Openbaar onderzoek

Dossiers waarover een openbaar onderzoek wordt gevoerd kan u ENKEL OP AFSPRAAK komen inkijken op de dienst Vergunningen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Op het omgevingsloket kan u het dossier ook beperkt van thuis uit inkijken (vb. het inplantingsplan). 


Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen en/of bezwaren over de aanvraag indienen via het omgevingsloket, per brief t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op het adres Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen of per mail naar gemeentebestuur@grimbergen.be

Een overzicht van alle OMV-dossiers die momenteel ter inzage liggen kan u hier vinden:

 

OMV/4/21 (OMV_2020165342) - Westvaartdijk 71 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 63N2

Iyad Abras namens DIAMONDS GROUP BVBA heeft op 7 januari 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft opslaan en sorteren van textielafval. Dit dossier ligt ter inzage van 20 januari 2021 t.e.m. 18 februari 2021.

VA/877/20 (OMV_2020173331) - Ijsvogellaan 30 te 1850 Grimbergen – afdeling 3 sectie G nrs. 384H2, 384Y, 385E en 385H

Emmanuel Rubens heeft op 17 december 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Verkavelen van een perceel in één lot. Dit dossier ligt ter inzage van 20/01/2021 t.e.m. 18/02/2021.

OMV/345/20 (OMV_2020170209) - Bokspoel 6 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 401V4

Saskia en Erik De Doncker - Vanbeselaere hebben op 17 december 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 20 januari 2021 t.e.m. 18 februari 2021.

OMV/368/20 (OMV_2020178741) - Leopold Luypaertstraat 265 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 274P11

Irène Tasevski heeft op 29 december 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het schilderen van de voor, zij-en achtergevel. Dit dossier ligt ter inzage van 20 januari 2021 t.e.m. 18 februari 2021.

VA/877/20 (OMV_2020173331) - Ijsvogellaan 30 te 1850 Grimbergen – afdeling 3 sectie G nrs. 384H2, 384Y, 385E en 385H

Emmanuel Rubens heeft op 17 december 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Verkavelen van een perceel in één lot. Dit dossier ligt ter inzage van 20/01/2021 t.e.m. 18/02/2021.

OMV/345/20 (OMV_2020170209) - Bokspoel 6 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 401V4

Saskia en Erik De Doncker - Vanbeselaere heeft op 17 december 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 20 januari 2021 t.e.m. 18 februari 2021.

OMV/365/20 (OMV_2020170605) - Sint-Amandsplein 7 en 15A te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nr. 168X

Christiaan Selleslagh en Muriel Van Schel hebben op 28 december 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft afbraak bestaande veranda, nieuwbouw van een uitbreiding, regularistie en nieuwe aanleg van de verharding aan het dienstencentrum ‘Ter Borre’. Dit dossier ligt ter inzage van 20 januari 2021 t.e.m. 18 februari 2021.

OMV/4/21 (OMV_2020165342) - Westvaartdijk 71 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 63N2

Iyad Abras namens DIAMONDS GROUP BVBA heeft op 7 januari 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft opslaan en sorteren van textielafval. Dit dossier ligt ter inzage van 20 januari 2021 t.e.m. 18 februari 2021.

OMV/296/20 (OMV_2020151958) - Molenstraat 80 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nr. 219F

Dieter Van Hemelrijck heeft op 18 november 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 20 januari 2021 t.e.m. 18 februari 2021.

OMV/342/20 (OMV_2020172103) - Benedestraat 43/0001, /0002, /0101, /0102 en /0103 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nrs. 576P, 578H, 578D, 578F en 580R

 Christelle en Wim Heyvaert - Van Cappellen heeft op 16 december 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van appartementsgebouw. Dit dossier ligt ter inzage van 27 januari 2021 t.e.m. 25 februari 2021.

OMV/362/20 (OMV_2020174812) - Meisestraat 132, 134, 136 en 138 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie A nrs. 205W2, 205Y2, 205X2 en 205X3

 Guido Geeraerts namens IMVEST JETTE NV heeft op 27 december 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een appartementsgebouw met ondergrondse parking (14 woonentiteiten). Dit dossier ligt ter inzage van 27 januari 2021 t.e.m. 25 februari 2021.

OMV-17-21-MEL (OMV_2020164166) - Vilvoordsesteenweg 301 te 1850 Grimbergen- afdeling 3 sectie H nr. 103E

 Koen Baetens namens DATS 24 NV heeft op 22 december 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor Bijstelling milieuvoorwaarden door exploitant ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft DATS 24 Grimbergen. Dit dossier ligt ter inzage van 27 januari 2021 t.e.m. 25 februari 2021.

OMV/367/20 (OMV_2020175558) - Wielewaallaan 6 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie I nr. 248B

Stefaan en Els Vanroy - Watzeel hebben op 28 december 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een zwembad. Dit dossier ligt ter inzage van 27 januari 2021 t.e.m. 25 februari 2021.

OMV/325/20 (OMV_2020164653) - Oostvaartdijk 358 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 915D

Arno en Ilse Melis - Schillemans hebben op 6 december 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft verbouwen van een eengezinswoning (garage, tuinhuis en verhardingen). Dit dossier ligt ter inzage van 27 januari 2021 t.e.m. 25 februari 2021.

OMV/25/21 (OMV_2021011351) - Platanenlaan 17 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 405C2

 Ann Voorspoels heeft op 21 januari 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het plaatsen van een zwembad. Dit dossier ligt ter inzage van 29 januari 2021 t.e.m. 27 februari 2021.

OMV/370/20 (OMV_2020175829) - Kerkstraat 50 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 412E

Hilde de leye en Patrick Marie De Groef heeft/hebben op 31 december 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een veranda. Dit dossier ligt ter inzage van 3 februari 2021 t.e.m. 4 maart 2021.

OMV/340/20 (OMV_2020168813) - Speelbroek 45 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 458F3

Greet De Vlieger en Maarten Vander Kuylen hebben op 15 december 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 3 februari 2021 t.e.m. 4 maart 2021.

OMV/35/21 (OMV_2021015394) - Madeliefjesstraat 36B te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie D nr. 525F4

François Andries heeft op 28 januari 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 10 februari 2021 t.e.m. 11 maart 2021.

OMV/26/21 (OMV_2021011292) - Steeneikstraat 20 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 151N2 en 151Y2

Sofie Vercauteren heeft op 21 januari 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het isoleren van het dak en de gevels van de woning + het regulariseren van de aanbouw en de garage. Dit dossier ligt ter inzage van 10 februari 2021 t.e.m. 11 maart 2021.

OMV/40/21 adviesaanvraag (OMV_2020129511) - Willemsstraat (Jan Frans) Onbekend te 1800 Vilvoorde-  Afdeling 3, sectie E nrs. 115Y, 115S, 115T en te 1850 Grimbergen, afdeling 1 sectie B nrs. 246P, 221c en 251C

Thierry Vannecke namens ELECTRABEL NV heeft op 14 januari 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Het betreft de bouw van een nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale op haar site te Vilvoorde. Dit dossier ligt ter inzage van 10 februari 2021 t.e.m. 11 maart 2021.

De betrokken gemeenten (Vilvoorde en Grimbergen) organiseren een digitale informatievergadering over de aanvraag op donderdag 18 februari 2021 om 19 uur. Geïnteresseerden voor de vergadering dienen hun e-mailadres ten laatste op 16 februari 2021 door te geven aan vergunningen@grimbergen.be. Wij bezorgen u dan een link om deel te kunnen nemen aan de informatievergadering. Hou er rekening mee dat de digitale informatievergadering wordt opgenomen. Mensen die niet in beeld wensen te komen, kunnen dan hun camera uitschakelen

Via volgende link kan u de opname van de informatievergadering van 18/02 bekijken tot en met 11 maart (de einddatum van het openbaar onderzoek): opname informatievergadering

 De ENGIE video kan u hier bekijken.

Vragen kunnen nog tot 23 februari 2021 gesteld worden via ProjectVilvoorde@engie.com.

OMV/14/21 (OMV_2021006551) - Driesstraat 111 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie C nrs. 12K2, 12C2 en 12L2

James Yaramis heeft/hebben op 14 januari 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Herbouwing van een eengezinswoning. Dit dossier ligt ter inzage van 10 februari 2021 t.e.m. 11 maart 2021.

VA/868/20-A (OMV_2021010673) - Oostvaartdijk 337 te 1851 Grimbergen – afdeling 6 sectie B nrs. 148N, 148L en 148M

Wouter Platteau namens PLANEX NV en Vanessa Robberechts heeft op 21 januari 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 3 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 10/02/2021 t.e.m. 11/03/2021.

VA/866/20-A (OMV_2020172443) - Triohofstraat 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 en Wilgenbaan 7 te 1850 Grimbergen – afdeling 3 sectie G nrs. 249R, 249K, 249N en 250C

Wouter Platteau namens PLANEX NV heeft op 16 december 2020 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft Bijstelling VA Triohofstraat - Plaatsing cabine Fluvius. Dit dossier ligt ter inzage van 17/02/2021 t.e.m. 18/03/2021.

OMV/41/21 (OMV_2021014788) - Helman de Grimberghelaan 9 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 405K2

Pascal Ferry heeft op 1 februari 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verbouwen van de woning. Dit dossier ligt ter inzage van 24 februari 2021 t.e.m. 25 maart 2021.

OMV/32/21 (OMV_2021014740) - Kerkveldweg 60 te 1851 Grimbergen- afdeling 6 sectie B nr. 540K

Pieter Cloet heeft op 27 januari 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van een zwembad met poolhouse. Dit dossier ligt ter inzage van 24 februari 2021 t.e.m. 25 maart 2021.

OMV/54/21 (OMV_2021025262) - Platanenlaan 54 te 1850 Grimbergen- afdeling 2 sectie E nr. 404N4

Tasina Quivreux heeft op 11 februari 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het aanleggen van verharding. Dit dossier ligt ter inzage van 3 maart 2021 t.e.m. 1 april 2021.

VA/878/21 (OMV_2020177551) -  Kerkstraat 42, Sint-Rumoldusstraat 2A en 2B te 1851 Grimbergen –  afdeling 6 sectie B nr. 414F

Hermine Haverhals heeft op 5 februari 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het verkavelen van een perceel in 3 loten. Dit dossier ligt ter inzage van 03/03/2021 t.e.m. 01/04/2021.

OMV/22/21 (OMV_2021000892) - Romeinsesteenweg 570 te 1853 Grimbergen- afdeling 4 sectie B nr. 71S24

Emmanuel Van Canneyt namens BELGIAN REAL ESTATE FINANCE BVBA en Emmanuel Van Canneyt hebben op 21 januari 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft het bouwen van 140 hotelkamers, een kantoorcomplex en een ondergrondse parkeergarage. Dit dossier ligt ter inzage van 3 maart 2021 t.e.m. 1 april 2021.

OMV/61/21 (OMV_2021022976) - Winkelveldstraat 5 en 7 te 1850 Grimbergen- afdeling 1 sectie C nrs. 217S, 217M, 217P en 220B

Benjamin Derycke namens GERALD'S BVBA heeft op 15 februari 2021 een aanvraag tot omgevingsvergunning voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten ingediend bij de gemeente Grimbergen. Het betreft hernieuwing graszodenkwekerij. Dit dossier ligt ter inzage van 3 maart 2021 t.e.m. 1 april 2021.

Gerelateerde items