximaal 40% van de factuur.
 • met factuurdatum in 2021: 300 euro, maximaal 40% van de factuur.
 • met factuurdatum in 2021 + klant met ‘uitsluitend nachttarief’: 360 euro, maximaal 50% van de factuur.
 • met factuurdatum vanaf 1/7/22 tot en met 31/12/2023: 450 euro, maximaal 40% van de factuur. De premie voor een warmtepompboiler wordt dan onderdeel van Mijn VerbouwPremie.

Beschermde afnemers

Voor beschermde afnemers is het premiebedrag per wooneenheid hoger. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.per wooneenheid

 • met factuurdatum in 2020: 360 euro, maximaal 48% van de factuur.
 • met factuurdatum in 2021 (met of zonder ‘uitsluitend nachttarief’): 360 euro, maximaal 50% van de factuur.

Uitzonderingen

 • De premie is enkel cumuleerbaar met de premie voor een warmtepomp als de warmtepompboiler eerst geplaatst is.
  Vanaf 2021: wèl cumuleerbaar met premie voor warmtepomp als het gaat over een lucht-luchtwarmtepomp die eerst geplaatst werd.
 • De premie is niet cumuleerbaar met de premie voor een zonneboiler.

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010