Financiële tussenkomst bij hospitalisatiekosten

Inhoud

Hebt u kosten door hospitalisatie die niet terugbetaald worden door de mutualiteit of de hospitalisatieverzekering, dan kan u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van het OCMW.

Of u deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan het OCMW, is afhankelijk van uw situatie.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente van het OCMW
  • Uw gezinsbudget kan de hospitalisatiekosten niet dragen.
  • ...

Procedure

  • Neem contact op met het OCMW en zeg dat u wil weten of u in aanmerking komt voor de financiële tegemoetkoming bij hospitalisatiekosten.
  • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en, samen met u, uw maatschappelijke en financiële situatie en uw vraag bekijken.
  • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
  • De maatschappelijk werker zal bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart

Mogelijk vraagt de maatschappelijk werker u om nog andere bewijsstukken voor te leggen (vb. huurcontract, loon, uitkering, pensioen (fiches of uittreksels), schrapping handelsregister / BTW nummer, kinderbijslag (strookje of uittreksel), klevertje ziekenfonds, originele factuur van de geneeskundige zorgen, doktersvoorschrift, ...)