Premie voor thuisbatterij voor zelf opgewekte energie

Inhoud

Stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens die niet meteen wordt gebruikt, wordt op het elektriciteitsnet gezet. Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom opslaan en gebruiken als ze die nodig hebben. Er is een premie voor wie een thuisbatterij koopt of least. De premie is aan te vragen tot eind 2021.

Voorwaarden

 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor (natuurlijke) personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • De premie moet worden aangevraagd binnen de 3 maanden na de laatste factuurdatum of de datum waarop het leasingcontract is afgesloten.

 • De premie moet uiterlijk op 31-12-2021 online aangevraagd worden. Het batterijsysteem moet ook voor deze datum geplaatst zijn en de datum van de laatste factuur moet ook voor deze datum vallen.

 • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur.

 • Loodbatterijen met waternavulmogelijkheid komen niet in aanmerking.

 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben.

 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten.
 • Het systeem mag nooit meer dan 60% van het omvormervermogen in het net injecteren. Er wordt een injectielimiet van 60% van het maximale omvormervermogen van de gekoppelde productie-installatie toegepast op het toegangspunt of een slimme sturing van de installatie die minstens hetzelfde resultaat oplevert. Deze limiet wordt ingesteld door de installateur.
 • U moet een decentrale productie-installatie hebben (bijv. fotovoltaïsche zonnepanelen, een kleinschalige windturbine of een micro-warmtekrachtkoppeling …) voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW, of fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormer met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA.

 • De batterij moet een tweerichtingscommunicatie-interface hebben. Meer uitleg vindt u in de Veelgestelde vragen en veelgebruikte termen (premie) thuisbatterij.

 • Raadpleeg het overzicht van alle voorwaarden.

Procedure

Bedrag

 • De premie bedraagt 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem.
 • De premie bedraagt maximaal 3.200 euro en kan nooit meer bedragen dan 35% van de investeringskosten.
 • Als u nog geen digitale meter hebt en een digitale meter moet aanvragen bij de netbeheerder, dan kunt u de kosten van de plaatsing en de indienststelling in rekening brengen (inclusief de meterkast en de kosten voor de beperkte en noodzakelijke demonteringswerken en/of aanpassingswerken aan de meterlocaties). Het bedrag van de premie kan dan worden verhoogd met maximaal 88 euro.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 wat betreft de invoering van een premie voor een stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit.