Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij voor zelf opgewekte energie

Inhoud

Stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens die niet meteen wordt gebruikt, wordt op het elektriciteitsnet gezet. Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom opslaan en gebruiken als ze die nodig hebben. Er is een premie voor wie een thuisbatterij koopt of leaset. De premie is aan te vragen tot eind 2021.

Voorwaarden

Maak een inschatting van de grootte, het zelfverbruik en de terugverdientijd van een thuisbatterij aan de hand van deze simulator. Ondanks de premie blijft de investering in een thuisbatterij hoog, het is niet voor iedereen rendabel. Informeer u dus goed!

Voorwaarden tot en met 31 maart 2021

 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor (natuurlijke) personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • U vraagt uw premie ten laatste op 31.03.2021 aan en uiterlijk 3 maanden na de eindfactuurdatum. Het batterijsysteem moet ook voor deze datum geplaatst zijn en de datum van de laatste factuur moet ook voor deze datum vallen.
 • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur.
 • Loodbatterijen met waternavulmogelijkheid komen niet in aanmerking.

 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben.

 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten.
 • Het systeem mag nooit meer dan 60% van het omvormervermogen in het net injecteren. Er wordt een injectielimiet van 60% van het maximale omvormervermogen van de gekoppelde productie-installatie toegepast op het toegangspunt of een slimme sturing van de installatie die minstens hetzelfde resultaat oplevert. Deze limiet wordt ingesteld door de installateur.
 • U moet een decentrale productie-installatie hebben (bijv. fotovoltaïsche zonnepanelen, een kleinschalige windturbine of een micro-warmtekrachtkoppeling …) voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW, of fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormer met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA.

 • De batterij moet een tweerichtingscommunicatie-interface hebben. Meer uitleg vindt u in de Veelgestelde vragen en veelgebruikte termen (premie) thuisbatterij.

 • Raadpleeg het overzicht van alle voorwaarden.

Voorwaarden vanaf 1 april 2021

De bijgestuurde premie vanaf 1 april 2021 is nog niet definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Onderstaande voorwaarden zijn dus onder voorbehoud.

 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor (natuurlijke) personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • De premie moet worden aangevraagd uiterlijk binnen de 6 maanden na de datum van de eindfactuur. In geval van leasing moet de premie aangevraagd worden binnen de 6 maanden na het afsluiten van het leasingcontract.
 • Enkel volledige premie-aanvragen die na 1 april en voor eind 2021 ingediend zijn, vallen onder de premiehoogte die geldt vanaf 1 april 2021.
 • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur.
 • Een loodbatterij met waternavulmogelijkheid komt niet in aanmerking voor de premie.
 • U moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW (een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling,…) of van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA of u leaset de installatie.
 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven op hetzelfde EAN-nummer. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben. 
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten.
 • Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen voor eind 2021. Op het keuringsbewijs staan het merk, het type, de opslagtechnologie, de bruikbare capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting.
 • Het batterijsysteem moet aangemeld zijn bij de netbeheerder voor eind 2021 en de aanvrager moet over een bewijs van aanmelding beschikken. 
 • De installateur moet het injectielimiet instellen op maximaal 60%.
 • Het batterijsysteem beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface. Meer uitleg vindt u in de Veelgestelde vragen en veelgebruikte termen (premie) thuisbatterij.
 • Er kan maximaal één premie voor een thuisbatterij worden toegekend per EAN-nummer.
 • Vanaf 1 april 2021 wordt er geen premie meer gegeven voor capaciteit boven de 9 kWh.

Procedure

Aanvraag premie tot en met 31 maart 2021

 • U vraagt uw premie ten laatste op 31.03.2021 aan en uiterlijk 3 maanden na de eindfactuurdatum.
 • U kunt de premie online aanvragen (na aanmelden bij Vlaamse overheid).
 • U hoeft nog niet alle gevraagde bewijsstukken te hebben om een dossier te openen. 1 van volgende documenten volstaat:

  • een (voorschot)factuur
  • alle facturen
  • keuringsbewijs
  • attest Fluvius
  • verklaring op eer

   Uiteraard mag u ook alle documenten tegelijk bezorgen. U kunt uw dossier online opvolgen en aanvullen via de link die u ontvangt via mail nadat u de premie heeft aangevraagd.
 • Als uw ingediende dossier volledig is (en dus alle nodige documenten werden bijgevoegd), dan volgt de uitbetaling normaal gezien binnen de 4 maanden na indiening.

Aanvraag premie vanaf 1 april 2021

 • Op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap staat een overzicht van de documenten die u nodig hebt om de aanvraag online in te kunnen dienen.
 • De vernieuwde premie zal pas in de loop van de maand mei aangevraagd kunnen worden.
 • U kunt de aanvraag doen wanneer de thuisbatterij geplaatst, aangemeld en gekeurd werd.
 • Bij de vernieuwde premie worden enkel volledige aanvragen behandeld en moet er dus binnen de 6 maanden na eindfactuur een aanvraag ingediend zijn.
 • Als uw ingediende dossier volledig is (en dus alle nodige documenten werden bijgevoegd), dan volgt de uitbetaling normaal gezien binnen de 4 maanden na indiening.

Bedrag

Capaciteit batterij

01/01/2021- 31/03/2021

01/04/2021-31/12/2021

2022

2023

2024

2025

0 tot 4 kWh

250 euro/kWh

300 euro/kWh

225 euro/kWh

150 euro/kWh

75 euro/kWh

0 euro/kWh

4 tot 6 kWh

250 euro/kWh

300 euro/kWh

187,5 euro/kWh

125 euro/kWh

62,5 euro/kWh

0 euro/kWh

6 tot en met 9 kWh

250 euro/kWh

250 euro/kWh

150 euro/kWh

100 euro/kWh

50 euro/kWh

0 euro/kWh

Vanaf 9 kWh

250 euro/kWh

0 euro/kWh

0 euro/kWh

0 euro/kWh

0 euro/kWh

0 euro/kW

maximum per batterij

3200 euro, max 35% factuur incl. BTW

2550 euro, max 40% factuur incl. BTW

1725 euro, max 40% factuur incl. BTW

1150 euro, max 40% factuur incl. BTW

575 euro, max 40% factuur incl. BTW

0 euro

Als u nog niet over een digitale meter beschikt en u vraagt zelf uw digitale meter vervroegd aan, zal u de kosten van de plaatsing en de indienststelling (88 euro incl. btw in 2021) zelf moeten betalen. De Vlaamse Regering hiervoor een bijkomende premie van 100 euro vanaf 1 april 2021. Tot en met 31 maart 2021 kan de kost voor de plaatsing van een digitale meter opgenomen worden in de aanvraag van de batterijpremie.

Uitzonderingen

Deze premie kan gecombineerd worden met de eenmalige investeringspremie voor de installatie van nieuwe zonnepanelen.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 wat betreft de invoering van een premie voor een stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit.

De bijgestuurde premie vanaf 1 april 2021 is nog onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering.