Vaccineren tegen COVID-19

De meest recente uitleg over vaccinatie vindt u op www.laatjevaccineren.be

Wanneer  krijgt u de uitnodiging voor een vaccin?

De eerste twee weken zullen de huisartsen en thuisverplegers die nog niet gevaccineerd zijn er hun spuitje kunnen krijgen. Als alles goed gaat, komt daarna stelselmatig de brede bevolking aan de beurt, te beginnen met de 65-plussers en de risicopatiënten. 

Wat staat er in de uitnodiging?

De brief bestaat uit drie bladzijden

  • De eerste pagina is een e-ticket met daarop een streepjes- en QR-code én een link naar een website waar u zich kan registreren: laatjevaccineren.be. Deze pagina moet u meenemen naar het vaccinatiecentrum. Goed bijhouden dus.
  • Op de ommekant zal u het precieze tijdstip kunnen lezen waarop u in het vaccinatiecentrum verwacht wordt. Het gaat om twee data: één voor uw eerste inenting en één voor de herhalingsprik, een aantal weken later, afhankelijk van het gebruikte vaccin.
  • Op het laatste kantje staat praktische informatie over de vaccinatie zelf.

Wat moet u met de uitnodiging doen?

In de brief, mail en sms wordt gevraagd om u te registreren voor een bepaalde datum. Dat betekent dat u online of telefonisch laat weten of u al dan niet op die twee voorgestelde data op de afspraak kan zijn in het vaccinatiecentrum.

Wat als u niet op de afspraak kan zijn?

Dan kan u een nieuwe afspraak maken via het internet of telefonisch. Dit staat uitgelegd in de uitnodiging.

Wat als u zich niet wil laten vaccineren?

Om groepsimmuniteit te bereiken moet 70% van de bevolking zich laten vaccineren. Maar dit is niet verplicht: iedereen krijgt de vrije keuze.

(bron: vrt.be - lees volledige artikel)

Vaccinatiecentrum voor onze regio bepaald: Zyp-complex Wemmel

Na uitgebreid overleg tussen de burgemeesters van de Eerstelijnszone Regio Grimbergen, werd beslist om het Zyp-complex in Wemmel als vaccinatiecentrum te gebruiken voor de inwoners van Grimbergen.

De Zyp is vlot bereikbaar voor zowel het openbaar vervoer als de wagen. De locatie is ook verschillende maanden beschikbaar wat nodig is voor de lange vaccinatiecampagne.

De gemeente bekijkt momenteel samenwerkingen met organisaties zoals de Minder Mobiele Centrale en Dienst Aangepast Vervoer om ervoor te zorgen dat iedereen die zich wil laten vaccineren ook ter plaatse geraakt.

Binnenkort ontvangt ieder gezin een uitgebreide informatiebrochure omtrent het vaccinatiecentrum.

Wil u het vaccineren op de voet volgen? Kijk dan naar de vaccinatieteller.

Reservelijst voor vaccinatie

Kan u het vaccinatiecentrum (Zijp Complex, Wemmel) snel bereiken en wil u zich laten vaccineren? Dan kan u zich via onderstaande link registreren op de reservelijst. Zo kunnen de beschikbare vaccins optimaal gebruikt worden wanneer opgeroepen mensen niet op de afspraak verschijnen.
 
Let op: het is een reservelijst! Er is geen garantie dat u opgeroepen wordt. U registratie vervangt dus zeker niet de uitnodiging die verstuurd wordt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid.
 
 

Nu ook vaccinatie zonder afspraak!

Vanaf 23/08/2021 kunnen alle inwoners van Grimbergen zonder afspraak terecht voor onmiddellijke vaccinatie in het vaccinatiecentrum Zijp (Zijp 101, 1780 Wemmel).

Maandag 23/0810:00-19:00
Dinsdag 24/0810:00-15:00
Woensdag 25/0810:00-20:00
Donderdag 26/0810:00-15:00
Vrijdag 27/0810:00-19:30
Zaterdag 28/0810:00-19:30
Zondag 29/0810:00-15:00
Maandag 30/0810:00-19:00
Dinsdag 31/0810:00-15:00

U kan ook, zonder afspraak,  terecht op één van de twee mobiele vaccinatieplaatsen:

  • Maandag 30/08: tussen 15 u. en 18 u. in feestzaal Sporthal Singel
  • Dinsdag 31/08: tussen 10 u. en 13 u. in feestzaal Sporthal De Borght

Vaccinatieschema.pdf137,5 Kb(pdf)