Ter beschikking stellen van een palliatieve kamer

Inhoud

Als palliatieve thuiszorg te zwaar wordt voor de mantelzorger, kunt u verzorgd worden in een palliatieve kamer van het OCMW rustoord of het woonzorgcentrum.