Aanvragen van een parkeerplaats voor personen met een handicap

Inhoud

Als u zich door een handicap of aandoening moeilijk kan verplaatsen, kunt u een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van uw woning of uw werk.

Voorwaarden

U moet in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap.

Procedure

De politie zal onderzoeken of de omstandigheden het toelaten een voorbehouden plaats te maken dicht bij uw woning of uw werk.

Wat meebrengen

  • parkeerkaart voor personen met een handicap
  • kopie van het inschrijvingsbewijs van uw voertuig of van het voertuig van de persoon die instaat voor uw vervoer en die bij u inwoont
  • geschreven verklaring dat uw woning niet beschikt over een garage of een privé-parking die een vlotte toegang geeft tot uw woning
  • schets waarop aangegeven wordt waar men de parkeerplaats bij voorkeur wenst te bekomen
  • identiteitskaart.

 

Tussen de datum van de aanvraag en het feitelijk plaatsen van de nodige signalisatie moet men rekening houden met een termijn van minstens 3 maanden.