Pensioen

Iedereen die gewerkt heeft als loontrekkende, ambtenaar of zelfstandige heeft op het einde van zijn loopbaan recht op een rustpensioen. De leeftijd waarop u op pensioen kan gaan, hangt af van uw beroepsjaren, soort job…

Wie?

Momenteel kan u vanaf uw 65e genieten van uw pensioen. De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 (met ingang van 1 februari 2025) verhoogd tot 66 jaar en in 2030 (vanaf 1 februari 2030) tot 67 jaar. Voor bepaalde categorieën van ambtenaren kan de leeftijdsgrens hoger (bijvoorbeeld voor magistraten) of lager (bijvoorbeeld voor bepaalde militairen of personeelsleden van de geïntegreerde politie) liggen.

Bedrag

Het bedrag van het pensioen hangt af van verschillende factoren, namelijk: het stelsel waarin u werkt, het aantal jaren dat u werkt en uw gezinssituatie. Dit kan u checken via https://www.mypension.be/nl.

Hoe aanvragen?

Wat u moet doen om uw pensioen aan te vragen, hangt af van of u werkt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar.

Werknemers en zelfstandigen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er werknemer geweest zijn, worden vrijgesteld van het indienen van een aanvraag als ze hun pensioen opnemen op de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar.

U bent verplicht uw pensioen zelf aan te vragen als u:

  • Uw rustpensioen vervroegd wilt opnemen, dus vóór de leeftijd van 65 jaar
  • Uw rustpensioen wilt opnemen na de leeftijd van 65 jaar
  • Uw rustpensioen wilt opnemen op de leeftijd eigen aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart)
  • Uw hoofdverblijfplaats in het buitenland hebt


U kan dit ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen. Neem bij vragen contact op met het Sociaal Huis.